Sådan fratræder du alle aktive ansættelsesforhold på medarbejder i mitHR

Sådan fratræder du alle aktive ansættelsesforhold på medarbejder i mitHR

I forbindelse med opsigelse, sættes der slutdato på ansættelsen i MSK, hvorefter HR modtager WorkZone-sag.

Som en del af sagsbehandlingen fratræder HR medarbejderen i mitHR med korrekt afgangsårsag.

Dette gøres i mitHR som forberedelse til den kommende lønsystemsintegration.

Har medarbejderen ét eller flere aktive forhold som alle opsiges med samme slutdato håndteres dette gennem handlingen Fratrædelse i mitHR.

Har medarbejderen flere aktive forhold, men hvor kun ét fratrædes håndteres dette via handlingen Ændr ansættelsesforhold - se denne vejledning

OBS - Der skal stadig sættes slutdato med afgangsårsag på medarbejderens lønforhold i HR-løn.

19 STEPS

1. Tilgå mitHR og fanen Mine klientgrupper

Step 1 image

2. Klik Vis flere under Hurtige handlinger

Step 2 image

3. Vælg Fratrædelse

Step 3 image

4. Fremsøg medarbejder på navn eller AUID.

Brug Avanceret søgning hvis medarbejder skal fremsøges på CPR-nr.

Step 4 image

5. Vælg medarbejder på fremsøgningslisten.

Step 5 image

6. I dette tilfælde har medarbejder flere aktive ansættelsesforhold. Tryk Vis detaljer om ansættelsesforhold for at se grunddata om de ansættelsesforhold, der afsluttes med denne fratrædelse.

Step 6 image

7. Sæt dato for sidste arbejdsdag i feltet Hvornår træder opsigelsen i kraft?

Step 7 image

8. Åben værdilisten i feltet Hvordan opsiger du medarbejderen? for at vælge korrekt afgangsårsag.

Step 8 image

9. Vælg korrekt afgangsårsag.

Step 9 image

10. Klik Fortsæt

Step 10 image

11. Vælg Efter fratrædelse i feltet Tilbagekald brugeradgang

Step 11 image

12. Tryk Afsend for at færdiggøre fratrædelsen.

Step 12 image

13. Efter fratrædelsen er registreret i mitHR, kan du se den på medarbejderens ansættelsesforhold.

Step 13 image

14. Klik Vis flere under Hurtige handlinger

Step 14 image

15. Vælg Ansættelsesinfo

Step 15 image

16. Fremsøg medarbejder på navn eller AUID.

Step 16 image

17. Vælg fremsøgte medarbejder og ansættelsesforhold i fremsøgningslisten.

Step 17 image

18. I dette eksempel ligger fratrædelsen som en fremtidig handling.
Udvid Fremtidige handlinger for at se fratrædelsesdetaljer.

Step 18 image

19. Du kan se afgangsårsag og dato for hvornår ansættelsesforholdet er inaktivt.

Step 19 image

Here's an interactive tutorial

** Best experienced in Full Screen (click the icon in the top right corner before you begin) **

https://www.iorad.com/player/2113538/S-dan-fratr-der-du-alle-aktive-ans-ttelsesforhold-p--medarbejder-i-mitHR--HR-medarbejder-Next step

Vejledning

Vejledningerne kan afspilles i forskellige formater.

Prøv de forskellige versioner og find den der passer bedst til dig.

Her kan læse om de forskellige formater og funktionaliteter og hvad der anbefales: Vejledning


Har du spørgsmål til processen /funktionaliteten i mitHR, tjek da FAQ-siden inden du kontakter en supportfunktion.

FAQ