Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 18/2017

Aarhus Universitet lancerer ambitiøs digital satsning

I forbindelse med det årlige bestyrelsesseminar i sidste uge godkendte bestyrelsen den 9. juni planerne for en firestrenget digitaliseringssatsning og gav samtidig grønt lys til at iværksætte det første tiltag i efteråret 2017. Det drejer sig konkret om at uddanne flere naturvidenskabelige digitaliseringsspecialister. Målet er at fordoble antallet af studerende og udvide de faglige miljøer inden for datalogi, IT og datavidenskab.


Aarhus Universitet får betinget positiv akkreditering

Aarhus Universitet har i første omgang fået en betinget positiv institutionsakkreditering. Det sker, efter at Akkrediteringsrådet har valgt at følge den indstilling, som akkrediteringspanelet indsendte i maj måned. Prorektor Berit Eika vil arbejde for at genansøge hurtigst muligt.


Ti principper for fremtidens universitetscampus

Ti principper skal danne ramme for den strategiske udvikling af universitetets campus i de kommende år, eksempelvis i forbindelse med overtagelsen af Kommunehospitalets områder på Nørrebrogade i 2019. Principperne for Campus 2.0 er formuleret af universitetsledelsen og blev godkendt på bestyrelsesseminaret i sidste uge. 


AU fylder Aurora med uddannelsesdebatter og forskningsformidling på årets Folkemøde

Med temaer som blandt andet sundhedsdata, fremtidens teknologier, cirkulær bioøkonomi og radikalisering repræsenterer de fire fakulteter igen i år AU på årets Folkemøde på Bornholm.

I alt 20 events med debatter, forsker-battles, interviews og videnskabelige oplæg finder sted på forskningsskibet Aurora fra den 15.-18. juni.

AU præsenterer sit hidtil mest omfattende program, som i år er udarbejdet i samarbejde med blandt andre DFIR, DEA, Carlsbergfondet, Folkeuniversitetet og DFF.

Når Aurora lægger til kaj på Bornholm, sker det i forbindelse med et forskningstogt i Østersøen.


 

Status quo for AU på ny QS-rangliste

Aarhus Universitet har fået en placering som nummer 119 på den internationale rangliste QS – det er en beskeden tilbagegang fra sidste år på to pladser.

QS World University Ranking måler især på universitetets omdømme blandt eksterne forskere og arbejdsgivere samt citationer og internationalisering. Aarhus Universitet er især gået tilbage på andelen af internationale studerende, mens universitetet er gået frem på omdømmet blandt aftagere af universitetets kandidater.


Anne Marie Pahuus fortsætter som prodekan for forskning

Med et enigt indstillingsudvalg i ryggen fortsætter Anne Marie Pahuus som prodekan for forskning på Arts. Med den nye aftale er hun ansat for en ny 5-årig periode. Begrundelsen er bl.a. hendes nære kendskab til både forskningsmiljøer, fonde og andre samarbejdspartnere samt hendes indsats for samarbejdet på tværs af fakulteterne.


Støtte til ti interdisciplinære netværk

10 forskernetværk har til sammen fået 3,3 mio. kr. fra universitetet. Midlerne går til at fremme forskernetværk på tværs af fakulteterne på Aarhus Universitet.


Kalender

  • 15.-18. juni: Folkemøde på Bornholm
  • 29. juni: Åbning af Open Science Festival i Aarhus
  • 15. september: Årsfest

 

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer.

På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2016 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp