Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 10/2014

Rektor besøger institutter og vicedirektørområder

Rektors besøgsrunde på universitetets institutter og vicedirektørområder er så småt ved at tage form.

Brian Bech Nielsen var rundt på universitetet og tale med medarbejdere på institutter og i administrationen, inden han tiltrådte og besluttede, at han som rektor ville gentage besøgene.


Studerende og medarbejdere kommenterer fremdriftsreform

Den omfattende fremdriftsreform medfører en lang række udfordringer for både studerende og medarbejdere. For at sikre en grundig proces har Aarhus Universitet valgt at dele arbejdet op i faser, så alle temaer ikke skal gennemgås på én gang.

Hovedområderne (herunder studienævn), studenterorganisationer, samt AU Forum for Uddannelse har i første omgang haft to emner til kommentering.

1) Det er foreslået, at studienævnene skal kunne delegere beslutninger til administrationen i sager, hvor nævnene har en fast praksis. Det sker, fordi kravene om automatisk eksamenstilmelding forventes at give langt flere dispensationssager. For at lette studienævnenes arbejdsbyrde er der derfor lagt op til, at de skal kunne overdrage sager til AU Studier.

2) Reformens skærpede krav til de studerende kan desuden betyde, at færre vil vælge udlandsophold eller praktik. Derfor blev organerne også bedt om at vurdere, om der bør indføres mobilitetsvinduer på alle uddannelser, og om der i øvrigt er barrierer i studieordningerne, som gør det sværere for de studerende at få merit for udlandsophold og praktikker.

Alle kommentarer bliver nu samlet i Uddannelsesbåndet, inden universitetsledelsen træffer beslutning i april.


Fælles APV-handlingsplan supplerer lokal opfølgning 

HAMU og HSU har godkendt en fælles psykisk APV-handlingsplan for universitetet.

Planen omhandler de initiativer, som skal forbedre det psykiske arbejdsmiljø for AU på organisations- og ledelsesniveau. Den er et supplement til det lokale opfølgningsarbejde på den pyskiske APV.

Handlingsplanen er udarbejdet af en APV-følgegruppe efter input fra alle hovedområder. HAMU og HSU mødes én gang årligt for at følge op på handlingsplanen.


Færre ansøgere i kvote 2

Fire procent færre end i 2013 har sat Aarhus Universitet øverst på deres kvote 2-ansøgning.

I alt har 4.269 ansøgere haft AU som deres første prioritet, hvilket er 163 færre end det foregående år. Samlet set har tre af de fire hovedområder fået færre 1.prioritetsansøgninger, mens Health har modtaget flere.

Flere af de traditionelt mest søgte uddannelser; såsom medicin, jura og antropologi, har fået færre ansøgninger end i 2013, mens blandt andre psykologi og idræt har fået flere.


Temperaturmåling på medbestemmelse og -inddragelse

Uddannelsesministeriet står bag en omfattende spørgeskema undersøgelse om medbestemmelse og -inddragelse på universiteterne. Undersøgelsen er en opfølgning på den ændring, der blev lavet i universitetsloven i 2011. Den gav universiteternes bestyrelser ansvar for at sikre medarbejdernes og de studerendes indflydelse på de væsentligste beslutninger. 

Danske Universiteter, Akademikerne og Danske Studerendes Fællesråd deltager sammen med Styrelsen for Videregående Uddannelser i en teknisk arbejdsgruppe i forbindelse med arbejdet med medbestemmelse og medinddragelse.

Ministeriet satte gang i undersøgelsen tidligere på ugen.


Innovationsfondens bestyrelse på plads

Uddannelsesminister Sofie Carsten Jensen udpegede i denne uge de ni bestyrelsesmedlemmer, der fra 1.april skal stå i spidsen for Danmarks Innovationsfond.

Direktør på Ingeniørhøjskolen Conni Simonsen og professor Flemming Besenbacher er udpeget som medlemmer af fondsbestyrelsen.

Bestyrelsesformand frem til 31. december bliver Jørgen Mads Clausen, der som formand for Højteknologifonden er med i en overgangsperiode for at sikre kontinuitet. Af samme årsag udtræder Conni Simonsen til nytår, da hun er udpeget i sin egenskab af formand for Rådet for Teknologi og Innovation. Det samme gælder formanden for Det Strategiske Forskningsråd, Peter Olesen.

CEO for Terma, Jens Maaløe, overtager formandsposten 1. januar 2015.


Danske forskere citeres oftest i Norden

En ny undersøgelse af de nordiske universiteter i perioden 2000-2012 viser, at forskere fra danske universiteter er de mest citerede i Norden.

Blandt danske universiteter er citationsraten højst hos DTU's forskere, mens forskere fra Aarhus Universitet er de næstmest citerede. Måler man udelukkende på institutionernes andel af de 10 pct. mest citerede artikler, placerer Aarhus Universitet sig også som nr. 2 efter DTU.


Kalender

  • 22. april: universitetsledelsens månedsmøde på Institut for Fysik og Astronomi
  • 24.-26. april: Forskningens Døgn
  • 30. april: bestyrelsesmøde
  • 7.-8. maj: ledelsesseminar
  • 9. maj: kapsejlads

Venlig hilsen

Universitetsledelsen, den 28. marts 

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2014 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog