Oversættelse dansk til engelsk på Natural Sciences

AU har indgået en ny aftale om oversættelsesydelser. Aftalen er gældende fra d. 27. april 2023.

Aftalens sortiment

Aftalen omfatter oversættelsesarbejde (da-en/en-da), der ikke er kapacitet til at håndtere internt. Det kan fx være oversættelse af pressemeddelelser, webtekster, politikker, strategier og driftsnære administrative tekster.

Aftalen omfatter ikke oversættelse af tung faglig karakter såsom videnskabelige artikler, forskningsansøgninger el.lign. Her er det muligt at benytte andre leverandører.

Aftalen indeholder ikke større ændringer i forhold til den tidligere aftale.

Leverandør

Global Denmark A/S vil fremadrettet være eneleverandør til AU.

Leverandør

Kontaktperson ved Global Denmark A/S

Bestilling

Global Denmark A/S

Bülowsvej 48A, st.

1870 Frederiksberg C

Navn: Simon Scott Palmer,

Managing Partner

Tlf. nr.: 33 86 29 33

E-mail: simon@global-denmark.dk

Bestillinger afgives ved henvendelse til Global Denmark via:

Leveringstid

Global Denmark skal løse oversættelsesopgaven indenfor 6 hverdage medmindre andet specifikt aftales, eller der er tale om en hasteopgave.

Priser

Priser kan findes på AU-Indkøbs hjemmeside: Oversættelsesydelser (au.dk)

Global Denmark skal benytte AUs oversættelsessystem, som er en it-platform, der understøtter et mere konsekvent sprogbrug. Global Denmark yder rabat på ordprisen, baseret på ’genbrug’ i AUs oversættelsessystem. Dermed vil ordprisen falde i takt med mængden af genbrug. Global Denmark er dog berettiget til at opkræve en mindstepris på 600 DKK.

Nærmere information

Nærmere information om aftalen, herunder en pixi-vejledning om aftalen, kan findes på AU-Indkøbs hjemmeside: Oversættelsesydelser (au.dk)