Du er her: AU  Medarbejdere  Medarbejderservice HR Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøorganisationen Valg til arbejdsmiljøorganisationen

Valg til arbejdsmiljøorganisationen

Valg af arbejdsmiljørepræsentant

På Aarhus Universitet er der valg til arbejdsmiljøorganisationen hvert 3. år. Medarbejderne skal vælge arbejdsmiljørepræsentanter til arbejdsmiljøgrupper og arbejdsmiljøudvalg. Den nuværende valgperiode løber fra den 1. marts 2018 til 28. februar 2021. 

Det næste valg til arbejdsmiljøorganisationen sker i første kvartal 2021.     

Skal i vælge ny arbejdsmiljørepræsentant uden for den normale valgperiode?

Der kan ske nyvalg af arbejdsmiljørepræsentanter inden for den 3-årige valgperiode, hvis den valgte arbejdsmiljørepræsentant fratræder sin stilling, går på orlov eller bliver sygemeldt i mere end 4 måneder ad gangen. 

Hvilke regler gælder for valg af arbejdsmiljø-repræsentant?

Læs mere her:  Lov- og aftalegrundlag for valg af Arbejdsmiljørepræsentanter på AU

Hvad laver en arbejdsmiljørepræsentant?

På Aarhus Universitet har vi lavet en stilingsbeskrivelse  , som kort fortæller om arbejdsmiljørepræsentantens opgaver. Du kan også læse mere om arbejdsmiljørepræsentantens funktioner på ”Arbejdsmiljø i Danmark” 

Særlig information til ledere

Som leder har du en særlig rolle i forbindelse med valget. Uanset om du er en formel del af arbejdsmiljøorganisationen eller ej, kan du også bidrage til at valget kommer til at forløbe godt.

Alle ledere skal samarbejde om et godt arbejdsmiljø. I forbindelse med valget betyder det, at du skal være med til at synliggøre arbejdsmiljøorganisationens rolle og opgaver og samtidig være med til at sætte gode rammer om valget. Ledere må ikke deltage i selve valget.

Læs om hvordan valget afholdes og de forskellige roller i AMO her:

Særlig information til medarbejdere

Bliv arbejdsmiljørepræsentant - Stil op til valget. 

Arbejdsmiljørepræsentanten vælges for tre år af gangen (1. marts 2018 - 28. februar 2021).

Som arbejdsmiljørepræsentant på AU får du en enestående mulighed for at være med til at gøre en forskel, nemlig at bevare og udvikle det gode arbejdsmiljø i samarbejde med dine kollegaer på din arbejdsplads.

Læs om de forskellige roller i arbejdsmijløorganisationen her

  • Rollebeskrivelser for arbejdsmiljøorganisationen 


Læs om hvad det vil sige at være arbejdsmiljørepræsentant her

Hvis du vil stille op til valget, skal du udfylde og indsende denne opstillingsblanket


Hvad sker hvornår? 

Valget til arbejdsmiljøgrupper og arbejdsmiljøudvalg foregår fra den 11. januar 2018. Selve valget arrangeres af din lokale enhed, som melder datoen for valget ud.

Du kan se hele tidsplanen for valget her


430956 / i40