Hilsner fra ledelsen Aarhus BSS

Dekanens semesterstartshilsen efterår 2019

Læs Dekan Thomas Pallesens semesterstartshilsen. Her fortæller han lidt om, hvad der rører sig på fakultetet og om nogle af de ting, der vil være fokus på i det kommende semester. Find link til dekanens videohilsen nederst på siden.

Foto: Aarhus BSS Kommunikation

Kære medarbejdere

Velkommen tilbage fra en velfortjent sommerferie og til et nyt semester her på Aarhus BSS. Aarhus BSS’ vigtigste opgave er at levere forskningsbaserede uddannelser af høj kvalitet, der sikrer, at de kandidater, vi uddanner, er eftertragtede på arbejdsmarkedet.

Det betyder blandt andet, at vi løbende skal tilpasse os nye rammer og vilkår. I disse år særligt i forhold til finansiering, hvor vi i stigende grad er afhængig af eksterne midler. Det betyder, at vores forskere udover at levere forskning og undervisning af høj kvalitet, også skal formulere interessante forskningsprojekter, som eksterne bevillingsgivere også synes er så interessante, at de har lyst at finansiere dem.

Mange af vores forskere har allerede hentet store og prestigiøse bevillinger, og som fakultet vil vi gerne støtte vores forskeres bestræbelser på at hente eksterne bevillinger. Derfor udpegede vi sidste år Niels Mejlgaard som Associate Dean for EU Funding, og Niels opgave er på forskellig vis at støtte de forskere på fakultetet, der har planer om at søge EU-midler. Vi har også nedsat et nyt forskningsudvalg med medlemmer fra alle fakultetets institutter, som blandt andet skal styrke den interne peer review-proces af ansøgningerne. I forskningsudvalget vil ansøgningerne få respons fra flere forskellige synsvinkler, præcis som det ofte er tilfældet, når ansøgningerne bliver vurderet eksternt.

Allerede nu er der rigtig god respons fra de involverede ansøgere, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige stor tak til medlemmerne af forskningsudvalget for deres indsats.

I forhold til vores uddannelser betyder vores rolle i samfundet, at vi løbende skal tilpasse vores uddannelsesportefølje for at imødekomme de politiske krav og samfundets behov for fremtidig viden og arbejdskraft. I foråret måtte vi derfor nedlægge to uddannelser som følge af den internationale dimensionering, men som resultat af mange gode kræfters indsats – og tak for det også – synes jeg, vi er kommet i mål med gode løsninger for de berørte studerende og ansatte.

At følge med samfundsudviklingen betyder også, at vi løbende udvikler nye uddannelser og tværfaglige samarbejder. Vores stærke kernefagligheder og faglige bredde gør os netop i stand til at imødekomme erhvervslivets stigende behov for uddannelser og forskning, hvor stærke kernefagligheder kombineres med samarbejde på tværs af discipliner.

Jeg glæder mig derfor over, at vi netop har udklækket den første cand.oecon. med specialisering i Politik og Økonomi – stort tillykke til kandidaten -, og at vi inden længe kan tilbyde valgsfagsblokke i psykologi og politik på HA-uddannelsen. Jeg ser frem til vores kommende interdisciplinære Business Psychology Centre og vores helt nye uddannelse Commercial and Retail Marketing. Uddannelsen er udviklet i tæt samarbejde med vores aftagere, som også har doneret et millionbeløb til at ansætte professorer inden for feltet. Endeligt glæder jeg mig over, at Institut for Forretningsudvikling og Teknologi nu kan tilbyde deres eget ph.d.-program, som giver de ph.d.-studerende mulighed for at forske i forretningsudvikling og ingeniørvidenskab – eller i krydsfeltet derimellem.

AACSB-akkrediteringsprocessen er netop blevet forlænget med et år. Inden for den periode skal vi styrke vores kvalitetssikring af uddannelsernes læringsmål. Vi har været i god dialog med AACSB om, hvordan det kan ske, men der er et stykke arbejde, der skal gøres i forbindelse med uddannelseskvalitetsprocesserne, for at vi kan fastholde AACSB-akkrediteringen efter 2020.

Campus 2.0-processen fortsætter også, og her har vi netop lagt sidste hånd på fakultetets behovsafklaringsrapport til den fremtidige Universitetsby. Endnu engang tak for de mange input, vi i den forbindelse modtog fra jer i efterårets inddragelsesproces.

Forårets APV-undersøgelse viste blandt andet, at medarbejderne efterspurgte mere indsigt i fakultetsledelsens arbejde. Som noget nyt vil der derfor på fakultetets medarbejderportal fremover være nyheder om fakultetets indsatsområder og dagsordener og referater af fakultetsledelsesmøderne.

Jeg ønsker jer alle et rigtig godt semester!

Med venlig hilsen

Thomas Pallesen


Se dekanens videohilsen til semesterstart 2019.