Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 6/2017

Nu kan forskere tilmelde sig Forskningens Døgn

Igen i år deltager Aarhus Universitet i Forskningens Døgn under temaet FASCINERENDE FORSKNING. Det foregår den 27. april 2017 i Stakladen på Aarhus Universitet, og forskere har nu mulighed for at tilmelde sig – enten med speedforedrag eller med en stand. Tidligere deltagere kalder det både udfordrende og sjovt at formidle deres forskning bredt. Deadline for tilmelding er den 1. marts.

Der er også mulighed for at tilmelde et foredrag til det særskilte initiativ ”Bestil en forsker”, som giver alle i Danmark mulighed for gratis at få besøg af en forsker i uge 17. Deadline er den 24. februar.


Johnny Laursen: Sprog er porten til verden

I et debatindlæg i Politiken den 3. februar har dekan for Arts, Johnny Laursen, sat fokus på den krise, sprog- og områdestudier befinder sig i. Han fremhæver AU’s sammenlægning af de europæiske sprogfag på ét institut som en vej til at fastholde et stærkt vidensmiljø og styrke samarbejde med erhvervslivet. Han peger også på et uudnyttet potentiale for at styrke samarbejdet mellem universiteter og professionshøjskoler ved eksempelvis at lægge ekstra kompetencer oven på fremmedsproglige linjefag på læreruddannelsen med moduler på universitetsniveau.


Kommende sundhedsdekan svarer på spørgsmål

Medarbejdere og studerende har haft mulighed for at stille spørgsmål til den kommende dekan på Health, professor Lars Bo Nielsen, som tiltræder sin stilling 1. april. Læs med og se, hvilket aftryk han ønsker at sætte på Health og hans umiddelbare tanker om bl.a. sundhedsforskning og -uddannelse.


Dansk reformationsforskning styrkes

I dag den 10. februar indvies et nyt center ved Aarhus Universitet, som skal styrke den danske reformationsforskning og klarlægge, hvordan luthersk mentalitet har præget samfund og kultur. Centret har fået navnet LUMEN - en forkortelse for luthersk mentalitet – og udspringer af det tværfakultære netværk med samme navn. LUMEN hører under Institut for Kultur og Samfund og har fået 100.000 kr. til opstart. Reformationsjubilæet i 2017 giver ekstra fokus på centrets hovedopgave.


Professor Poul Nissen modtager Novo Nordisk Prisen 2017

Professor Poul Nissen, Aarhus Universitet, modtager Novo Nordisk Prisen 2017 for sine banebrydende studier af ionpumpers struktur og mekanisme. Prisen uddeles årligt og er på 3 mio. kr. 


AU-professor formand for nyt Miljø- og Fødevareklagenævn

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har udpeget professor i miljøret på Aarhus BSS, Birgitte Egelund Olsen, som formand for det nye Miljø- og Fødevareklagenævn, som skal behandle sager om miljø, natur og fødevarer.


Kalender

  • 10. februar: Open Day 
  • 20. februar: Møde i Vækstforum
  • 23. februar: Bestyrelsesmøde
  • 23. februar: Connie Hedegaard besøger Institut for Statskundskab
  • 27. februar: Indvielse af Det Nye Universitetshospital (DNU)
  • 2. marts: Gå-hjem-møde for de 19 midtjyske kommuners direktioner
  • 3. marts: Rektor åbner Århundredets Festival

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer.

På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2016 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp