Lønforhandlinger på Nat-Tech

På denne side kan du læse mere om de lokale lønforhandlinger ved Natural Sciences og Technical Sciences.

Tidsramme for lønforhandling 2020

  • 3. februar - 24. februar: Periode hvor medarbejdere kan give oplysninger til brug for lønforhandlingen
  • Februar - Juni: Forberedelses- og forhandlingsperiode mellem ledere og tillidsrepræsentanter
  • Juli (forventet): Udbetaling af aftalte lønforbedringer

Se den overordnede tidsramme for lønforhandlinger her

Lønforhandlingsformular

Hvis du ønsker at indgive forslag til lønforbedring, skal du indgive forslag HER (link vil være aktivt i perioden 3. - 24. februar 2020)

Alle medarbejdere der ønsker at indgive forslag til lønforbedringer - også medarbejdere der er selvforhandlere - skal anvende lønforhandlingsformularen.

Perioden for afgivelse af oplysninger til brug for lønforhandlingen er 3. februar til 24. februar 2020.

HR distribuerer de indsendte oplysninger til den forhandlende leder og tillidsrepræsentant (medmindre du som selvforhandler fravælger dette).

Lønkatalog og lønaftaler

Lønkriterier 

* Vær opmærksom på, at der kan være lokalt fastsatte kriterier på institutterne.

Hvad kan der forhandles om?

Der kan forhandles om to typer tillæg ved de årlige lønforhandlinger:

  • Kvalifikationstillæg
  • Engangsvederlag

Læs mere om de enkelte tillægstyper her


Derudover kan følgende være relevant, hvis der er ændring i stillingsindholdet:

  • Løngruppeskift (kun relevant for kontorfunktionærer/laboranter (HK) og IT-medarbejdere (PROSA))
  • Omklassificering (kun relevant for AC - ændring til hhv. special- eller chefkonsulent)

Hvem er min tillidsrepræsentant?

Find din tillidsrepræsentant her.

Hvad er mit AU ID?

Når du skal give oplysninger til brug for lønforhandlingen, skal du skrive dit AU ID.
Du finder dit AU ID på din Medarbejderprofil mit.medarbejdere.au.dk

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til lønaftaler, lønkriterier og lignende, er du velkommen til at kontakte din forhandlingsberettigede tillidsrepræsentant.

Har du spørgsmål til din nuværende løn, om hvilken forhandlingsgruppe du tilhører eller lignende, er du velkommen til at kontakte HR.

Læs mere om lønforhandlinger ved Aarhus Universitet her: Lønforhandling