Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 24/2017

Universitetsledelsen hilser afskaffelse af karakterbonus velkommen

I denne uge meldte uddannelses- og forskningsminister Søren Pind ud, at han ønsker at afskaffe den såkaldte kvikbonus. Ordningen betyder, at unge i dag kan gange deres gennemsnit med 1,08, hvis de påbegynder en uddannelse inden for to år efter afsluttet adgangsgivende eksamen.

På linje med mange andre, heriblandt Danske Universiteter, Danske Gymnasier og Danske Studerendes Fællesråd, ser AU’s prorektor Berit Eika frem til, at karakterbonussen fjernes.

”Vi vil hellere have, at de studerende er dygtige, dedikerede og studieparate, end at de kommer hurtigt i gang. Karakterbonussen er kunstig og giver ikke et reelt billede af de studerendes faglige kvalifikationer. Det er vigtigere, at de unge bliver afklaret med, hvad de gerne vil studere, og hvilke muligheder deres uddannelse giver dem, fordi det øger chancen for, at de trives og gennemfører uddannelsen”, siger Berit Eika.

Ministerens forslag er fremsat på baggrund af nye tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, der viser, at den otte år gamle bonusordning ikke har fået flere unge til at gå hurtigere i gang med en videregående uddannelse.


Tak til de 1.000 tutorer, der byder nye studerende velkommen

Omkring 1.000 nuværende studerende står i disse dage klar til at give de nye studerende en god start. Der lyder en stor tak for tutorernes engagement, som bidrager til, at social og faglig trivsel kan gå hånd i hånd. 


Mød Aarhus Universitet i Festugen 2017

Aarhus Universitet er igen i år at finde mange steder i Aarhus Festuge, som officielt blev skudt i gang i går torsdag den 24. august. Her kan man blandt andet møde AU’s studiemiljø i Mølleparken, deltage i iværksætterfestival, lege med kæmpesæbebobler og blive klogere på litteraturens verden.


Direktøren sætter fokus på effektiv rekruttering og god jobstart

Mange steder på AU er denne tid på året højsæson for ansættelse af nye medarbejdere. Læs universitetsdirektør Arnold Boons indlæg om nogle af enhedsadministrationens tiltag, der skal sikre gode ansættelser og en god jobstart for nye medarbejdere.


 

Kommercialiseringsinitiativer godt i gang inden for ST’s grønne område

Science and Technology har indledt et arbejde med at kommercialisere teknologier inden for det grønne område. Første fase har handlet om at ideudvikle og identificere ideer til kommercialisering – et arbejde, der har involveret en række forskere fra forskellige institutter. Nu går anden fase i gang, hvor der laves forretningsplan for udvalgte ideer. Arbejdet sker med hjælp fra JB Equity, som har stor erfaring på området. 


Niels Haldrup konstitueres som institutleder

Professor Niels Haldrup er pr. 1 september konstitueret institutleder på Institut for Økonomi på Aarhus BSS.


Kalender

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer.

På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2016 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp