Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 22/2013

Kronprinsen indvier nye forskningsstationer i Nordøstgrønland

Mandag den 24. juni drager en mindre dansk/grønlandsk delegation til Nordøstgrønland for at indvie og igangsætte Aarhus Universitets nye forskningsfaciliteter ved Zackenberg, Daneborg og Station Nord.

Med i delegationen er H.K.H. Kronprinsen, minister for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Morten Østergaard, Grønlands minister for Uddannelse, Forskning og Nordiske Anliggender Nick Nielsen, bestyrelsesformand i Aage V. Jensens Naturfond Leif Skov, bestyrelsesformand i VILLUM FONDEN Lars Erik Kann-Rasmussen, professor og leder af Aarhus Universitets nye arktiske forskningscenter (Arctic Research Center), Søren Rysgaard og rektor på Aarhus Universitet, Lauritz B. Holm-Nielsen.


AU indfører mentor/mentee-ordning for VIP

Til efteråret igangsætter Aarhus Universitet en mentor/mentee-ordning for videnskabelige medarbejdere på Aarhus Universitet.

"Styrk talentet" - "Empower talent" som engelsk titel - bliver navnet på den nye ordning, som skal bidrage til at sikre, at universitetet fastholder og styrker de videnskabelige medarbejderes kompetencer.

Deltagelsen er frivillig for såvel mentor som for mentee. Alle interesserede medarbejdere på adjunktniveau (adjunkt/forsker/postdoc) kan som udgangspunkt blive mentee, mens alle interesserede på lektorniveau og derover kan melde sig som mentor.

Mentor og mentee behøver ikke være fra samme institut eller hovedområde. Mentor/mentee-par kan tilmelde sig sammen, eller den enkelte kan tilmelde sig som henholdsvis mentor eller mentee, og så vil parrene blive matchet på baggrund af ønsker, interesser og kompetencer.

Der vil løbende blive afholdt tema-workshops for at inspirere og udvikle både nye og etablerede mentor/mentee-relationer, så deltagerne får størst muligt udbytte af relationen.

Universitetsledelsen har i første omgang afsat midler til ordningen i tre år, hvorefter den vil blive evalueret.

Når ordningen er endeligt klar til at blive indført fra efteråret, vil det blive annonceret i universitetsledelsens nyhedsbrev og på universitetets hjemmeside.


Mindeord om arkitekt Mads Møller

Det er med stor sorg, at universitetsledelsen har modtaget nyheden om arkitekt Mads Møllers død.

Mads Møller bar på fornemste vis arven videre fra sin far, C.F. Møller, og han har spillet en afgørende rolle for udviklingen af Campus Aarhus.

Blandt de arkitektoniske værker, der kan tilskrives Mads Møller, er Søauditorierne og Nobelparken, hvor Mads Møllers glæde ved arkitektur, funktionalisme og ikke mindst kunst skinner tydeligt igennem. I de senere år interesserede Mads Møller sig meget for at forskønne universitetets åbne pladser og gøre dem mere anvendelige. Dette kommer blandt andet til udtryk foran Stakladen og ved Aarhus Universitets hovedindgang.

Mads Møller værnede om den gode arkitektur i dialog med de grønne omgivelser, og det er i høj grad hans fortjeneste, at vi fortsat kan nyde Universitetsparken, der fremstår som en af landets smukkeste parker, hvor bygninger og grønne områder smelter smukt sammen.

Mads Møller blev 71 år gammel.


AU lever op til aftalen om akutjob

Regeringen indgik med DA, KL, Danske Regioner og Finansministeriet i oktober en aftale om, at der på statens område skal tilvejebringes 1.200 akutjob frem til 1. juli 2013.

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers samlede andel af medarbejdere på akutjobordningen er på 295 akutjob, heraf 56 til Aarhus Universitet.

Aarhus Universitet har nu ansat 56 medarbejdere på denne ordning og lever dermed op til aftalen med ministeriet.


Regeringen fremlægger internationaliseringsplan

Flere danske studerende skal have udenlandske erfaringer i løbet af deres studietid. Sådan lyder den korte version af den handlingsplan for internationalisering, som uddannelsesminister Morten Østergaard fremlagde ved Folkemødet på Bornholm.

Handlingsplanen fokuserer primært på danske studerende, og den følges senere på året op af en anden del, som omhandler tiltrækning og fastholdelse af udenlandske talenter.

Planen omfatter fire målepunkter, som hver især er udfoldet i en række konkrete forslag:

  • Mindst 50 pct. af dimittenderne i 2020 bør have været på studie- eller praktikophold i udlandet
  • Antallet af danske studerende på studie- eller praktikophold i vækstlande skal stige med min. 15 pct. om året frem mod 2020
  • Andelen af samarbejder om dobbelt- og/eller fællesgrader med udenlandske uddannelsesinstitutioner skal være øget med 20 pct. i 2020
  • Antallet af danske studerende på studie- eller praktikophold i ikke-engelsktalende europæiske lande skal stige med min. 15 pct. om året frem mod 2020.

Samtidig foreslår regeringen blandt andet at afskaffe balanceprincippet til fordel for en slags ’omvendt STÅ-ordning’. På nuværende tidspunkt får universiteterne STÅ-midler for indrejsende udvekslingsstuderende. Regeringen lægger nu op til, at der fremover udelukkende gives STÅ-midler for de ECTS-point, som danske studerende optjener i udlandet.


Skotsk ph.d.-samarbejde træder ind i ny fase

Et nyt program med seks fælles ph.d.-grader bliver det første konkrete resultat af et større ph.d.-samarbejde mellem Aarhus Universitet og University of Edinburgh (UoE).

De seks ph.d.-stipendier forventes opslået i efteråret 2013 og udbydes fra 2014-2016 inden for tre faglige samarbejdsområder, som er identificeret i dialog med UoE:

  • Psykiatrisk forskning (AU) og Medicine and Veterinary Medicine (UoE)
  • Arctic Studies (AU) og Geosciences (UoE)
  • Institut for Kultur og Samfund (AU) og Center for African studies (UoE)

Ph.d.-studerende vil blive indskrevet på Aarhus Universitet og University of Edinburgh og gennemfører deres ph.d.-uddannelse i samarbejde med begge universiteter.

Samarbejdsaftalen med UoE, der blev indgået i september 2012, har som slutmål at skabe en ny model for styrkelse af de europæiske ph.d.-uddannelser og skal munde ud i en fælles EU-ansøgning under navnet ExEDE (Excellence in Doctoral Education) – A collaborative project on Excellence in Doctoral Training.

De to universiteter samarbejder om at præsentere projektet på Euroscience Open Forum i København i 2014.

Ph.d.-skolelederne Johnny Laursen og Lise Wogensen Bach fungerer som Aarhus Universitets ankerpersoner på projektet.


Nyt MUS-koncept på Aarhus Universitet

Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) har godkendt et nyt fælles MUS-koncept, som også universitetsledelsen har givet sin opbakning til. Det nye MUS-koncept er et tilbud til alle medarbejdere på universitetet, hvor der afholdes MUS om efteråret.

Konceptet sætter rammerne for afholdelse af MUS og indeholder blandt andet samtaleguider målrettet de overordnede personalegrupper: VIP, TAP, VIP-ledere og ledere. Konceptet er blevet endeligt tilpasset AU på baggrund af en høring i samarbejdsorganisationen. Høringen har bl.a. medført, at konceptet optimalt tager højde for særlige universitetsforhold, herunder er samtaleguider og aftaleskema blevet revideret. Konceptet vil blive evalueret årligt.


Aarhus Universitet markerer sit 85-års jubilæum

Fredag den 13. september markerer Aarhus Universitet sit 85-års jubilæum ved den traditionsrige årsfest.

Programmet er ved at være på plads, og årsfesten indledes i Aulaen på Nordre Ringgade med udnævnelse af en ny æresalumne og fire nye æresdoktorer, samt overrækkelse af Aarhus Universitets Jubilæumsfonds Pædagogiske Hæderspris, Aarhus Universitets Forskningsformidlingspris og Dronning Margrethe II’s Rejselegater. Om aftenen fortsætter fejringen i Musikhuset Aarhus.

Der er desværre et begrænset antal pladser til aftenfesten i Musikhuset, og derfor vil der som tidligere år være tale om først-til-mølle-tilmelding for medarbejdere. Indbydelser udsendes den 12. august, og tilmeldingen åbnes onsdag den 14. august kl. 9.00. Nærmere informationer følger i en senere udgave af nyhedsbrevet.

  • Læs om tidligere årsfester

Aarhus Universitet på NorthSide

Musikken på NorthSide fik et akademisk supplement, da Aarhus Universitet i den forgangne weekend rykkede ud med sit InnoSide-koncept på den stærkt voksende Aarhus-musikfestival for andet år.

Via InnoSide præsenterer Aarhus Universitet, studerende fra universitetet og alumner konkrete resultater af entreprenørskabsaktiveter.

Festivalgæsterne kunne møde fødevareforskere, der gav økologiske smagsprøver på krydderurter og valle som proteindrink. Under hele begivenheden kunne gæsterne se og interagere med forskellige projekter; eksempelvis "Smagsdommeren" - en interaktiv fotoinstallation, der indsamlede argumenter for, hvorfor Aarhus er den bedste studieby i Danmark.

NorthSide har et ønske om at være i konstant udvikling, og her er Aarhus Universitet en værdifuld sparringspartner i forhold til ny viden, entreprenørskab og netværk.


Kalender


Med venlig hilsen,

Universitetsledelsen, 21. juni

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2013 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog