Forebyggelse af sygefravær

På AU er det et fælles ansvar at løse udfordringer, der kan påvirke arbejdsmiljøet negativt og medføre sygefravær. Både medarbejdere og ledere skal derfor inddrages i dette arbejde på forskellige niveauer. 

Organisatorisk niveau

På det organisatoriske niveau har AU ansvar for de mål og strategier, der sætter rammerne for de ansattes arbejde og dermed deres trivsel, herunder:

Gruppeniveau

På gruppeniveauet har medarbejderne ansvar for at bidrage til trivsel og samarbejde på arbejdspladsen ved bl.a., at:

  • være opmærksomme på en god omgangstone, også i pressede situationer
  • være opmærksomme på kollegers trivsel og spørge ind, også ved sygdom
  • støtte aktivt op om trivselsfremmende initiativer, der bliver sat i gang
  • arbejde aktivt med gruppens kultur og trivsel

Ledelsesmæssigt niveau

På det ledelsesmæssige niveau har lederen en central rolle i arbejdet med at undgå sygdom som skyldes arbejdsmiljømæssige forhold. Ledelsen skal gå forrest ved bl.a., at

  • afklare roller og ansvar i medarbejdergruppen og hjælpe med prioritering af arbejdsopgaver
  • tilstræbe åbenhed og dialog i enheden
  • reagere hvis en medarbejder ikke ser ud til at trives. Starten på dialogen er essentiel for at undgå sygefravær. Lederen skal spørge åbent og fordomsfrit og lade medarbejderen fortælle. 

Individniveau

På individniveau har du ansvar for at bidrage til trivsel og samarbejde ved fx, at:

  • lære at kende dine egne stresssignaler og bede om hjælp, hvis det er nødvendigt
  • spørge og lytte til kolleger og deres trivsel
  • gøre opmærksom på arbejdsmiljøforhold, der udfordrer trivslen og sikkerheden