Tilbage på arbejde

Samtale inden tilbagevenden

Der kan være store forskelle på, hvad du som tilbagevendende medarbejder har brug for alt efter dit sygefraværs karakter og din personlighed. 

I alle tilfælde bør din leder tage kontakt til dig inden din første arbejdsdag, så I sammen kan aftale et godt forløb for din tilbagevenden. 

Forslag til samtaleemner inden din tilbagevenden 

  • Overvej om der er mulighed for at besøge arbejdspladsen inden første arbejdsdag: Særligt ved længerevarende fravær eller fravær grundet stress giver det kroppen og psyken mulighed for at mærke, at det ikke (længere) er farligt at gå på arbejde. 
  • Hvis der er mulighed for det, drøft om det vil give mening at starte på nedsat tid: Man skal vænne sig til at gå på arbejde igen både fysisk og mentalt. Man kan ofte have brug for lidt tid til at genvinde sin arbejdsidentitet/selvtillid. 
  • Aftal hvad der skal kommunikeres til dine kolleger: Det vil styrke din tilbagevenden, hvis dine kolleger orienteres om dine arbejdstider og vilkår, så der bliver talt med og ikke om dig. Manglende information herom kan medvirke til usikkerhed blandt dine kolleger om deres rolle og/eller hvordan de kan hjælpe med til, at du får en god tilbagevenden. Du bestemmer selv informationsniveauet til dine kolleger. 
  • Aftal hvilke arbejdsopgaver, som du skal starte med at løse: Succesoplevelser øger motivation og lyst. Få evt. støtte fra en kollega, så det ikke er så overvældende. 
  • Overvej de fysiske arbejdsforhold: Fx mulighed for stillerum eller hjemmearbejdsdage, støjpåvirkning, arbejdsbelastning mv.  

Opfølgningssamtale(r)

  • Når du er vendt tilbage til dit arbejde, bør din leder og dig afholde en opfølgningssamtale. 
  • Denne samtale skal sikre, at du vender tilbage til dit arbejde på forsvarlig vis. Der kan under en opfølgningssamtale være behov for ændringer i de aftaler, der blev skrevet ned under sygefraværssamtalen. Det skal både du og din leder være opmærksomme på.  
  • Aftal en række faste opfølgningsmøder for den første tid tilbage på arbejdet. Fx til at starte med 30 min. møde én gang om ugen, og senere hver anden uge. Faste møder skaber tryghed og I aftaler næste møde ved afslutningen af hvert møde. 
  • Drøft om arbejdsopgaver og arbejdstid er OK, og planlæg hvordan du kan trappe begge op.