Sådan fratræder du ét ud af flere aktive ansættelsesforhold på medarbejder i mitHR

Sådan fratræder du ét ud af flere aktive ansættelsesforhold på medarbejder i mitHR

I forbindelse med opsigelse, sættes der slutdato på ansættelsen i MSK, hvorefter HR modtager WorkZone-sag.

Som en del af sagsbehandlingen fratræder HR medarbejderen i mitHR med korrekt afgangsårsag.

Dette gøres i mitHR som forberedelse til den kommende lønsystemsintegration.

Har medarbejderen flere aktive ansættelsesforhold, hvor kun ét fratrædes, håndteres dette af HR gennem handlingen Ændr ansættelsesforhold i mitHR.

Er det medarbejderens primær forhold, der opsiges, skal et sekundært forhold ændres til primær, da man ikke kan fratræde et primært forhold.  Dette gøres gennem handlingen Ændr ansættelsesforhold - se denne vejledning.

OBS - Der skal stadig sættes slutdato med afgangsårsag på medarbejderens lønforhold i HR-løn.

20 STEPS

1. Tilgå mitHR og fanen Mine klientgrupper

Step 1 image

2. Klik Vis flere under Hurtige handlinger

Step 2 image

3. For at afslutte korrekte ansættelsesforhold, gå da først i Ansættelsesinfo

Step 3 image

4. Fremsøg medarbejder på navn eller AUID.

Step 4 image

5. Vælg medarbejder i fremsøgningslisten.

Step 5 image

6. Find det korrekte ansættelsesforhold, der skal afsluttes i værdilisten øverst.

Step 6 image

7. Vælg det ansættelsesforhold, medarbejderen har opsagt.

Step 7 image

8. Klik på Handlinger og vælg Ændr ansættelsesforhold, når du står på det korrekte ansættelsesforhold.

Step 8 image

9. Angiv slutdato for ansættelsesforholdet.

OBS - Slutdato er sidste arbejdsdag.

Step 9 image

10. Åben værdiliste og vælg Afslut ansættelsesforhold

Step 10 image

11. Åben værdiliste og vælg korrekt afgangsårsag
I dette eksempel er det Egen opsigelse uden årsag (8)

Step 11 image

12. Tryk Afsend for at færdiggøre fratrædelsen af det enkelte ansættelsesforhold.

Step 12 image

13. Da der ikke er lavet ændringer i Ansættelsesforholdssektionen vil denne meddelelse komme op.
Her trykkes JA.

Step 13 image

14. Efter fratrædelsen er registreret i mitHR, kan du se den på medarbejderens ansættelsesforhold.

Step 14 image

15. Klik Vis flere under Hurtige handlinger

Step 15 image

16. Vælg Ansættelsesinfo

Step 16 image

17. Fremsøg medarbejder på navn eller AUID.

Step 17 image

18. Vælg fremsøgte medarbejder og ansættelsesforhold i fremsøgningslisten.

Step 18 image

19. I dette eksempel ligger fratrædelsen som en fremtidig handling.
Udvid Fremtidige handlinger for at se fratrædelsesdetaljer.

Step 19 image

20. Du kan se afgangsårsag og dato for hvornår ansættelsesforholdet er inaktivt.

Step 20 image

Here's an interactive tutorial

** Best experienced in Full Screen (click the icon in the top right corner before you begin) **

https://www.iorad.com/player/2113561/S-dan-fratr-der-du--t-ud-af-flere-aktive-ans-ttelsesforhold-p--medarbeder-i-mitHR--HR-medarbejder-?iframeHash=mobilequick-1Next step

Vejledning

Vejledningerne kan afspilles i forskellige formater.

Prøv de forskellige versioner og find den der passer bedst til dig.

Her kan læse om de forskellige formater og funktionaliteter og hvad der anbefales: Vejledning


Har du spørgsmål til processen /funktionaliteten i mitHR, tjek da FAQ-siden inden du kontakter en supportfunktion.

FAQ