Løbende opfølgning

Når indsatserne i handleplanen er søsat, skal du følge op løbende og justere ved behov. Forsøg at få arbejdsmiljøarbejdet ind som en naturlig del af jeres øvrige aktiviteter, møder og initiativer.


APV'en er gennemført, og så er vi i mål - eller hvordan?

APV-arbejdet slutter ikke med en handleplan. En systematisk opfølgning er afgørende for at sikre effekt af jeres dialog og handleplaner. Opfølgning er en ledelsesopgave, som det er vigtigt at prioritere.

Del løbende med dine medarbejdere, hvor der er oplagte resultater at dele. Reflektér over justeringer af indsatser. Ofte er der behov for at følge de iværksatte indsatser tæt og løbende forholde sig til, om noget skal justeres. 

Er I på rette spor?

En forudsætning for at handle er den gode refleksion. Du kan med fordel tage fat i de forskellige aktiviteter en gang om måneden som del af egen ledelsespraksis og spørge dig selv:

  • hvad var formålet/intentionen med aktiviteten? 
  • hvad håbede vi, der ville ske? 
  • hvad oplever jeg/vi, at der sker? 
  • hvad kan jeg/vi lære af det? 

Systematisk opmærksomhed på trivsel og opfølgning

På enhedsniveau kan det være en idé at lægge opfølgningsarbejdet ind i en fast rytme fx:

  • som et punkt på enhedsmøder en gang i kvartalet
  • et element i MUS eller GRUS
  • på LAMU og LSU møder
  • i 1:1 samtaler
  • andre oplagte møder i en fast kadence

Jo mere du kan indarbejde en opmærksomhed på trivsel og fokus på arbejdsmiljø-indsatser i jeres øvrige aktiviteter i enheden, des mere naturligt bliver arbejdsmiljøarbejdet. Det er vigtigt at finde en tilgang, rytme og kadence, der er meningsfuld og fungerer i den lokale kontekst.

Mellemmåling

Hvis din enhed har behov for at følge op med en måling på de prioriterede indsatser inden næste APV, er det muligt at lave en mellemmåling. Arbejd aktivt med indsatserne, et stykke tid før I gennemfører en mellem­måling (fx efter 1 år). Læs mere om mellemmålinger her.