Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 3/2015

Udmelding om beslutninger som opfølgning på problemanalyse kommer i flere tempi

Onsdag den 28. januar træffer universitetsledelsen opfølgning på en række beslutninger inden for følgende overordnede emner fra den interne problemanalyse:

  • Justeringer internt i fællesadministrationen og mellem fællesadministrationen og de administrative centre
  • Justeringer som opfølgning på eftersynene af fakulteternes organisatoriske indretning
  • Styrkelse af medinddragelse af medarbejdere og studerende 

Efter mødet vil universitetsledelsen først orientere ledere og medarbejdere i de berørte miljøer, og en samlet udmelding blive lagt på medarbejdere.au.dk samt problemanalysens temasite den 29. januar.


De emner, som ikke er færdigbehandlet den 28. januar, vil blive meldt ud løbende, når de er vedtaget.


Fagmiljøerne mere synlige i rekrutteringen

Fagmiljøerne skal i højere grad gøres synlige for potentielle ansøgere til Aarhus Universitets bacheloruddannelser. Sådan lød én af pointerne, da universitetsledelsen for nylig drøftede det fremadrettede arbejde med rekruttering af nye studerende.

Det skriver prorektor Berit Eika i en artikel, hvor hun også inviterer til bred debat om, hvordan AU bedst rekrutterer de største talenter og sikrer, at studiesøgende fra hele landet har den information, de skal bruge for at træffe det rigtige studievalg.


Hanne Mohr takker af som leder for SKT

Efter seks år takker tandlæge, ph.d., Hanne Mohr, nu af som leder af Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere.

Hun fortsætter imidlertid i en stilling ved skolens efter- og videreuddannelse, som hun tiltræder den 1. februar.

Tandlæge Caroline Hørsted, sektorleder ved SKT, bliver konstitueret som skoleleder pr. 1. februar.


AU-forsker skal lede nyt EU-projekt

Lektor i Informationsvidenskab, Martin Brynskov, skal de næste tre år lede et nyt EU-projekt om fremtidens digitale byer med et samlet budget på 54 mio. kr.

EU-projektet hedder “OrganiCity”, og vil bestå af et tæt samarbejde mellem Aarhus, London og Santander, der alle tre er frontløbere inden for forskning i intelligent byudvikling.

Fra Aarhus deltager, udover Aarhus Universitet, desuden Aarhus Kommune og Alexandra Instituttet.


DANDRITE-gruppeleder får ERC Starting Grant

Keisuke Yonehara, der er gruppeleder på DANDRITE og Institut for Biomedicin, har modtaget et ERC Starting Grant på 1,5 mio. Euro.

Med bevillingen kan Keisuke Yonehara fortsætte udviklingen af sin forskning i synssansens nervekredsløb og ansætte nye postdocs og ph.d.-studerende.


Kalender

 

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2014 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog