Governance for systemlandskabet

På denne side kan du finde information om governance ift. AU's systemlandskab. 


Arkitekturudvalget

Formål

Varetager rollen som "Architecture Board" på AU. Dvs. de træffer arkitekturmæssige beslutninger med et tværgående AU-perspektiv for projekter og andre initiativer. 

Opgaver

 • Behandler projekters arkitekturleverancer.
 • Iværksætter og deltager i analyser af arkitekturmæssige spørgsmål.
 • Indstiller forretningsmæssige arkitekturprincipper og visionsarkitekturer til Systemchefgruppen.
 • Sikrer og vedligeholder samlet overblik over arkitekturen.
 • Giver input til arkitekturmetoder og -værktøjer.
 • Håndhæver AU's arkitekturprincipper. 
 • Arrangerer 1-2 årlige seminarer i Arkitekturforum. 

Beslutningskompetence

 • AU's begrebsmodel og informationsmodel
 • Målarkitekturer, transitionsarkitekturer og løsningsarkitekturer i projekter

Deltagere

 • Chefarkitekt (formand)
 • IT-arkitekt fra AU IT
 • Informationssikkerhedschefen
 • Forretningsarkitekt/forretningskonsulent fra systemejende enheder i Enhedsadministrationen

Mødefrekvens

 • Månedligt 

Arkitekturforum (erfa-gruppe)

Formål

 • At professionalisere og standardisere arkitekturarbejde på AU gennem videndeling om metoder og værktøjer på tværs af Enhedsadministrationen. Herunder på tværs af forretningsarkitektur, løsnings- og teknologiarkitektur. 

Opgaver

 • Dele og tilegne sig viden og erfaringer

Beslutningskompetence

 • Ingen

Deltagere

 • Alle med interesse for og arbejdsopgaver inden for arkitektur i Enhedsadministrationen.

Mødefrekvens

 • 1-2 gange årligt 

Systemchefgruppen

Formål

Professionalisering af systemforvaltningen og projektledelse samt tværgående koordinering i forbindelse med porteføljestyring og overordnet arkitektur på AU. 

Opgaver

 • Vedligeholder og udbreder kendskabet til projektmodellen, generiske rollebeskrivelser for centrale roller i systemforvaltningen og 'håndbog for systemejere'.
 • Arrangerer 1-2 årlige seminarer i Systemforvaltningsforum og i Projektledelsesforum. 
 • Deltager i indsamling og koordinering af ønsker til porteføljestyringen. 
 • Deltager i arkitektur-governance med overordnede, rammesættende beslutninger og udbredelse heraf. 

Beslutningskompetence

Deltagere

Mødefrekvens

 • Månedligt eller efter behov. 

Systemforvaltningsforum (erfa-gruppe)

Formål

 • At professionalisere systemforvaltning og gøre det lettere for nye systemejere at løfte opgaven gennem videndeling på tværs af Enhedsadministrationen. 

Opgaver

 • Dele og tilegne sig viden og erfaringer

Beslutningskompetence

 • Ingen

Deltagere

 • Alle systemejere i Enhedsadministrationen
 • Alle systemforvaltere i Enhedsadministrationen
 • Alle systemansvarlige i Enhedsadministrationen

Mødefrekvens

 • 1-2 gange årligt

Projektledelsesforum (erfa-gruppe)

Formål

 • At professionalisere projektledelsesarbejdet på AU gennem videndeling og erfaringsudveksling om metoder og værktøjer på tværs af Enhedsadministrationen. 
 • Give input til AU's IT-projektmodel.

Opgaver

 • Dele og tilegne sig viden og erfaringer.

Beslutningskompetence

 • Ingen

Deltagere

 • Alle projektledere og andre, der arbejder med projektledelse i Enhedsadministrationen.

Mødefrekvens

 • 4 halvdagsmøder pr. år.