Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 32/2013

Navitas-byggeri genoptaget

Navitas-byggeriet på havnen i Aarhus er blevet genoptaget torsdag den 26. september. Bygherrekredsen, herunder Aarhus Universitet, har indgået en aftale med entreprenør A. Enggaard om at færdiggøre de sidste ca. 20 procent af byggeriet. Det har ligget stille, siden den oprindelige entreprenør, Pihl & Søn, indgav konkursbegæring den 26. august.

Navitas-bygningen skal blandt andet huse Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

 


Tre grundforskningscentre forlænget

På baggrund af en midtvejsevaluering, foretaget af internationale ekspertpaneler, har Danmarks Grundforskningsfond netop forlænget bevillingerne til tre grundforskningscentre på Aarhus Universitet. De tre grundforskningscentre har nu bevillinger frem til 2019.

De tre forlængede centre er:

Centre on Autobiographical Memory Research – Con Amore ved professor Dorthe Berntsen har forlænget med 42 mio. kroner 

Center for kvantegeometri af Modulirum – QGM ved professor Jørgen Ellegaard Andersen er forlænget med 35 mio. kroner

Centre for Materials Crystallography – CMC ved professor Bo Brummestedt Iversen er forlænget med 55 mio. kroner

Danmarks Grundforskningsfond forlængede i samme ombæring seks andre centre på danske universiteter og fortæller i en pressemeddelelse, at alle centrene har imponeret de internationale eksperter.

Aarhus Universitet har i alt 13 grundforskningscentre, støttet af Danmarks Grundforskningsfond.

  • Se oversigt

 


Grundfospris til AIAS-professor fra Bioscience

Torsdag den 26. september modtog professor Niels Peter Revsbech, Institut for Bioscience, Grundfosprisen på en million kroner for sin forskning i sensorer, samt sammenhængen mellem mikroorganismer og de naturforhold, de lever under. En forskning, som blandt andet har resulteret i en ny og afgørende forståelse af verdenshavenes ilt- og kvælstofkredsløb.

De 250.000 kroner af Grundfosprisen gives som en personlig anerkendelse, mens de 750.000 kroner er øremærket direkte til forskning.

Niels Peter Revsbech er også tilknyttet Aarhus Institute of Advanced Studies (AIAS) som Jens Chr. Skou Senior Fellow. Han kan opleves i efterårets seminarrække hos Aarhus Institute of Advanced Studies, hvor han den 21. oktober holder oplæg på engelsk om “Nitrogen cycling in nature - Observing microbial processes at a microscale”.

AIAS-seminarrækken kører hele efteråret. Den blev indledt med et oplæg af Marie Braad Lund, Dale T. Mortensen Fellow på AIAS.

 


ERC Advanced Grant til genforsker

Professor ved Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Torben Heick Jensen, har modtaget et Advanced Grant i kategorien Life Sciences fra Det Europæiske Forskningsråd (ERC).

Titlen på det bevilged projekt er 'Eukaryotic Regulated RNA Catabolism' (EURECA). 

Torben Heick Jensen, der er leder af grundforskningscenteret 'Centre for mRNP Biogenesis and Metabolism', forsker i regulering og kvalitetskontrol af genudtryk på både DNA- og RNA-niveau og har været tilknyttet Aarhus Universitet siden 2001.

Der blev uddelt bevillinger for i alt 660 mio. euro i denne sidste Advanced Grants-runde under EU's rammeprogram FP7. De næste Advanced Grants uddeles i Excellence-søjlen af det nye store rammeprogram, Horizon 2020. 


Ny leder af Institut for Retsmedicin

Lektor i retskemi Christian Lindholst tiltræder den 1. oktober som ny institutleder på Institut for Retsmedicin. 40-årige Christian Lindholst har en ph.d.-grad i biologi og kemi og har været tilknyttet instituttet siden 2005. Efter at have fungeret som leder af instituttets narkotikasektion i en årrække trådte han i 2012 ind som viceinstitutleder med ansvar for videnudveksling. 

Christian Lindholst overtager posten efter Annie Vesterby Charles, der har været institutleder siden 2005. Hun fortsætter som statsobducent ved instituttet. 

 


Tættere samarbejde med University of York

Aarhus Universitet har netop underskrevet en samarbejdsaftale med University of York ud fra et fælles ønske om at intensivere et i forvejen stærkt samarbejde. Intentionen er blandt andet at undersøge muligheder for fællesgrader på ph.d.-niveau.

Dekan Mette Thunø skrev under på aftalen i forbindelse med et besøg på University of York i sidste uge, og i den forgangne uge har en delegation fra York genbesøgt Aarhus Universitet. Der var blandt andet arrangeret fagligt rettede møder inden for historie, sprog, iNano samt fysik og astronomi. Og repræsentanter fra York desuden indsigt i Aarhus Universitets forskningsstøtteenhed og universitetets talentudviklingsprogram og besøgte Internationalt Center.


Studerende på arbejde for ministerium

Tyve studerende fra forskellige uddannelser på Aarhus Universitet blev tirsdag den 24. september budt velkommen som nye medarbejdere i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Det skete, da minister Carsten Hansen åbnede det mini-departement, som har været placeret på Aarhus Universitet i forbindelse med ministeriets ugelange udflytningsprojekt.

Mini-departementet har været udgangspunkt for ministeriets forskellige aktiviteter i Østjylland, og de studerende har hele ugen arbejdet på konkrete projekter, der blev præsenteret for ministeren ved afslutningen fredag.

  


Kronikker fra Allan Flyvbjerg og Søren E. Frandsen

Lørdag den 21. september havde dekan Allan Flyvbjerg en kronik i Berlingske om, at dansk forsknings styrkepositioner inden for analyser af registerdata er i fare på grund af en yderst uheldig sammenblanding af interesser. Medunderskrivere af kronikken var Peter Munk Christiansen, formand for Det Frie Forskningsråd og professor, Aarhus Universitet, og Niels Borregaard, formand for Det Frie Forskningsråd for Sundhed og Sygdom og professor, Københavns Universitet.

Og fredag den 27. september har prorektor Søren E. Frandsen og formand for InnoTech under Danske Universiteter en kronik i Jyllands-Posten om teknologioverførsel fra universiteter til erhvervsliv. Han advarer mod det snævre mediefokus på universiteternes indtjening på teknologioverførsel. Fokus skal i stedet flyttes over til at diskutere et endnu tættere og tillidsfuldt samarbejde mellem universiteterne og erhvervsliv, herunder udvikling af nye modeller og platforme for samarbejde.

 


Kalender

  • 3. oktober: generalsekretær Anders Fogh Rasmussen mødes med rektor Brian Bech Nielsen
  • 9. oktober: universitetsledelsen mødes med Institut for Kultur og Samfund
  • 6. november: bestyrelsesmøde
  • 13. november: universitetlsledelsen mødes med Institut for Erhvervskommunikation
  • 11. december: universitetsledelsen mødes med Institut for Biomedicin

Venlig hilsen

Universitetsledelsen, den 27. september

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2013 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog