Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 27/2017

Aarhus Universitet fejrer 89 års fødselsdag

Aarhus Universitetet fejrer i dag sin 89 års fødselsdag – traditionen tro dannede aulaen ramme for den højtidelige del af arrangementet med prisuddelinger og festtaler.

Bestyrelsesformand Connie Hedegaard indledte dagen med at slå fast, at universitetet skal være et værn mod fake news, og at viden, facts og dybde skal være modvægt til den overflade, som har kronede dage. Hun betonede, at politikerne, embedsværket, beslutningstagere og borgere skal have adgang til forskningsbaseret viden og satte spørgsmålstegn ved, om hele myndighedsrådgivningen skal konkurrenceudsættes.

Rektor Brian Bech Nielsen mindede i sin tale om, at uddannelse er en personlig udviklingsrejse og opfordrede til at vise større tillid til de unge og deres valg for fremtiden. Han understregede, at universitetet hver eneste dag arbejder på at højne kvaliteten og styrke konkurrencekraften, og han pointerede, at regeringens mål om fortsatte uddannelsesbesparelser på 2% årligt intet har med kvalitetsløft at gøre.

Niels Due Jensen er årets æresalumne

Maskiningeniør og tidligere koncernchef for Grundfos Niels Due Jensen blev udnævnt til årets æresalumne 2017. Niels Due Jensen er en af dansk erhvervslivs mest markante skikkelser og har været den drivende kraft, der har gjort Bjerringbro-virksomheden Grundfos til verdens største pumpeproducent. Han dimitterede i 1971 som ingeniør fra Aarhus Teknikum. Ingeniøruddannelsen dannede et vigtigt fundament for hans lange virke som koncerndirektør for Grundfos.

Niels Due Jensen indskriver sig som den 10. æresalumne i rækken og er nu i selskab med bl.a. tidligere LEGO-direktør Jørgen Vig Knudstorp, fysikprofessor ved Harvard University Lene Vestergaard Hau og tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen.

Ud over æresalumnen hædres i dagens anledning en række andre forskere og studerende ved Aarhus Universitet. Der blev således uddelt både en pædagogisk hæderspris, en forskningsformidlingspris og Dronning Margrethe II's rejselegat til fire AU-studerende. Derudover er der udnævnt en æresdoktor ved hvert fakultet.


Kæmpe sports- og festdag i Universitetsparken

I dag fejrer de studerende universitetets fødselsdag med Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag i Universitetsparken.

Studenterrådet ved Aarhus Universitet og Aarhus Universitets-Sport (AUS) står bag arrangementet, som samler studerende på kryds og tværs af uddannelser og årgange til en festlig dag med masser af turneringer i mere eller mindre seriøse idrætsdiscipliner – fra volley, basket og floorball til ølbowling og hotdog-spisning. Dertil kommer stand-up, koncerter og andre indslag i løbet af dagen og aftenen.

Idrætsdagen bygger på frivillighed og lysten til at være fælles om noget sjovt, og der er intet krav til niveauet hos deltagerne. Sidste år rundede besøgstallet 20.000 studerende.


Kvalitet, fastholdelse og fremdrift i fokus på inspirationsdag

Der var stor opbakning til årets inspirationsdag, hvor mere end 150 medarbejdere torsdag var mødt op til et intensivt program om uddannelse med input fra en række eksterne oplægsholdere, paneldebatter og oplæg fra fagmiljøerne.

Udvalget for Uddannelse står bag inspirationsdagen, som i år havde kvalitet i undervisning og uddannelse som et gennemgående tema med fokus på både måling, fastholdelse, fremdrift og fordybelse. Dagen igennem blev der debatteret og udvekslet erfaringer om blandt andet kvalitetsværktøjer, målinger, learning analytics og konkrete AU-projekter.

Prorektor Berit Eika glæder sig over engagementet fra fagmiljøerne og de mange gode input og projekter. Ved samme lejlighed understregede hun, at i en tid hvor der lægges pres på måling af kvalitet, er det særlig vigtigt at sikre, at der er kvalitet i målingerne.


Aarhus centrum for topmøde om sport og uddannelse

Igennem det tre dage lange ENSE Sport Summit 2017 præsenterede forskere og fagfolk fra idrættens verden i denne uge den nyeste viden fra ind- og udland om sport og studier, talentudvikling og dual career.

Blandt de danske indlægsholdere var både kulturminister Mette Bock, Team Danmarks direktør Lone Hansen, OL sølvvinder og studerende Sara Slott, professor Verner Møller fra Institut for Idræt samt professor Karl Anker Jørgensen fra Institut for Kemi.

Health-dekan Lars Bo Nielsen deltog og fremhæver Aarhus Universitet som frontløber, når det handler om at fokusere på sportstalenter og deres mulighed for at kombinere talentet med en forskningsbaseret uddannelse.

Arrangementet blev afholdt dels i Musikhuset, dels i Søauditorierne.


 

DPU flytter ind i Nobelparken

DPU’s afdeling i Aarhus er flyttet fra Trøjborg og ind i Nobelparken.


Aarhus Universitetsforlag ude med ny historieserie

100 danmarkshistorier er en ny serie fra Aarhus Universitetsforlag. Her fortæller 100 forskere i 100 bøger på hver 100 sider om kendte og mindre kendte historiske begivenheder i Danmark. Der udkommer en bog om måneden i løbet af de næste 100 måneder. Den første bog i serien udkom i denne uge og er Poul Duedahls Gudhjemtid.


 Kalender

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer.

På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2016 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp