mitHR Workshops

Planlagte workshops 2024

På denne side finder du mitHR-workshops der er planlagt at finde sted i 2024. 

Workshop - Intro til mitHR og tjeklister

Målgruppe:

Workshoppen henvender sig til brugere med sekretær-rollen i mitHR. 

Indhold: 

Til dig, som er ny bruger i mitHR eller dig, der gerne vil have genopfrisket din viden. 

Workshoppen giver en overordnet introduktion til hvad mitHR overordnet er.
Dertil gennemgår vi de opgaver, der er relevante for sekretærer og deres ansvarsområde i mitHR. 

Tid og tilmelding:

Workshop - MUS i mitHR

Målgruppe:

Workshoppen henvender sig til brugere med sekretær- og HR-medarbejder-rollen i mitHR, som understøtter MUS-processen lokalt. 

Indhold: 

Workshoppen giver en overordnet introduktion til den administrative håndtering af MUS-dokumenter i mitHR. 
Vi gennemgår de administative opgaver, der kan opstå i forbindelse med MUS-afviklingen. 

Tid og tilmelding:

Workshop - Årsafslutning af Ferie og Masseregistrering

Målgruppe:

Workshoppen henvender sig til brugere med sekretær-rollen, der håndterer fravær. 

Indhold: 

I første del af workshoppen gennemgår vi de aktiviteter, der skal foretages i forbindelse med årsafslutning af ferieåret for ordinære feriedage. 

I anden del, som er frivillig, gennemgår vi, hvordan værktøjet for masseregistrering i mitHR bruges. 

Tid og tilmelding:

Workshop - Ferieafregning ifm. fratrædelse og Deltidsansættelser

Målgruppe:

Workshoppen henvender sig til brugere med sekretær-rollen, der håndterer fravær. 

Indhold: 

I den første del af workshoppen gennemgår vi de aktiviteter der skal udføres i forbindelse med en medarbejders fratrædelse.

I den anden del, som er frivillig, gennemgår vi, hvordan fravær på deltidsansættelser håndteres i mitHR. 

Tid og tilmelding: