Sådan registrerer du delvis sygdom

Sådan registrerer du delvis sygdom

En beskrivelse af hvordan du som sekretær registrerer delvis sygdom på vegne af en medarbejder.

Vejledningen tager udgangspunkt i tre forskellige måder at registrerer fraværet på:

  • Indtast en periode med start- og slutdato, hvor man angiver det daglige fravær i timer
  • En registrering uden afslutning, hvis slutdatoen for fraværet ikke kendes endnu
  • Hvis en medarbejder har bestemte sygedage i løbet af en uge, kan der ligges ugentlig gentagelser ind med de specifikke sygedage

OBS! Hvis din Tilføj-knap ikke er tilgængelig under Eksisterende fravær skal du klikke på pilene til højre >> (ved Frigør-knappen) 

57 STEPS

1. Klik på Mine klientgrupper

Step 1 image

2. Klik på Fravær

Step 2 image

3. Klik på Fraværsrecords

Step 3 image

4. Fremsøg person på Navn eller AUID

Step 4 image

5. Tilføj linjen er ikke synlig, derfor fastgøres den ved at klikke på de 2 pile

Step 5 image

6. Klik på Start for at fastgøre linjen

Step 6 image

7.

Step 7 image

8. Klik på Tilføj

Step 8 image

9. Vælg fraværstype ved at klikke på pilen ned af/dropdown menuen

Step 9 image

10. Vælg Delvis sygdom

Step 10 image

11. Klik på Avanceret tilstand

Step 11 image

12. Klik på Tilføj interval af datoer

Step 12 image

13. Vælg en Startdato enten ved at skrive datoen eller via kalenderen

Step 13 image

14. Vælg Slutdato enten ved at skrive datoen eller via kalenderen

Step 14 image

15. Indtast det Daglig varighed af fraværet i timer.
Eksempel hvis medarbejdere er delvis sygmeldt på 18,5 timer/ugentlig. Så er den daglige varighed af fraværet 3,7 timer pr. dag

Step 15 image

16. Klik på OK

Step 16 image

17. Her kan man se hvert enkelt dag er registreret med 3,7 timer fravær på medarbejderen

Step 17 image

18. Klik på Afsend

Step 18 image

19. Klik på OK

Step 19 image

20. På overbliksbilledet her, ses det at der er lavet en registrering på delvis sygdom i perioden 05-12-2022 - 31-12-2022

Step 20 image

21.

Step 21 image

22. Klik på Tilføj

Step 22 image

23. Vælg fraværstype ved at klikke på pilen nedaf/dropdown menuen

Step 23 image

24. Vælg delvis sygdom

Step 24 image

25. Vælg en Startdato for fraværet enten ved at skrive datoen eller via kalenderen

Step 25 image

26. Klik på Orlov uden afslutning

Step 26 image

27. Klik på Afsend

Step 27 image

28. Klik på OK

Step 28 image

29. Her ses at der nu ligger en registrering på delvis sygdom fra den 01-01-2023 uden afslutning

Step 29 image

30.

Step 30 image

31. Kik på linjen med fraværet 01-01-23 - Slutdato ikke fastlagt

Step 31 image

32. Klik på Orlov uden afslutning for at vinge den af

Step 32 image

33. Derfor når Orlov uden afslutning er vinget af, skal perioden registreres under Avanceret tilstand. Klik på Avanceret tilstand

Step 33 image

34. Klik på Tilføj interval af datoer

Step 34 image

35. Vælg den samme Startdato igen enten ved at skrive datoen eller via kalenderen

Step 35 image

36. Vælg Slutdato for fraværet enten ved at skrive datoen eller via kalenderen

Step 36 image

37. Indtast den Daglig varighed af fraværet pr. dag i timer

Step 37 image

38. Klik på OK

Step 38 image

39. I overblikket ses registreringen for hvert dag med antal fraværstimer pr. dag. Hvis der står 0 timer ved nogle dage skyldes det weekend- eller helligdage, som tæller 0 timer.

Step 39 image

40. Klik på Afsend

Step 40 image

41. Klik på OK

Step 41 image

42. Så er registreringen færdig med en slutdato for fraværet

Step 42 image

43. Click Tilføj

Step 43 image

44. Klik på Tilføj

Step 44 image

45. Vælg en fraværstype ved at klikke på pilen ned af/dropdown menu

Step 45 image

46. Vælg Delvis sygdom

Step 46 image

47. Klik på Avanceret tilstand

Step 47 image

48. Klik Tilføj for at angive en startdato

Step 48 image

49. Vælg Startdato enten ved at skrive eller via kalenderen

Step 49 image

50. Hvis det ikke er fulde fraværsdage, ændres varigheden blot til det antal timer fravær pr. dag

Step 50 image

51. Klik på Tilføj ugentlige gentagelser

Step 51 image

52. Frekvens betyder hvor ofte fraværsdagene skal forekomme om ugen.
1 betyder hver uge. 2 betyder hver anden uge osv.

Step 52 image

53. Antal forekomster betyder hvor mange gange denne fraværsdag skal forekomme i hele perioden, eller antal uger fraværsdagen skal være. Startdatoen tæller med i antal forekomster

Step 53 image

54. Klik OK

Step 54 image

55. Klik på Afsend

Step 55 image

56. Klik på OK

Step 56 image

57. Du er nu færdig og kan se alle registreringer på delvis sygdom under Eksisterende fravær

Step 57 image

Here's an interactive tutorial

** Best experienced in Full Screen (click the icon in the top right corner before you begin) **

https://www.iorad.com/player/2107185/S-dan-registrerer--du-delvis-sygdom--Sekret-r-Next step

Vejledning

Vejledningerne kan afspilles i forskellige formater.

Prøv de forskellige versioner og find den der passer bedst til dig.

Her kan læse om de forskellige formater og funktionaliteter og hvad der anbefales: Vejledning


Har du spørgsmål til processen /funktionaliteten i mitHR, tjek da FAQ-siden inden du kontakter en supportfunktion.

FAQ