Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 18/2018

Nobelpristager, læge og fysiolog Jens Christian Skou er død 99 år

Læge og fysiolog fra Aarhus Universitet, professor emeritus Jens Christian Skou, som modtog verdens mest eftertragtede og prestigefyldte hædersbevisning, Nobelprisen, døde den 28. maj 2018. Han blev 99 år.

Jens Christian Skou opdagede den såkaldte natrium-kalium-pumpe – en lille, men livsvigtig mekanisme, der sidder i alle kroppens celler. Hans arbejde har haft uvurderlig betydning for den sundhedsvidenskabelige forskning globalt og for Aarhus Universitet. Rektor Brian Bech Nielsen fremhæver, at Skous Nobelpris for alvor satte Aarhus Universitet på verdenskortet.

”Jens Christian Skous store bedrifter både som forsker og som menneske vil for altid fylde Aarhus Universitet med stolthed. Ikke mindst efter han i 1997 blev tildelt Nobelprisen i kemi efter en meget succesfuld forskerkarriere. Jens Christian Skou har haft afgørende betydning for den sundhedsvidenskabelige forskning, og han var lige til det sidste en enestående inspirationskilde for både forskere og studerende. Æret være hans minde,” udtaler rektor.

Støtte til fri forskning er også en af de mærkesager, Jens Christian Skou vil blive husket for på Aarhus Universitet. Det siger dekan ved det sundhedsvidenskabelige fakultet, Health, Lars Bo Nielsen:

”Jens Christian Skou var til det sidste meget optaget af de vilkår, som nutidens forskning er underlagt. Hans utrættelige kamp for at fortælle politikere og omverden om vigtigheden af frie midler til forskning har haft enorm betydning for forskningsmiljøet. Han har været en hjørnesten og et fyrtårn for forskningen, og vi er mange, som er ham dybt taknemmelig for hans indsats”.

Mindet om Jens Christian Skou lever videre. Også helt konkret, da han lægger navn til Institut for Biomedicins nyeste bygning, som bliver indviet i oktober 2018.


To topforskere fra Aarhus Universitet modtager Holst-Knudsens videnskabspris

I år er det 60 år siden, at Aarhus Universitet uddelte Rigmor og Carl Holst-Knudsens Videnskabspris for første gang. En pris, der i dag er én af Danmarks ældste videnskabspriser.

Onsdag d. 30. maj modtog professor i astronomi Jørgen Christensen-Dalsgaard og professor i økonomi Annette Vissing Jørgensen hver især prisen på 100.000 kr. 

Jørgen Christensen-Dalsgaard er en af de mest betydningsfulde forskere inden for studiet af stjernerne i nyere tid og har været en drivende kraft i udforskningen af såkaldte exoplaneter. Annette Vissing Jørgensen er uddannet fra Aarhus Universitet og arbejder i dag på University of California, Berkeley, hvor hun er en fremtrædende forsker og underviser inden for finansiering og leder af finansieringsafdelingen ved Haas School of Business.

Begge forskere præsenterede deres forskning som en del af arrangementet i Aulaen. Ved samme lejlighed uddelte Aarhus Universitets Forskningsfond sin talentpris på 50.000 kr. til fem ph.d.er.


Genakkreditering: Et skridt nærmere en afgørelse

I denne uge har Aarhus Universitet haft besøg af et panel udsendt af Danmarks Akkrediteringsinstitution. Panelet skal afgøre, om universitetets kvalitetssystem kan opnå en positiv akkreditering, som er nødvendig for, at AU kan udbyde nye uddannelser fra 2019.

En række uddannelser har i løbet af torsdag og fredag været i dialog med panelet og svaret på spørgsmål om især monitorering af forskningsbasering og de femårlige uddannelsesevalueringer. Det var de temaer, der lå til grund for, at Aarhus Universitet i juni 2017 fik en betinget positiv akkreditering.

Prorektor Berit Eika er foreløbig tilfreds med processen for genakkreditering.

”Processen har krævet mange timers dedikeret indsats fra rigtig mange undervisere, ledere og studerende, og de fortjener en stor tak for en ufortrøden kampgejst her i andet forsøg. Nu håber jeg, at vi er et skridt nærmere at kunne udbyde de nye uddannelser, vi er klar med – bl.a. i forbindelse med vores ingeniør- og digitaliseringssatsning”, Siger Berit Eika.

På baggrund af besøget og den supplerende selvevalueringsrapport, AU tidligere på året har indsendt, udarbejder panelet nu en rapport, som universitetet forventer at få i høring i september. Den endelige afgørelse kommer i slutningen af november.


Søg strategiske midler til projekter om fastholdelse og educational IT

Har du en god idé til at styrke fastholdelse og mindske frafald eller et projekt inden for educational IT, kan du søge om at få del i de uddannelsesstrategiske midler. Ansøgningsfristen er 6. august, og midlerne skal anvendes i 2018.

I 2017 fik 19 projekter fordelt på de fire fakulteter bevilliget strategiske midler, og her er de første erfaringer fra projekterne nu i hus. Sidste år spændte emnerne bredt, og flere af projekterne har vist solide resultater – blandt andet et pilotprojekt på Ingeniørhøjskolen målrettet gymnasier og en række erhvervsrettede tiltag for universitetets idrætsstuderende.


Danmarks Frie Forskningsfond opslår 1 milliard kroner til fri forskning

Danmarks Frie Forskningsfond har opslået 1 milliard kroner, som kan søges af forskere fra hele landet til  nyskabende forskning. 


Open Science Festival 2018 – fuld fart på nye ideer

Forskere, studerende og industrifolk mødtes torsdag den 31. maj i iNANO til Open Science Festival 2018 for at fejre det åbne forskningssamarbejde. Dekan Niels Chr. Nielsen fremhævede i sin åbningstale, at Open Science får industrier og forskere til at gå sammen om at skabe fælles mål og dermed relevante og behovsdrevne forskningsprojekter. 

Open Science er også på programmet, når Aarhus Universitet om cirka 14 dage er med på Folkemødet på Bornholm. Her debatteres emnet torsdag under overskriften "Hvad kan vi lære af Open Science?".


AU søger nyt eksternt bestyrelsesmedlem med forskningsmæssig baggrund

Lige nu søger AU et nyt eksternt medlem til bestyrelsen. Det er samtidig første gang, at den nye udpegningsprocedure til bestyrelsen skal anvendes i praksis.

Det betyder, at indstillingsorganet ved Aarhus Universitet nu indsamler forslag til det nye eksterne bestyrelsesmedlem. Efterfølgende indstiller de mindst to egnede kandidater, som universitetets udpegningsorgan skal vælge imellem. Det er således udpegningsorganet, der fortager den endelige udpegning af det nye eksterne bestyrelsesmedlem.

I denne omgang søges der efter en profil med en forskningsmæssig og international baggrund og med forståelse for universitetet i en global kontekst. Vedkommende skal afløse professor Margareta Wallin Peterson, der træder ud af bestyrelsen den 1. juli, hvor hendes anden periode udløber.  


RejsUd erstatter AURUS

Den 21. august skifter Aarhus Universitet rejseafregningssystem. Det nye system, RejsUd, kan bl.a. selv beregne afstande via Google Maps og kan bruges både fra mobil og tablet. Alle uafsluttede rejseafregninger i AURUS skal så vidt muligt håndteres inden sommerferien og senest den 1. august.


Kalender