Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 26/2018

Regeringsudspil spænder ben for Aarhus Universitets erhvervssatsning  

Regeringen offentliggjorde torsdag den 22. august sit varslede udspil Justering af engelsksprogede uddannelser. Rektor Brian Bech Nielsen kritiserer udspillet for at spænde ben for Aarhus Universitets erhvervssatsning og planerne om at uddanne flere ingeniører og IT-specialister. Det vil på sigt gøre det vanskeligere for universitetet at understøtte vækst og beskæftigelse i den private sektor både lokalt og på landsplan. På linje med andre universiteter er Aarhus Universitet uforstående over for, at man fra regeringens side vælger at skrue ned for investeringen i stedet for at fokusere på, hvordan man øger udbyttet af den.


Ministeriet efterlyser erfaringer med digitale teknologier på videregående uddannelser

Uddannelses- og Forskningsministeriet har bedt alle landets uddannelsesinstitutioner om at byde ind med konkrete erfaringer med digitale teknologier i undervisningen og udvikling af digitale kompetencer hos alle studerende. 

Prorektor Berit Eika opfordrer på vegne af universitetsledelsen til, at alle, der har gode ideer og erfaringer med digitalisering i undervisningen, sender deres input til ministeriet. Erfaringerne skal indgå i ministeriets arbejde med at udvikle en national handlingsplan for digitale teknologier på alle videregående uddannelser. Deadline for bidrag er den 15. oktober 2018. 


Kompetencefonden erstattes af ny statslig kompetencefond

Som følge af forårets overenskomstforhandlinger (OK18) er det fra arbejdsmarkedets parter blevet besluttet at nedlægge ”Kompetencefonden” og ”Fonden for Statens arbejdspladser”. Der kan derfor ikke søges midler fra kompetencefonden til aktiviteter i 2019. De to fonde erstattes af ”Den statslige kompetencefond”. Rammerne for fordelingen af midlerne forventes fastlagt i løbet af efteråret.

Så snart vilkårene for at søge midler i den nye fond er fastlagt, vil mulighederne fremgå på denne side


AU deltager i Folkemødet 2019

AU’s deltagelse i dette års Folkemøde på Bornholm i juni var en succes, ikke mindst takket været de mange forskere, der bidrog med deres faglige viden inden for en bred vifte af emner. Derfor har universitetsledelsen besluttet, at AU også deltager i Folkemødet 2019, og at programmet skal have et øget fokus på forskning og forskningsformidling.

Folkemødet 2019 afholdes fra den 13.-16. juni. 


Kom til informationsmøde med Lundbeckfonden

Sæt allerede kryds i kalenderen nu, hvis du er interesseret i at deltage i et informationsmøde med Lundbeckfonden den 23. november på Aarhus Universitet.  Her kan alle interesserede høre mere om fondens strategi, nye handlingsplan og de heraf afledte nye programmer.


Blå T-shirts og delfiner oversvømmede Mindeparken 

Igen i år er der solid opbakning fra Aarhus Universitets ansatte til årets DHL. I går den 23. august havde næsten 1.800 tilmeldt sig løbet i Mindeparken i Aarhus, mens omkring 50 AU-ansatte løb med i Odense i sidste uge. 

Vi ønsker vores sjællandske kolleger en god tur til næste uges løb i København den 30. august.


Kalender


Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer.

På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2017 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp