Indlæg

Godt nytår!

Nu er de fleste af os kommet tilbage til hverdagen efter sommeren, og jeg håber, alle har haft en god ferie. Det er jo lidt spøjst at gå her og ønske godt nytår midt i sommervarmen, men på mange måder er det et nyt år, vi tager hul på sammen nu med nye studerende, nye årshjul og nye tiltag. Det er en spændende tid, når der begynder at tegne sig klare konturer på de opgaver, der har ventet på en på den anden side af sommerferien.

En vigtig opgave bliver at definere, hvad opdelingen af ST kommer til at betyde for administrationen. Først og fremmest på ST selvfølgelig, men også i forhold til andre dele af administrationen på AU. Fakultetet vil nu nedsætte analysegrupper inden for de forskellige administrative områder, som skal anbefale den fremtidige administrative understøttelse af de to fakulteter. Jeg ser frem til arbejdet forude med fokus på sikker drift og forberedelse af overgang til den fremtidige organisering.

Vi skal udmønte digitaliseringsstrategien yderligere. Her er jeg bevidst om, at jeg selv har en rolle i at udlægge den mere konkrete betydning af, hvad denne transformation kommer til at indeholde. Det er en af mine personlige arbejdsopgaver, som jeg ser frem til at tage hul på her i efteråret. Organisationen vil opleve en række nye tiltag, herunder et nyt planlægningssystem på uddannelsesområdet. Her er der et indgående samarbejde mellem administrationen og de faglige miljøer, så vi i fremtiden kan få en mere ensartet måde at planlægge uddannelse og eksamener på AU, og bedst muligt kan understøtte det gennem et moderne it-system.

Vi skal sørge for, at vi bygger til fremtiden – og ikke blot til nutidens behov. Bogstaveligt talt. Der skal gennemføres en række behovsafklaringer for, hvordan rammerne skal se ud, når AU flytter ind i Universitetsbyen (den tidligere hospitalsgrund ved Nørrebrogade). Her har BSS for eksempel netop afsluttet et flot stykke arbejde, og andre fakulteter er også godt på vej med deres analyser. Det begynder at blive mere konkret; vi er ikke der, hvor vi har fundet ud af, hvor stikkontakterne skal sidde endnu, men vi er godt på vej til at skabe klarhed om behov og forventninger.

Endeligt har vi et stort arbejde foran os med at udarbejde en bæredygtighedsstrategi for AU. Strategien skal angive, hvordan AU som institution kan bidrage til at reducere vores klimabelastning. Det kan vi eksempelvis gøre ved at reducere energiforbruget i vores bygninger, ved at vælge transportformer, der ikke belaster klimaet, ved at foretage ’grønne’ indkøb, og at vi bliver endnu bedre til at sortere vores affald. Vi vil også udvikle et CO2-regnskab for AU, så vi kan følge med i, hvor meget vi kan reducere universitetets CO2-aftryk.

Så vi har nok at se frem til her, når hverdagen igen tager sin form efter sommerferien. Ikke mindst skal vi huske, at Aarhus Universitet netop nu byder velkommen til 7.139 nye bachelorstuderende, der hver især gennemgår tutorforløb og er ved at etablere sig som studerende her hos os. Her har vi i administrationen også en vigtig opgave i at sikre de studerende en god opstart. Herfra vil jeg gerne sende en varm hilsen og et velkommen til Aarhus Universitet! Vi glæder os til at sikre jer rammerne til en god tid hos os.

Vel mødt til et nyt år her på AU.

Har du spørgsmål/kommentarer?

Send dit spørgsmål eller din kommentar til director@au.dk. Husk at tilføje i din mail, om kommentaren/spørgsmålet må offentliggøres her på siden.