AU lederskab – introkursus for nye ledere

Er du ny i rollen som leder på AU? Eller er du ”autodidakt” leder? Så har du her muligheden for et kursus, der giver dig nogle grundlæggende kompetencer i at være leder på AU. Kurset er for såvel ledere i forskningsmiljøet som for ledere i administrationen. Det er mest relevant for dig med personaleledelse, men alle er velkomne. Kurset er introducerende og giver et overblik over ledelsesopgaver generelt samt indsigt i specifikke forhold på AU, herunder ledelsesstruktur, organisation og støttefunktioner.

Formål
Kurset understøtter:

  • En oplyst og velforberedt jobstart for nye ledere
  • Det daglige ledelsesarbejde – kvalitet, effektivitet og trivsel i enheden
  • Den enkelte leders bevidsthed om og evne til at håndtere lederrollen og ledelsesopgaven
  • En øget indsigt og kompetence i lederjobbets dimensioner afhængigt af organisatorisk niveau
  • Et mere sammenhængende universitet gennem kompetenceløft af nye ledere mht. forståelse af ledelsesopgaverne og den organisatoriske sammenhæng, man indgår i.

Udbytte
For at lykkes godt som ny leder på AU er det centralt at kende forventninger til lederrollen og lederopgaverne.

Du vil blive introduceret til lederens rolle, herunder:

  • At motivere og etablere tillid – sammenhæng mellem ledelse, engagement og resultater
  • Målsætning, ambitioner og strategier – at lede strategisk, sætte mål og vise retning
  • Tidsforbrug og delegering – en vigtig ledelsesopgave og forudsætning for at lykkes

Endvidere får du et grundlæggende overblik over:

  • Administrativ understøttelse, personalejura, ledelse af det gode samarbejde og arbejdsmiljø og lederens møder & samtaler.

Du vil gennem kurset arbejde med forventningsafstemning med nærmeste leder samt skabe dig et overblik over dine centrale samarbejdspartnere på AU.

Målgruppe
Kurset retter sig især mod nye ledere på AU, uanset om man tidligere har været ansat på AU eller om man kommer fra et lederjob uden for AU. Men også erfarne ledere, der gerne vil have genopfrisket viden om ledelse på AU er velkomne. Målgruppen er både VIP- og TAP-ledere (f.eks. afdelings- og sektionsledere, Institutledere og vice-institutledere, vicedirektører, funktionschefer, teamledere mv.).

Kurset er både for ledere af medarbejdere og for ledere af ledere.

Deltagelse i kurset er optimalt i de første 1-3 måneder af nyt lederjob, men du er også velkommen, hvis din erfaring som leder på AU er længere.

Kursets form og indhold
Kurset strækker sig over 4 dage. 
Hertil kommer en individuel lederudviklingssamtale med nærmeste leder.

Kurset arrangeres og afholdes af AU HR. Undervisere og oplægsholdere vil være centrale aktører fra AU samt konsulenter fra AU HR, der er kursusledere. Kurset er praktisk, konkret og tager afsæt i AU og deltagernes egen enhed som arena for ledelse. Formen vil veksle mellem oplæg, refleksion og drøftelser.

Kurset er en oplagt 'indgang' og introduktion til ledelsesopgaven og rollen på AU. Efterfølgende kan videnskabelige ledere med fordel supplere kurset med 'Leadershipprogramme for Research Managers'.