Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 16/2015

AU er hovedarrangør af europæisk konference om klimatilpasning

Den 12.-14. maj samles forskere, politikere, erhvervsfolk og beslutningstagere til en europæisk konference om klimatilpasning i København – ECCA 2015. Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet, står i spidsen for den danske organisationskomité. 

De overordnede temaer på programmet er:

  • klimatilpasning i byer
  • klimatilpasning i forbindelse med oversvømmelser
  • klimaændringer og den offentlige sundhed
  • tilpasning til ekstreme klimahændelser
  • økonomi og politik i forbindelse med klimatilpasning

Konferencen forventes at samle mere end 1.000 deltagere fra hele Europa. Blandt deltagerne er bl.a. EU’s tidligere klimakommissær Connie Hedegaard og miljøminister Kirsten Brosbøl.

Der er muligt at tilmelde sig konferencen på stedet.


Louise Gade fratræder som vicedirektør for HR

Louise Gade har fået tilbudt nyt job som direktør for Efter- og Videreuddannelse på VIA University College pr. 1. august 2015. Hun fratræder dermed stillingen som vicedirektør for HR, som hun har varetaget siden 2009.

Stillingen som HR Vicedirektør vil blive slået op snarest muligt.


Internationalt panel roser forskeruddannelsen på Health

Et internationalt evalueringspanel konkluderer, at forskeruddannelsen på Health er velorganiseret og giver talentfulde forskere gode muligheder for at forfølge ambitionerne om en karriere inden for den akademiske verden.

Evalueringsrapporten er netop offentliggjort.Institutnavne endeligt på plads på Aarhus BSS

Institutnavnene er på plads for Institut for Virksomhedsledelse og Institut for Økonomi på såvel dansk som på engelsk. Desuden har ph.d.-skolen på Aarhus BSS også fået nyt navn efter implementering af det nye korte navn for fakultetet, Aarhus BSS, i april.

 


Kalender

  • 12.-14. maj: ECCA 2015
  • 28. maj: Holst-Knudsen prisoverrækkelse
  • 9. juni: ledelsesseminar på Sandbjerg
  • 17. juni: bestyrelsesmøde 

Med venlig hilsen, 

Universitetsledelsen, den 8. maj  

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2014 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog