Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 27/2015

Uberettiget kritik af universitetet

Rektor Brian Bech Nielsen finder ministerens udtalelser om kornfede institutioner og om, at  "vi ikke udbyder uddannelse for at have ansatte" uberettigede og ude af trit med virkeligheden. 


Stillingen som vicedirektør for AU HR er slået op

Stillingen som vicedirektør for AU HR er slået op. Vicedirektøren er leder for et ledelsesteam med fire funktionschefer og arbejder tæt sammen med HR-partnercheferne på de fire administrative centre. Vicedirektøren indgår i universitetsdirektørens ledelsesteam.

AU HR har cirka 55 ansatte og et samlet budget på 43 mio. kr. årligt.

Der er ansøgningsfrist 20. september, og stillingen forventes besat pr. 1. december 2015 eller snarest muligt derefteR.


AU’s personalepolitik bliver opdateret

Når arbejdet med at revidere AU’s personalepolitik går i gang i efteråret, sker det på baggrund af kommentarer og forslag fra medarbejdere og ledere.

Arbejdsgruppen bag opgaven med at revidere personalepolitikken består af medarbejder- og lederrepræsentanter. Den har gennem foråret indsamlet og analyseret kommentarer og forslag fra medarbejdere og ledere, og på det grundlag er arbejdsgruppen kommet frem til en række anbefalinger til HSU om personalepolitikkens form, indhold, justeringer af delpolitikker samt forankringen af politikken.

HSU har nu godkendt arbejdsgruppens anbefalinger, og næste skridt i processen er det konkrete arbejde med at revidere AU’s personalepolitik.

Det er arbejdsgruppens forventning, at ændringerne i personalepolitikken vil medvirke til at gøre politikken mere overskuelig, tilgængelig og anvendelig for alle ansatte på Aarhus Universitet.

Den færdige politik forventes at ligge klar i starten af 2016, hvorefter arbejdet med implementeringen kan påbegyndes. 


Ny institutleder på Institut for Virksomhedsledelse

Jacob Kjær Eskildsen er ny institutleder på Institut for Virksomhedsledelse. Han kommer fra en tilsvarende stilling på Institut for Forretningsudvikling og Teknologi. 


Kalender

  • 31. august: tiltrædelsesreception for dekan Thomas Pallesen, Aarhus BSS
  • 11. september: årsfest på Aarhus Universitet
  • 11. september: Danmarks største fredagsbar og idrætsdag
  • 15.-16. september: bestyrelsesseminar på Sandbjerg


Venlig hilsen

Universitetsledelsen, den 31. august

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2014 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog