Sådan ændrer du et sekundært ansættelsesforhold til primær i mitHR

Sådan ændrer du et sekundært ansættelsesforhold til primær i mitHR

Har medarbejderen flere aktive ansættelsesforhold, hvor det kun er det primær forhold, medarbejderen fratræder/opsiger, kan dette ikke fratrædes før et andet ansættelsesforhold er gjort til primær.

HR ændrer det sekundær ansættelsesforhold, som fortsat skal være aktivt, til at være det primær forhold. Herefter kan det tidligere primær forhold afsluttes via følgende vejledning.

29 STEPS

1. Tilgå mitHR og fanen Mine klientgrupper

Step 1 image

2. Klik Vis flere under Hurtige handlinger

Step 2 image

3. Vælg Ansættelsesinfo for at se hvilket ansættelsesforhold, der er primært og sekundært.

Step 3 image

4. Fremsøg medarbejder på navn eller AUID.

Step 4 image

5. Vælg medarbejder i fremsøgningslisten.

Step 5 image

6. Brug værdlisten øverst til at skifte imellem medarbejderens ansættelsesforhold.

Step 6 image

7. Se om ansættelsesforhold er primært under Primært ansættelsesforhold
Dette forhold er det primær.

Step 7 image

8. Gå op i værdilisten og skift til et andet aktivt ansættelsesforhold.

Step 8 image

9. Vælg et andet aktivt forhold fra listen.

Step 9 image

10. Dette er et sekundært ansættelsesforhold.

Step 10 image

11. Tryk Handlinger for at tilgå ændringmuligheder på ansættelsesforholdet.

Step 11 image

12. Vælg Ændr ansættelsesforhold, for at ændre det sekundære ansættelsesforhold til primært, så det nuværende primær forhold kan opsiges/fratrædes.

Step 12 image

13. Angiv dato for skift af primær markering.

Step 13 image

14. Tryk Fortsæt

Step 14 image

15. Ændr Primært ansættelsesforhold til Ja

Step 15 image

16. Tryk Afsend for at færdiggøre skiftet.

Step 16 image

17. Får du denne advarsel, tryk OK.

Step 17 image

18. og tryk igen Afsend

Step 18 image

19. Se fremtidig skift af primært forhold på under Ansættelsesinfo.

Step 19 image

20. Tryk Vis flere under Hurtige handlinger

Step 20 image

21. Vælg Ansættelsesinfo

Step 21 image

22. Fremsøg medarbejder på navn eller AUID.

Step 22 image

23. Vælg medarbejder og ansættelsesforhold.

Step 23 image

24. Vælg mellem ansættelsesforholdene i værdilisten øverst.

Step 24 image

25. Vælg det tidligere sekundære ansættelsesforhold.

Step 25 image

26. Skiftet ligger i dette tilfælde som et fremtidigt skift og kan ses under Fremtidige handlinger

Step 26 image

27. Se detaljer for skiftet ved at åbne Ændring af ansættelsesforhold

Step 27 image

28. I dette tilfælde skifter det sekundær ansættelsesforhold til at være primært pr. d. 01-02-2023.

Step 28 image

29. Klik på huset for at komme tilbage til Startsiden

Step 29 image

Here's an interactive tutorial

** Best experienced in Full Screen (click the icon in the top right corner before you begin) **

https://www.iorad.com/player/2113575/S-dan--ndrer-du-et-sekund-rt-ans-ttelsesforhold-til-prim-rt-i--mitHR--HR-medarbejder-Next step

Vejledning

Vejledningerne kan afspilles i forskellige formater.

Prøv de forskellige versioner og find den der passer bedst til dig.

Her kan læse om de forskellige formater og funktionaliteter og hvad der anbefales: Vejledning


Har du spørgsmål til processen /funktionaliteten i mitHR, tjek da FAQ-siden inden du kontakter en supportfunktion.

FAQ