Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 26/2017

Uddannelsesdebatten 2017: Kvalitet skal udvikles sammen med undervisere og studerende

I dag fredag den 8. september mødes aktører på uddannelsesområdet til debatter om kvalitet i det danske uddannelsessystem. Det sker ved den årlige uddannelsesdebat, som arrangeres af VIA, og som i år finder sted i Nørre Nissum.

Prorektor Berit Eika deltog i debatten om kvalitet i uddannelser og fremhæver bl.a., at kvalitet skal udvikles sammen med undervisere og studerende, som skal kunne bruge målinger til kontinuerligt at udvikle undervisningen.


Danske Universiteter siger nej tak til centralt styrede peer reviews af uddannelser

I et indlæg på Altinget torsdag den 7. september svarer Danske Universiteters Uddannelsespolitiske Udvalg igen på Akkrediteringsrådets forslag om mere kvalitetskontrol med universiteterne. I praksis foreslår Akkrediteringsrådet, at der ud over akkreditering og censorsystem indføres et tredje ben: peer reviews af uddannelserne.

Aarhus Universitet stiller sig på linje med Danske Universiteter uforstående over for, at man vil indføre mere kontrol på et tidspunkt, hvor flere universiteter – herunder Aarhus Universitet – er midt i det store arbejde med institutionsakkreditering. Især når det oprindelige formål med at overgå fra uddannelsesakkreditering til institutionsakkreditering var at give universiteterne friere rammer til at have ansvar for egen kvalitetssikring af uddannelserne.

På Aarhus Universitet deler man Uddannelsespolitisk Udvalgs bekymring for, at kvalitetsarbejdet vil drukne i et omfattende bureaukrati. Dertil kommer, at vi allerede inddrager peer perspektiv, da der er eksterne eksperter involveret i de uddannelsesevalueringer, som alle uddannelser gennemfører med fem års mellemrum.


AU bag ny metode som hjælper iværksættere til at blive vækstvirksomheder

Aarhus Universitet har i samarbejde med Industriens Fond udviklet en metode, som skal gøre det lettere at tage skridtet fra iværksætter til levedygtig vækstvirksomhed.

En ny evaluering viser, at op mod 46 pct. af de studenteriværksættere, der har deltaget i projektet, oplever, at de har opnået øget vækst i form af både antal beskæftigede og omsætning. Metoden hedder SPININ og går ud på at matche iværksætterne med etablerede virksomheder i et struktureret samarbejde.


Kemi-professor modtager Carlsbergfondets Forskningspris

Professor Karl Anker Jørgensen fra Institut for Kemi har som den ene af to modtaget Carlsbergfondets Forskningspris 2017, som blev overrakt af HKH Kronprinsesse Mary ved en højtidelighed den 3. september. Han modtager prisen for sin banebrydende forskning inden for organisk kemi.


AU nummer 109 på Times Higher

Aarhus Universitet er nu placeret som nummer 109 på den internationale rangliste Times Higher Education (THE) World University Rankings, som blev offentliggjort onsdag.

Aarhus Universitet har – som de fleste andre universiteter – gennem årene bevæget sig lidt frem og tilbage på listen. Sidste år var rekordår med plads nr. 98, men årets placering er stadig en af de bedste siden 2010.

THE-ranglisten er en af flere internationale ranglister og udmærker sig ved at måle både på forskning, undervisning og videnoverførsel. Blandt de forskellige verdensranglister er der flere, som også løbende offentliggør rankings af universiteterne på fagområder.

For kort tid siden kunne Aarhus Universitet glæde sig over at være i top 10 inden for offentlig forvaltning (nr. 6) og jordbrugsforskning (nr. 8) på Academic Ranking of World Universities (ARWU). 


 

10.000 besøgte årets studiestartsmesse

Omkring 10.000 besøgende lagde i denne uge turen forbi den tre dage lange studiestartsmesse. Her havde cirka 60 virksomheder, organisationer og frivillige foreninger taget opstilling i Aulaen og Vandrehallen, mens Solgården var omdannet til loungeområde. Både borgmester Jacob Bundsgaard og rektor Brian Bech Nielsen kiggede forbi.

Studenterrådet står bag arrangementet, som i år blev afholdt for 29. gang.


Så er det tid til MUS 

I september, oktober og november afholdes de årlige medarbejderudviklingssamtaler (MUS) for alle medarbejdere på AU. Medarbejdersamtalerne er et vigtigt redskab til at få en forventningsafstemning om resultater, opgaveløsning og eventuelt behov for kompetenceudvikling hos universitetets medarbejdere.  


Lodtrækning til årsfesten er afgjort

I denne uge er der udsendt mails om udfaldet af lodtrækningen til deltagelse i årsfesten.

Interessen for årsfesten har været stor. Mere end 650 gæster har ønsket at deltage i aulahøjtideligheden, hvor der er plads til knap 500 personer. Og godt 2.300 gæster har tilmeldt sig koncerten i Musikhuset, som har plads til maksimalt 1.500.

I lodtrækningen blandt medarbejdere har 260 fået plads i Aulaen, mens 1.000 har fået plads i Musikhuset – begge tal inkluderer ledsagere. Pladserne er fordelt relativt efter antallet af medarbejdere på de fire fakulteter og administrationen.

Ønsket er, at så mange som muligt får glæde af årsfestens arrangementer. Kontakt derfor KongresKompagniet på med@kongreskompagniet.dk eller tlf. 8629 6960 med oplysning om billetternes placering i Store Sal (indgang, række, sæde), hvis du bliver forhindret i at deltage. Det samme gælder adgangskort til aulahøjtideligheden, så andre kan få glæde af pladserne.


Kalender

 

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer.

På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2016 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp