Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 4/2015

Organiseringen af administration og fakulteter tager form

En række organisatoriske ændringer i forbindelse med opfølgningen på den interne problemanalyse er nu faldet på plads. Dermed er det taget endnu et skridt i retning af en organisation i bedre balance.

Der kom blandt andet afklaring på en række snitflader mellem fællesadministrationen og de administrative centre samt den interne organisering på de fire fakulteter som følge af de lokale instituteftersyn.

På BSS har man foretaget mindre justeringer i institutstrukturen. Institutorganiseringen bevares på både ST og Health. Det samme gælder Arts, der til gengæld indfører en afdelingsstruktur.

Der blev desuden skitseret flere initiativer, som skal sikre mere inddragelse af både medarbejdere og studerende. Det sidste punktum er endnu ikke sat, og universitetsledelsen ønsker at give den sidste del af processen den nødvendige tid og inddragelse.


Afsluttende rapport fra Kvalitetsudvalget

Med en opsummerende rapport afsluttede Kvalitetsudvalget torsdag sit arbejde med de danske videregående uddannelser.

Rapporten er - bortset fra enkelte justeringer - en sammenskrivning af de to foregående rapporter, som Kvalitetsudvalget har kondenseret til ti anbefalinger om bl.a. mindre detailregulering og ændring af optagesystemet.


Klimapartnerskab skal skabe vækst i Østjylland

Science and Technology indgik tidligere på ugen et klimapartnerskab med Aarhus Kommune. Aftalen skal styrke samarbejdet med erhvervslivet og resultere i flere projekter, der skaber innovation og arbejdspladser i det østjyske område. 

Aftalen intensiverer det eksisterende samarbejde AU, kommunen og erhvervslivet, som hidtil har mundet ud i projekter om bl.a. energirenovering af bygninger og plantning af forsøgsskov. 


Kalender

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2014 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog