Oversættelse dansk til engelsk på Natural Sciences

Medarbejdere ved Natural Sciences, som har behov for at få oversat tekster fra dansk til engelsk, kan her finde information om oversætteraftalen og kontaktoplysninger.

Aarhus Universitet har indgået en indkøbsaftale om indkøb af ekstern oversættelse fra dansk til engelsk. Indkøbsaftalen gælder fra 15. november 2017 og er bindende. Aftalen har ingen betydning for oversættelser, som leveres af ’in house’ medarbejdere.

For Natural Sciences er der indgået aftale med to freelance-oversættere, som skal levere alle fakultetets og institutternes eksterne oversættelser fra dansk til engelsk. Global Denmark ved Simon Scott Palmer er primær oversætter og O’Shea Translations ved Billy O’Shea er sekundær.

Aftalen betyder, at al oversættelse, som købes ’ude i byen’, skal bestilles hos Global Denmark. Har de ikke mulighed for at tage opgaven ind, fx pga. ferie eller travlhed, kontakter man i stedet Billy O’Shea.

Kontaktoplysninger:

Global Denmark 

Simon Scott Palmer

au@global-denmark.dk

Tlf. 33 86 29 30

O’Shea Translations

Billy O'Shea

billy@oshea.dk

Tlf. 29 86 05 55

Oversættelse engelsk til dansk og andre sprogopgaver

Indkøbsftalen omfatter kun oversættelse fra dansk til engelsk. Men Global Denmark tilbyder også oversættelse fra engelsk til dansk, korrekturlæsning - også af videnskabelige artikler - og sprogrevision m.v. Kontakt au@global-denmark.dk for nærmere information og pris. 

Sådan bestiller du en oversættelse

Send en mail og vedhæft teksten, som skal oversættes, til Global Denmark au@global-denmark.dk  Tekster til oversættelse skal være redigerbare – dvs. i Word, PowerPoint, Excel eller lignende (ikke PDF). 

Du kan på forhånd bede oversætteren om et prisoverslag. Evt. overslag følger indkøbsaftalen og er derfor ikke til forhandling.

Angiv følgende information i mailen:

  • Deadline
  • Evt. kommentarer eller særlige ønsker
  • Evt. information om tekstens målgruppe
  • Evt. referencefiler eller referencewebsider, fx den videnskabelige artikel, som ligger til grund for en pressemeddelelse eller anden baggrundsinformation
  • EAN-nr. og kontaktperson i forbindelse med fakturering.

Når opgaven er bestilt, får du en bekræftelse på modtagelsen fra Global Denmark pr. mail. Hvis de ikke kan tage opgaven ind, sender du en mail til Billy O’Shea: billy@oshea.dk.

Oversætteren sender den oversatte tekst retur til opgavebestiller, medmindre andet er aftalt på forhånd. Når du modtager teksten, er det en god idé at løbe den igennem og forholde dig til evt. kommentarer eller spørgsmål fra oversætteren.

Oversættelse tager tid

Vær opmærksom på, at du ikke kan forvente opgaverne løst fra dag til dag. Så sørg for så vidt muligt at sende tekster til oversættelse i god tid. Ved du, at der kommer en opgave med et tidpres, kan du evt. lave en forhåndsaftale med oversætteren om, at den er på vej. Har du en tekst klar, som blot mangle den sidste godkendelse, er det også en mulighed at sende kladden til oversættelse og bagefter få lavet de sidste smårettelser.

Vigtigt at vide om samarbejdet med eksterne oversættere

  • Meld gerne tilbage til oversætteren, hvis du er tvivl om (dele af) oversættelsen eller har feedback, fx fra forskere. Hvis oversætteren ikke hører noget, regner han med, at alt er godt.
  • Hvis du ændrer vigtige dele (eksempelvis fagtermer) af den oversatte tekst, anbefales det at sende den endelige version tilbage til oversætteren, så han kan opdatere i AU’s oversættelseshukommelser. På den måde sikrer vi, at oversætterne får feedback på deres oversættelser, og at de lægger de rigtige termer ind i systemet til fremtidig brug.
  • Oversætterne har tavshedspligt. Alligevel er det en god idé at anonymisere tekster, der indeholder personfølsomme/fortrolige oplysninger, inden de sendes til oversættelse.