Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 36/2015

Prorektor: gode takter i ændringer af fremdriftsreform

Et flertal i Folketinget blev i denne uge enige om seks justeringer af fremdriftsreformen. Prorektor Berit Eika peger på, at der er lyspunkter i ændringerne, men at der samtidig er udfordringer forbundet med, at den samlede økonomiske ramme stadig er den samme. Hun lægger op til, at man på tværs af Aarhus Universitet nu skal drøfte, hvordan man vil forholde sig til ændringerne, når de nye regler formentlig træder i kraft i efteråret 2016. 


Stem til universitetsvalget 

Fra mandag den 23. november vil det være muligt for medarbejdere og studerende at stemme til universitetsvalget 2015. Valget foregår digitalt, og de digitale stemmeurner bliver lukket igen fire dage senere, den 26. november kl. 16.

Alle medarbejdere og studerende kan i år stemme til bestyrelsen. Der skal vælges to VIP-repræsentanter, en TAP-repræsentant og to studenterrepræsentanter til bestyrelsen. 

Medarbejdere på fakulteter skal desuden stemme til akademisk råd. Ph.d.-studerende skal stemme til ph.d.-udvalg, og de studerende kan ud over valget af to repræsentanter til AU's bestyrelse også stemme til studienævn og akademisk råd. 

Sådan stemmer du:

  • Fra 23.-26. november er der et link til stemmeafgivning på valgsiden: www.au.dk/valg

Spørgsmål til valget:

  • Hvis man har spørgsmål til valget, kan man kontakte valgsekretariatet på valg@au.dk eller 8715 3325

 


Nyt forskningscenter for Små og Mellemstore Virksomheder 

Tirsdag den 24. november åbner det nye Center for Små og Mellemstore Virksomheder (SMV) på Aarhus BSS officielt ved en heldagskonference i Aulaen med 250 deltagere. Centeret forsker i SMV’ernes udvikling og vækst samt virksomhedernes juridiske og finansielle rammevilkår.

I forbindelse med konferencen præsenteres ”Vækstmodellen”, som er et resultat af et tæt samarbejde mellem blandt andre SMV'er og forskere på AU. Blandt aktiviteterne i centeret er også en bestyrelsesuddannelse med fokus på SMV.


Peter Munk Christiansen i spidsen for Institut for Statskundskab

Peter Munk Christiansen er efter indstilling fra et enstemmigt ansættelsesudvalg ansat som institutleder for Institut for Statskundskab. Han er professor og ph.d.-programudvalgsformand ved instituttet og er formand for Det Frie Forskningsråd. Desuden har han været konstitueret i stillingen som institutleder siden 1. juli 2015. 

Peter Munk Christiansen overtager institutlederposten efter Thomas Pallesen, som nu er dekan på Aarhus BSS.   


Aarhus og Østjylland kan fejre 100 år med ingeniøruddannelser

For 100 år siden åbnede den første ingeniøruddannelse i Aarhus. Navitas-bygningen på Aarhus Havn vil rumme nogle af vor tids store tanker, når ingeniørernes 100-års jubilæum bliver markeret fredag d. 20. november. Her vil det blandt andet blive fejret, at skolens dimittender fra tre generationer har været en vigtig drivkraft i byens og samfundets udvikling af den teknologibaserede hverdag, som vi kender i dag.


Kalender

  • 23.-26. november: universitetsvalg 2015
  • 3. december: bestyrelsesmøde
  • 14.-15. januar: Forsknings- og Innovationsmødet 2016


Venlig hilsen

Universitetsledelsen, den 20. november

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2014 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen. Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog