Tre læsninger til nuanceret forståelse

Læs APV-resultatet ud fra tre forskellige tilgange for at få en nuanceret forståelse af rapporterne. De tre læsninger udelukker ikke hinanden, men kan med fordel kombineres. Overvej, hvad der er behov for hos jer. 


Læsning 1: Den klassiske måde

Den klassiske tilgang er at fokusere på de tre-fem områder, der får lavest score i rapporten, og iværksætte tiltag, der vil forbedre disse områder.

Læsning 2: De lavthængende frugter

En anden læsning er at identificere, hvilke områder det vil give størst udbytte for enheden at arbejde med.

Det er ikke altid de områder, der bedømmes lavest, der er vigtigst at bruge ressourcer på. Nogle gange skaber det større værdi at sætte ind på et område, der er bedømt middelmådigt, fordi udvikling eller forbedring her vil gøre en større forskel for det psykiske arbejdsmiljø.

Læsning 3: Det mest velfungerende

En tredje læsning er at udpege de to-tre områder, der bedømmes mest positivt, og drøfte, hvad man kan lære af disse. Formålet er at bibeholde det gode og/eller lære af det, der går godt, for at løfte de områder, der er blevet bedømt mindre positivt.

Hvis rapporten viser en kritisk situation, skal dette håndteres, og Læsning 3 kan ikke bruges alene.