Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 29/2017

Rektor: Besparelser betyder ringere uddannelser

Rektor Brian Bech Nielsen mener, at regeringens planlagte besparelser på uddannelser går imod ønsket om at højne kvaliteten. 

I går torsdag demonstrerede studerende over hele landet mod regeringens beslutning om at spare 2 pct. årligt på uddannelserne - det såkaldte omprioriteringsbidrag - og rektor deler de studerendes bekymring. 

I et interview til P4 Østjylland slår rektor fast, at hvis universiteterne år efter år bliver beskåret, vil det på sigt få konsekvenser for de studerende, og at besparelserne stemmer dårligt overens med regeringens udmelding om, at Danmark skal være et videnssamfund.   


Nyt center for forretningsudvikling indvies i Herning

I dag fredag den 6. oktober blev Centre for Business Development på Institut for Forretningsudvikling og Teknologi i Herning officielt indviet. Målet er at fremme den tværfaglige og internationale forskning i, hvordan man anvender digitale teknologier til forretningsudvikling. Centret har stærkt fokus på samarbejdet med andre universiteter i ind- og udland samt erhvervslivet, bl.a. KK Wind, Grundfos, Siemens og mange andre.

Rektor Brian Bech Nielsen deltog i indvielsen, hvor han holdt åbningstalen.


Flere strategiske centre på ST - i dag åbner WATEC 

Science and Technology har inden for de seneste to uger indviet tre nye tværgående strategiske forskningscentre.

I dag fredag den 6. oktober blev dørene åbnet til WATEC, som skal samle og styrke forskningen inden for vandteknologier. Målet er at bidrage til at sikre vandressourcer til fremtidens voksende befolkning.

I sidste uge gjaldt det iFOOD, som skal hjælpe med at skabe fremtidens bæredygtige fødevarer. Senere samme uge åbnede DIGIT – et nyt forskningscenter for digitalisering, big data og dataanalyse, som skal imødegå den digitale transformation af samfundet.

Centrene er nummer tre, fire og fem ud af syv planlagte interdisciplinære forskningscentre, som Science and Technology vil etablere på områder med særlig samfundsmæssig betydning.


AU vinder kontrakt om vildtforvaltning

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi og AU Bioscience har vundet kontrakter om forskning og myndighedsrådgivning  inden for forvaltning  af vilde dyr i Danmark. Kontrakterne har en samlet værdi af 14 millioner kroner årligt fra 2018 til og med 2021, med mulighed for forlængelse i op til to år.

Det er det først udbud efter annonceringen af, at samtlige midler på området for myndighedsbetjening under Miljø- og Fødevareministeriet skal i udbud i de kommende år.  


Positiv evaluering af havforskeres arbejde

Landbrug & Fødevarer sammenblander tilsyneladende erhvervsinteresser og faglige argumenter, når de kritiserer forskningen bag vandplanerne. Det skriver dekan Niels Chr. Nielsen og prodekan Kurt Nielsen, Science and Technology i et debatindlæg i Altinget. Indlægget kommer efter, at internationale eksperter har evalueret Aarhus Universitets og DHI’s havforskning med relation til EU’s vandrammedirektiv.


Akademiske Råd: Trivsel skabes ved at løse kerneopgaver

Ledelse og ledelseskultur var på dagsordenen, da Akademiske Råd i sidste uge var samlet torsdag og fredag til deres årlige seminar på Sandbjerg. Ifølge Bobby Zachariae, formand for Akademisk Råd ved Aarhus BSS, bidrog seminaret til en bedre forståelse af, hvad der skaber trivsel i organisationen.


Ny karriereplatform for yngre forskere er i luften

Fremover bliver det nemmere for unge forsker ved AU at arbejde målrettet med karriereplanlægning. Et nyt, omfattende karriereudviklingsprogram og en ny fælles platform er blandt de tiltag, der nu er tilgængelige for adjunkter, postdocs såvel som forskere ansat i et tenure track-forløbUdvalget for Forskning og Eksterne Relationer står bag initiativet og har afsat 500.000 kr. til junior research-satsningen i 2017 og 2018.


Vi skal uddanne selvstændige forskere

Fælles fodslag om grundprincipperne for kvalitet i ph.d.-uddannelserne på tværs af de fire fakulteter. Det var dagsordenen, da de fire prodekaner og ph.d.-skoleledere torsdag den 5. oktober samledes med en stor gruppe seniorforskere for at diskutere udfordringer og muligheder for ph.d.-uddannelserne.

Diskussionen er vigtig i en tid, hvor der er politisk pres på ph.d.-uddannelserne. Prodekan ved Aarhus BSS og initiativtager til gårsdagens konference, Per Baltzer Overgaard, fremhæver behovet for fælles grundprincipper på AU, der sikrer fokus på at uddanne selvstændige forskere, som kan lede og samarbejde om forskningsprojekter i et ofte tværfagligt miljø. Samtidig var der enighed om, at der skal fokus på processen i forskeruddannelsen frem for antallet af publikationer.


Forskere får værktøjer til virksomhedssamarbejder

Interessen var stor, da Science for Society torsdag den 28. september afholdt en workshop i collaboration planning med gæster fra Novo Nordisk. Målet var at give forskerne bedre værktøjer til at planlægge og gennemføre samarbejder med virksomheder. Gik du glip af workshoppen og har brug for råd, kan du kontakte en forretningsudvikler i AU's afdeling for teknologioverførsel.


Besparelser i administrationscentrene HE og ST

Universitetsdirektør Arnold Boon skriver om de årlige 2% besparelser i administrationen, som blev besluttet i 2014. I aministrationscentrene på ST og HE ser det ud til at blive svært at realisere besparelsen alene via naturlig afgang, og derfor ser de to centre nu på alternative strategier.


Ændring i institutledelsen ved ST

Institut for matematik får ny institutleder pr. 1. oktober 2017, hvor viceinstitutleder Jacob Schach Møller tiltræder stillingen.

På Institut for datalogi er prodekan Jes Madsen pr. 16. september konstitueret institutleder, efter at Lars Birkedal har fratrådt stillingen for at prioritere tid til forskning og undervisning. 


Kalender

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer.

På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2016 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp