Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 38/2017

Budget: Positiv udvikling med plads til vigtige investeringer

Bestyrelsen vedtog den 12. december budgettet for 2018-2021, og det var en tilfreds bestyrelse, som gennemgik den forventede udvikling for de kommende fire år.

Helt overordnet står Aarhus Universitet på et stabilt økonomisk fundament, og der forventes en god balance i forholdet mellem indtægter og omkostninger i de kommende år. Udefrakommende reguleringer som dimensionering, fremdriftsreform og omprioriteringsbidrag er fortsat en økonomisk udfordring, men de opvejes af positive effekter af øget studieeffektivitet og flere STÅ-indtægter på blandt andet ingeniørområdet. Der forventes fortsat at være plads til at forfølge strategiske målsætninger.


Udkast til ny strategisk rammekontrakt er sendt i intern høring

Arbejdet med en ny strategisk rammekontrakt mellem Aarhus Universitet og Uddannelses- og Forskningsministeriet er i gang. Et udkast blev i sidste uge sendt i bred høring internt med frist den 10. januar 2018. Sammen med udkastet til rammekontrakten er der udarbejdet en præcisering af universitetets nuværende strategi, som er en del af den igangværende høring. Rammekontrakten afløser udviklingskontrakten og forventes af ligge endeligt klar medio 2018.


EQUIS-akkreditering til hele Aarhus BSS

Aarhus BSS har netop fået forlænget EQUIS-akkrediteringen for yderligere tre år, og for første gang er hele fakultetet nu omfattet af akkrediteringen. EQUIS-akkrediteringen af hele Aarhus BSS er et kvalitetsstempel, som få business schools i verden opnår. Dekan Thomas Pallesen fremhæver, at akkrediteringen anerkender fakultetets ambition om at udnytte potentialet i de stærke fagligheder inden for både business og social sciences - og i krydsfeltet mellem de to.


Aarhus Universitet skal uddanne tolke

Aarhus Universitet har fået godkendt en master i konferencetolkning med forventet start i November 2018. Uddannelsen er den eneste i Danmark og har til opgave at uddanne eliten inden for tolkefaget. Den bliver udbudt af Arts og er et led i en større sprogsatsning på Aarhus Universitet, hvor man har valgt at samle alle sprogfag på ét fakultet og dermed skabe rammerne for et af Nordeuropas største sprogmiljøer.


 

Stil op som arbejdsmiljørepræsentant på AU

Universitetsledelsen og arbejdsmiljøorganisationen på Aarhus Universitet opfordrer medarbejdere til at stille op til valget som arbejdsmiljørepræsentant på fakulteterne og i administrationen. Opstillingsperioden er skudt i gang og løber frem til den 8. januar 2018. 

Læs også:


Gå gratis på Folkeuniversitetet

Mandag den 18. december kl. 11.00 åbner tilmeldingen til gratis forelæsninger på Folkeuniversitetet i foråret 2018. Tilbuddet gælder alle nuværende og tidligere medarbejdere samt alumner. Læs mere og tilmeld dig. 


Ny, stor innovationsfabrik på Aarhus Universitet

Den 13. december åbnede Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet officielt sit nye laboratorium ORBIT Lab på Katrinebjerg. Sammen med førende forskere og eksperter fra Aarhus Universitet og en lang række store it-virksomheder som f.eks. Google, Microsoft og IBM vil ORBIT Lab udfordre universitetets dygtigste og mest kreative studerende til at skabe innovative løsninger – enten i samarbejde med eksisterende virksomheder eller som startups.


Danmarks bedste hospital for 10. gang

Aarhus Universitetshospital er for tiende år i træk blevet kåret som Danmarks bedste hospital af nyhedsavisen Dagens Medicin. Det er altovervejende kvaliteten af behandlingerne, der er afgørende for, hvilket hospital der bliver Danmarks bedste. 


Foreløbig status på evaluering af Aarhus 2017

En gruppe forskere fra Aarhus Universitet står bag en evaluering af Aarhus 2017 - rethinkIMPACTS 2017. Læs forskernes foreløbige status på to store undersøgelser i projektet, der afsluttes med en endelig evalueringsrapport ultimo 2018. Undersøgelserne ser på befolkningens og publikums oplevelser af kulturhovedstadsprojektet, og resultaterne viser blandt andet, at befolkningen i Region Midtjylland i perioden 2015-2017 er blevet mere positive over for Aarhus 2017


Stor hæder til professor i datalogi 

Datalogiprofessor Lars Birkedal er blevet udnævnt til ACM Fellow af sine kollegaer fra verdens største og mest respekterede organisation for dataloger og IT-professionelle (Association for Computing Machinery).  Lars Birkedal er den sjette dansker, der opnår titlen ACM Fellow.


Prodekan: Humanister er også vigtige, når robotterne kommer

I et indlæg på Altinget i denne uge fremhæver prodekan ved Arts Anne Marie Pahuus sammen med udviklingsdirektør i Region Midtjylland Kim Kofod Hansen, at der i fremtiden bliver brug for humanistisk og kreativt tænkende kandidater, som kan designe det gode samspil mellem teknologi og mennesker.


Kalender

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer.

På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2016 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp