Governance for systemlandskabet

På denne side kan du finde information om governance ift. AU's systemlandskab. 


Arkitekturudvalget

Formål

Varetager rollen som "Architecture Board" på AU. Dvs. de træffer arkitekturmæssige beslutninger med et tværgående AU-perspektiv for projekter og andre initiativer. 

Opgaver

 • Behandler projekters arkitekturleverancer.
 • Iværksætter og deltager i analyser af arkitekturmæssige spørgsmål.
 • Indstiller forretningsmæssige arkitekturprincipper og visionsarkitekturer til Systemchefgruppen.
 • Sikrer og vedligeholder samlet overblik over arkitekturen.
 • Giver input til arkitekturmetoder og -værktøjer.
 • Håndhæver AU's arkitekturprincipper. 
 • Arrangerer 1-2 årlige seminarer i Arkitekturforum. 

Beslutningskompetence

 • AU's begrebsmodel og informationsmodel
 • Målarkitekturer, transitionsarkitekturer og løsningsarkitekturer i projekter

Deltagere

 • Chefarkitekt (formand)
 • IT-arkitekt fra AU IT
 • Informationssikkerhedschefen
 • Forretningsarkitekt/forretningskonsulent fra systemejende enheder i Enhedsadministrationen

Mødefrekvens

 • Månedligt 

Arkitekturforum (erfa-gruppe)

Formål

 • At professionalisere og standardisere arkitekturarbejde på AU gennem videndeling om metoder og værktøjer på tværs af Enhedsadministrationen. Herunder på tværs af forretningsarkitektur, løsnings- og teknologiarkitektur. 

Opgaver

 • Dele og tilegne sig viden og erfaringer

Beslutningskompetence

 • Ingen

Deltagere

 • Alle med interesse for og arbejdsopgaver inden for arkitektur i Enhedsadministrationen.

Mødefrekvens

 • 1-2 gange årligt 

Systemchefgruppen

Formål

​At professionalisere systemforvaltning og projektledelse på tværs af AU ved at udvikle og forvalte rammer, politikker og procedurer - og ved at sikre udbredelse af disse.

Opgaver

 • Udvikle, vedligeholde og udbrede kendskabet til
  • modeller for projektledelse- og systemforvaltning
  • værktøjskasse for projektledere og forvaltere
  • god projektledelses- og forvaltningspraksis
  • rollebeskrivelser for centrale roller i projekter og systemforvaltning
  • 'håndbog for systemejere' og ’håndbog for styregrupper’
  • Organisationsforankring og procesejerskaber
 • Sikre den nødvendige systemunderstøttelse til projektledelse og forvaltning
 • Arrangere 2 årlige seminarer i Systemforvaltningsforum og i Projektledelsesforum.
 • Koordinere med interessenter i andre forvaltningsområder, der har snitflader til projektledelse og forvaltning (fx AU Indkøb, DPO, Informationssikkerhed mv.)
 • Koordinere kompetenceudvikling på tværs af VD-områderne.

Beslutningskompetence

 • Alle ovenstående områder. Beslutninger fremlægges efter behov for LEA

Deltagere

Mødefrekvens

 • Månedligt eller efter behov. 

Systemforvaltningsforum (erfa-gruppe)

Formål

 • At professionalisere systemforvaltning og gøre det lettere for nye systemejere at løfte opgaven gennem videndeling på tværs af Enhedsadministrationen. 

Opgaver

 • Dele og tilegne sig viden og erfaringer

Beslutningskompetence

 • Ingen

Deltagere

 • Alle systemejere i Enhedsadministrationen
 • Alle systemforvaltere i Enhedsadministrationen
 • Alle systemansvarlige i Enhedsadministrationen

Mødefrekvens

 • 1-2 gange årligt

Projektledelsesforum (erfa-gruppe)

Formål

 • At professionalisere projektledelsesarbejdet på AU gennem videndeling og erfaringsudveksling om metoder og værktøjer på tværs af Enhedsadministrationen. 
 • Give input til AU's IT-projektmodel.

Opgaver

 • Dele og tilegne sig viden og erfaringer.

Beslutningskompetence

 • Ingen

Deltagere

 • Alle projektledere og andre, der arbejder med projektledelse i Enhedsadministrationen.

Mødefrekvens

 • 1-2 møder årligt