Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 3/2013

AUFF gentager programmet AU IDEAS i 2013

Aarhus Universitets Forskningsfond har i 2013 afsat 50 mio. kr. til en ny runde af programmet AU IDEAS, der støtter den frie forskning og de gode forskningsidéer.

Et nærmere opslag for AU IDEAS forventes offentliggjort primo marts 2013 med ansøgningsfrist ultimo maj 2013. Bevillingsmodtagere kan offentliggøres i september/oktober 2013 med henblik på projektstart i januar 2014.

AU IDEAS er et initiativ, der er skabt i samarbejde mellem Aarhus Universitets Forskningsfond og Aarhus Universitet. IDEAS-programmet, der uddelte midler for første gang i december 2011, har til formål at hjælpe visionære og originale projektidéer med at blive realiseret.


Ambassadør sagde AU revoir

Den afgående amerikanske ambassadør Laurie S. Fulton var i denne uge på Aarhus Universitet i forbindelse med sin afskedsturné rundt i landet. Her tog hun en foreløbig afsked med universitetsledelsen og flere af universitetets amerikanske medarbejdere og studerende.

Laurie S. Fulton har været ambassadør i Danmark siden 2009. 


ERC Advanced Grant til fysiker

Det Europæiske Forskningsråd (ERC) har tildelt et Advanced Grant til professor MSO Jeffrey Hangst, Institut for Fysik og Astronomi.

Jeffrey Hangst og hans forskningsgruppe er de første i verden, der har udviklet en metode til at fremstille, fastholde og undersøge antibrint. Gruppen får nu mulighed for at udvikle et apparat, der skal indsamle data og lade dem iagttage stoffet.

Bevillingen fra ERC til Jeffrey Hangst er på 2,1 mio. euro. Jeffrey Hangst er den tolvte AU-forsker, der modtager et ERC Advanced Grant.


Forskningsinput søges til stor videnskabskonference

Uddannelsesministeriet har netop meldt ud, at det nu er muligt at sende proposals ind til Euroscience Open Forum (ESOF), der er Europas største tværfaglige videnskabelige konference.

ESOF afholdes hvert andet år i en større europæisk by. I 2014 vil København være vært for konferencen. Ud over de videnskabelige sessioner på konferencen, som der nu kan indsendes proposals til, vil ESOF 2014 vil også have et ambitiøst offentlighedsprogram ”Science in the City”. Også til denne del af konferencen er der mulighed for at komme med forslag.


Nye bomme skal løse parkeringsproblemer

Medarbejdere på Campus Aarhus oplever i stigende omfang, at parkeringspladserne benyttes af personer uden tilknytning til universitetet.

Det problem skal nye parkeringsbomme forsøge at løse.

Der anvendes i forvejen bomme flere steder i Universitetsparken, men i efteråret 2013 opstilles yderligere bomme ved Lille Barnow, Tåsingegade og Victor Albeck Bygningen, da behovet her vurderes at være størst. Forsøget med de tre lokaliteter afgør, om der i de kommende år skal bomme flere steder på campus.

Der er afsat et årligt beløb på 500.000 kroner fra vedligeholdelsespuljen til opstilling og vedligeholdelse af bommene, men en egenbetaling bliver også nødvendig for at dække omkostningerne.

Det vil koste et éngangsbeløb på 500 kroner for de medarbejdere og studerende, der ønsker at benytte parkeringspladserne i dagtimerne. Betalingen giver adgang til alle parkeringsområder på Campus Aarhus.

Der kan udstedes éndags kort til gæster, konferencedeltagere, leverandører med flere.

HSU orienteres om forsøget med parkeringsbomme ved det kommende møde.


Nyt AU-medie: Redaktionskomité er på plads

En redaktionskomité er nu blevet udpeget, så arbejdet med det nye fælles AU-medie kan gå i gang.

Redaktionskomitéen består af to VIP-, to TAP-repræsentanter, to studerende og en repræsentant for ledelsen. Medlemmerne er fundet gennem indstillinger fra henholdsvis de akademiske råd og samarbejdsudvalget for AU Administration. Redaktionskomitéen skal blandt andet fastlægge de overordnede redaktionelle principper for det nye medie sammen med redaktøren.

De syv medlemmer er:

  • Lektor Per Stounbjerg (VIP)
  • Lektor Bo Laursen (VIP)
  • Laboratoriekoordinator Lizzi Stausgaard (TAP)
  • International koordinator Helle Colding Seiersen (TAP)
  • Kandidatstuderende i fysik Bo Tranberg (STUD)
  • Kandidatstuderende i medicin Nina Bjerre Andersen (STUD)
  • Funktionschef Per Lindblad Johansen (ledelsesrepræsentant)

Midt i januar tiltrådte også den nye redaktør og journalist på mediet, så alle nøglepersoner er nu på plads i forhold til at få udviklet den avis, der skal afløse UNIvers.


Ledelsesseminar om universitetets strategi

På det kommende ledelsesseminar i marts vil emnet være universitetets strategi for 2013-2020. Her vil nærmere blive diskuteret, hvilke krav den nye strategi stiller til indsats og initiativer på de forskellige ledelsesniveauer.

Der holdes ledelsesseminarer et par gange om året. Seminarer samler de faglige og administrative ledere på universitetet. Deltagere er universitetsledelsen, prodekaner, institutledere, vicedirektører, administrationschefer, chefrådgivere m.fl.

Overordnet har ledelsesseminarerne som sigte at bidrage til etablering og fastholdelse af en sammenhængende ledelse på Aarhus Universitet - centralt og decentralt; fagligt og administrativt.

Seminarerne giver samtidig mulighed for, at fælles problemstillinger og opgaver på universitetet kan behandles ud fra en ledelsesmæssig synsvinkel.


Kalender


Med venlig hilsen,

Universitetsledelsen, 24. januar

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2013 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog