Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 19/2014

Ny tilsynsrapport for Aarhus Universitet

Tilsynsrapporten om Aarhus Universitet er nu udgivet. Tilsynsrapporten omhandler følgende syv overordnede emner, udpeget af Styrelsen for Videregående Uddannelser:

  1. Profil og strategiske mål
  2. Økonomi og personale
  3. Uddannelse og internationalisering
  4. Efter- og videreuddannelse
  5. Ph.d. og forskning
  6. Videnudveksling og innovation
  7. Campus og strategisk fysisk planlægning

Aarhus Universitet er tilfreds med tilsynsrapporten, der giver styrelsen, universitetet og offentligheden et overblik over de udvalgte aktiviteter.

Rapporten er blevet til på baggrund af styrelsens tilsynsmøde den 16. januar på Aarhus Universitet og efterfølgende dialog mellem styrelsen universitetet. Tilsynsrapporten for Aarhus Universitet kommer senere end de andre universiteters. Det skyldes, at der i den administrative proces omkring rapporten har været ændringer i planen både fra styrelsens og og universitetets side

Formålet med tilsynet med universiteterne er blandt andet at styrke videnudvekslingen mellem universiteterne og styrelsen samt offentligheden. Tilsynet skal være med til at sikre kvalitet i opgaveløsningen, både hos universiteterne og i styrelsen.

 


AURORA tager uddannelse og forskning med til Folkemødet

Årets Folkemøde på Bornholm er i fuld gang og AUs nye forskningsskib, AURORA, lagde til kaj i Allinge Havn torsdag formiddag lige forud for den officielle åbning af Folkemødet.

I løbet af Folkemødet vil skibets dæk være scene for debatmøder om miljø og uddannelse, politiske besøg og forskersamtaler.

Torsdag var der debat om miljøtilstanden i Østersøen mellem politikere, organisationsfolk og forskere. Fredag aften står blandt andet i uddannelsens tegn, hvor Jonas Dahl (SF), Esben Lunde Larsen (V), Charlotte Rønhoff (DI), Jakob Ruggaard (DSF), Lone Koefoed Hansen (IÆK, AU) samt Brian Bech Nielsen (AU) vil debattere fremtidens universitetsuddannelser med fokus på kvalitet og relevans.??

Umiddelbart efter Folkemødet stævner Aurora ud på sit første forskningstogt i Østersøen. ??

 


Flere studerende vælger sommeruniversitetet

Flere studerende fra både ind- og udland vælger at tilbringe en del af deres sommer på at styrke fagligheden inden for biobrændstof, e-handel, global sundhed og en lang række andre fagområder.

I år er 1.516 studerende optaget på AU Summer University. Heraf kommer 254 fra udlandet, og det er især kinesiske, tyske, franske og amerikanske studerende, der har valgt AU Summer University. Sidste år var 1.350 studerende på sommeruniversitetet – heraf 210 udlændinge.

24 udenlandske gæsteundervisere bidrager sammen med en række AU-undervisere til de flere end 50 kurser, som i år udbydes på AU Summer University.

Foruden det faglige indhold har studerende på sommeruniversitetet mulighed for at tilmelde sig et socialt program med bl.a. byrundvisning, museumsbesøg mv.


Health-forsker vinder Ph.d. Cup Live

Molekylærbiolog Eva Greibe har formidlet sig til en førsteplads i årets Ph.d. Cup Live med sit forskningsprojekt om amning. ?

Forskningsprojektet har vakt en del opsigt, da resultaterne udfordrer Sundhedsstyrelsens officielle anbefalinger om amning. ?

Det er Dagbladet Information, Lundbeckfonden, DR og Danske Universiteter, der står bag konkurrencen, som er skabt med et ønske om at gøre ph.d.-forskningen mere synlig og mere tilgængelig for en bredere offentlighed.

  • Læs mere om Eva Greibes forskning her

ST-konference satte fokus på digital teknologi i undervisningen

Den 11. og 12. juni satte Center for Scienceuddannelse fokus på, hvordan teknologiske løsninger kan udvikle undervisningen og skabe nye læringsformer.

Som en del af konferencen præsenterede leder af AUs Center for Community Driven Research (CODER), Jacob Sherson et nyt bud på et spilbaseret læringsunivers; StudentResearcher.org, hvor studerende kan spille sig klogere i fysik, statistik og psykologi.

Håbet med konferencen er at inspirere undervisere til at inddrage nye undervisningsmetoder til gavn for både studerende og underviserne selv.

Læs mere om konferencen 


Kalender

Venlig hilsen

Universitetsledelsen, den 13. juni

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2014 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog