Indlæg

Gradvis genåbning af AU: Hvordan ser den ud i Enhedsadministrationen?

I sidste uge kunne vi på AU - efter grønt lys fra ministeriet - begynde en delvis, begrænset genåbning af nogle af forskningslaboratorierne. I ledelsen er vi i løbende dialog med ministeriet om, hvordan den videre genåbning af universitetet skal forløbe.

Jeg vil i denne måneds blog dele mine indledende tanker om, hvordan jeg forventer genåbningen kommer til at forløbe for jer tekniske og administrative medarbejdere i Enhedsadministrationen.

Lad mig dog understrege fra start af, at jeg ikke på nuværende tidspunkt ved andet, end at alle medarbejdere – på nær det begrænsede antal forskere og tekniske medarbejdere, der er omfattet af den delvise genåbning – indtil videre er hjemsendt til og med d. 10. maj.

Umiddelbart vurderer jeg det som usandsynligt, at alle i Enhedsadministrationen skal fysisk tilbage på universitetet fra d. 11. maj. Jeg forestiller mig i stedet en gradvis tilbagevenden, som følger de behov, der opstår med genåbningen af fagmiljøerne.

Nogle af de medarbejdere, som der i første omgang bliver – og er blevet – brug for, er nogle af de tekniske funktioner. Eksempelvis er der blevet brug for rengøring i de bygninger, der er blevet åbnet op for forskere. 

Overordnet for de administrative opgaver vil jeg sige, at de fortsat kan klares på distancen, så længe det er påkrævet og nødvendigt.

Når der gives grønt lys til, at vi kan begynde en yderligere tilbagevenden, er der visse opgaver, der vil blive prioriteret at blive løst ved fysisk at møde ind på universitetet. Det er fx den omfattende opgave, det bliver at genplanlægge og omlægge eksamener. Den opgave vil kræve så meget koordinering, at den om muligt skal foregå på kontorerne.

Der er ligeledes en række konkrete opgaver i økonomi, HR, IT og FER, der bedst håndteres på universitetet. I takt med genåbningen vil vi i ledelsen nøje prioritere, i hvilken rækkefølge de medarbejdere, der håndterer disse opgaver, fysisk kan vende tilbage til AU.

Jeg forudser desuden, at Enhedsadministrationens gradvise tilbagevenden kommer til at foregå med et team eller en projektgruppe ad gangen. Vi vil i ledelsen desuden se på mulighederne for at arbejde på skift, så fx nogle teams arbejder tirsdag og torsdag på campus, mens andre teams arbejder mandag-onsdag-fredag.

Afslutningsvist vil jeg igen understrege, at vores tilbagevenden til universitetet naturligvis først vil ske, når der er grønt lys fra myndighederne. Det er uvist, hvordan corona-udbruddet udvikler sig i de kommende uger, så vi er naturligvis løbende i tæt dialog med ministeriet om, hvornår det er forsvarligt at returnere.

Har du spørgsmål til situationen, er du altid velkommen til at henvende dig hos  din nærmeste leder – og husk også at orientere dig på universitetets corona-hjemmeside.

Mere info:

-          Universitetsledelsens udmelding om delvis, begrænset genåbning af forskningslaboratorier fra 22. april 2020.

Har du spørgsmål/kommentarer?

Send dit spørgsmål eller din kommentar til director@au.dk. Husk at tilføje i din mail, om kommentaren/spørgsmålet må offentliggøres her på siden.