Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 24/2015

Fortsat vækst for AU Summer University 

Med 1.697 studerende på AU Summer University er det i 2015 lykkedes at skabe en vækst på 13 procent ift. 2014. Væksten skyldes primært AU-studerende, der vælger at tage sommerkurser for at optjene ECTS forud for et evt. praktikophold, eller studerende, der er kommet bagud på ECTS.

Stigningen er ikke en ny tendens. Antallet af AU-studerende på AU Summer University er over de seneste fire somre steget markant. I forhold til 2012 er der 67 procent flere interne studerende på AU Summer University.

Antallet af fag, der udbydes, har gennem årene stort set været konstant. Når fremdriftsreformen i 2016 for alvor rammer universiteterne, vil der formentlig komme pres på populære fag. Allerede i år oplevede kurset ”Language and Marketing” udbudt af Aarhus BSS, at mere end 100 studerende tilmeldte sig faget. Mens det samlede antal studerende på AU Summer University stiger, er antallet af internationale studerende stagnerende. I 2012 udgjorde de internationale 31 procent mod 16 procent i 2015. Håndhævelsen af den økonomiske balance i studenterudvekslingen har helt klart påvirket dette.

Summer University har været behandlet i Universitetsledelsen og Uddannelsesudvalget. Aarhus Universitet har en klar målsætning om, at Summer University skal udvikle sig i forhold til den stigende efterspørgsel og understøtte et større og mere varieret kursusudbud. Der skal også ses på, hvordan AU videreudvikler de internationale elementer, så målsætning om at benytte Summer University som et vindue til international synlighed og rekruttering fastholdes. Næste step er, at Summer University drøftes i fakultetsledelserne.


Tiltrædelsesreception for ny dekan på Aarhus BSS

I anledning af Thomas Pallesens tiltrædelse som dekan på Aarhus BSS vil Aarhus Universitet gerne invitere samarbejdspartnere, medarbejdere og studerende til reception mandag den 31. august kl. 14.00.

Receptionen finder sted mandag den 31. august 2015 kl. 14.00-15.30 i S-bygningen, bygning 2610, Fuglesangs Allé 4, Aarhus.

Tilmelding senest onsdag den 26. august 2015 af hensyn til forplejning.

  • Tilmelding her

Årsfestinvitationer til medarbejdere er sendt ud

Som noget nyt i år kan I som medarbejdere tilmelde jer årsfesthøjtideligheden i Aulaen om eftermiddagen den 11. september. I år bliver fødselsdagen i øvrigt fejret på selve dagen, da fødselsdagen falder på en fredag.

Som de seneste år vil der være aftenfest i Musikhuset Aarhus. Denne del af årsfesten kan I som vanligt også melde jer til. I går blev årsfestinvitationen sendt pr. mail til alle medarbejdere på AU.

Der er senest tilmelding den 21. august. Til begge arrangementer er der mulighed for at deltage med ledsager. Pladserne til Aulaen om eftermiddagen og til Store Sal om aftenen fordeles relativt efter antallet af medarbejdere på de fire hovedområder og administrationen, så alle har lige store chancer for at få en plads. Lodtrækningen foretages af KongresKompagniet, og i uge 36 vil der blive udsendt breve om udfaldet af lodtrækningen.


Kalender


Venlig hilsen

Universitetsledelsen, den 11. august

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2014 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog