Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 10/2015

Høje kvote 2-ansøgertal fortsætter

12.066 kvote 2-ansøgninger og en fremgang på fire procent i forhold til 2014. Det blev resultatet af årets kvote 2-ansøgningsrunde på Aarhus Universitet. Dermed fortsætter de seneste års trend med stabilt høje ansøgertal.

Antallet af førsteprioritets-ansøgninger er steget med en enkelt procent til 4.312.

Den nye uddannelse på Arts, Cognitive Science, er blevet godt modtaget og har været øverst på listen hos 170 ansøgere. 

En række uddannelser har udvidet kvote 2-optaget i år, ligesom uddannelsen i medicin fra næste år fordobler kvote 2-optaget og igangsætter et forsøg med optagelsesprøver.


Mere samarbejde med sydafrikanske forskere

To af Sydafrikas førende universiteter, nemlig University of Cape Town (UCT) og Witwatersrand University (Wits) i Johannesburg har indgået samarbejdsaftaler med Aarhus Universitet.

Aftalerne lægger vægt på, at der bliver iværksat konkrete samarbejdsprojekter. Derfor har universitetsledelsen ved Aarhus Universitet i 2015 øremærket knap 370.000 kr. til en Sydafrika-pulje, som giver forskere mulighed for at besøge hinanden og afsøge mulighederne for projektsamarbejde.


Tydelig angivelse af administrativ service

Der er lavet en opdateret oversigt over, hvordan de forskellige administrative enheder betegnes på AU. Hver administrativ enhed signalerer med sit navn, om det er en administrativ ydelse, der er hører til på et af fakulteterne, eller om den er fælles for hele universitetet.

De fem vicedirektørområder har alle forstavelsen AU, og navnene på de administrative centres enheder vil tilsvarende starte med det pågældende fakultets korte navn.  


Kalender


Venlig hilsen

Universitetsledelsen, den 23. marts

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2014 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog