Proces for rykkerhåndtering

Debitorer

Denne proces viser de aktiviteter, der er forbundet med at udsende en rykker til en debitor. Der sendes maximalt 2 rykkere, hvorefter det vurderes, om tilgodehavendet skal søges inddrevet via SKAT/kammeradvokaten.

Rykkerproceduren er gældende for alle AU’s kunder bortset fra STADS debitorer, INTSTUD debitorer og eksterne bevillingsdebitorer (hjemskrivning af midler jf. anden procedure)

Processen gælder for alle fakulteter.

Procesdiagram

Forstør diagrammet ved at klikke på det.

Procesbeskrivelse

 • Debitorpost forfalden

  • Debitorpost forfalden

   Regnskab kontrollerer, om der er poster, der ikke er betalt på forfaldstidspunktet. Rykkerbehandlingen foregår i Regnskab to gange om måneden. Hvis en kunde ikke må rykkes, skal det noteres i debitorbemærkningerne på debitorstamkortet. Regnskab kontrollerer dette, inden der udsendes rykkere.
    

 • Er beløbet større end bagatelgrænsen?

  • Er beløbet større end bagatelgrænsen?

   Regnskab vurderer, om tilgodehavendet er større end bagatelgrænsen. Bagatelgrænsen fastsættes af Økonomi fællesadministrationen (se bagatelgrænserne i "Proces for registrering af indbetaling").

   Hvis tilgodehavendet er større end bagatelgrænsen, fortsættes til "Vælg rykkerprocedure ift. debitor".

   Er tilgodehavendet mindre end bagatelgrænsen, afskrives det straks - se "Proces for registrering af indbetaling".
    

 • Vælg rykkerprocedure ift. debitor

 • Udsteder forslag til rykkerliste

  • Udsteder forslag til rykkerliste

   Regnskab udsteder et forslag til en rykkerliste (aldersfordelt liste).
    

 • Skal der sendes en rykker til debitoren?

  • Skal der sendes en rykker til debitoren?

   Der sendes en rykker til debitoren ved overskridelse af betalingsfristen på fakturaen. Debitoren rykkes maksimalt to gange. Skal der debitoren rykkes fortsættes til "Udsteder rykker"

   Ved overskridelse af betalingsfristen på 2. rykkerskrivelse fortsættes til "Vurdering af kravet".
    

 • Udsteder rykker

  • Udsteder rykker

   Regnskab udsteder rykkere til relevante debitorer med forfaldne debitorposter. Der sendes maximalt to rykkere, før det bliver vurderet, om tilgodehavendet skal forsøges inddrevet via Skat.
    

 • Vurdering af kravet

  • Vurdering af kravet

   Regnskabsmedarbejderen afgør, om beløbet skal sendes til inkasso via Skat.
    

 • Skal tilgodehavendet overdrages til inkasso?

  • Skal tilgodehavendet overdrages til inkasso?

   Regnskabsmedarbejderen vurderer, om debitorposten umiddelbart kan sendes til inkasso.

   Skal tilgodehavendet sendes til inkasso, sender regnskabsmedarbejderen sagen til Skats inddrivelsessystem RIM jf. "Proces for inkasso".

   Sendes tilgodehavendet ikke til inkasso følges "Proces for afskrivning af tab debitorer".
    

Har du spørgsmål...


....eller vil du gerne vide mere om de enkelte delprocesser kan du henvende dig til: