Fraværsplaner i mitHR

Fraværsplaner i mitHR

I nedenstående oversigt kan du som sekretær eller HR-medarbejder se, hvilke fraværsplaner en medarbejderen har, når de er ferieberettiget.

Oversigten forklarer hvad en plan er samt hvad de forskellige planer indeholder og deres betydning.

En medarbejder kan godt have flere fraværsplaner på et ansættelsesforhold end dem oversigten indeholder. Det kan skyldes, at de i løbet af deres ansættelse bliver tildelt andre saldoer såsom omsorgdage.