Tilgængelighed i systemer til studerende, PHD'er og eksterne brugere

Som offentlig organisation er AU omfattet af Tilgængelighedsloven, hvis grundlæggende mål er, at ingen digitale systemer må være afhængig af, at man bruger en enkelt sans. Dvs. at hørehandicappede skal kunne læse alt, synshandicappede skal kunne høre alt osv. Forbedring af tilgængelighed på vores systemer vil således lette brugen for målgrupper såsom ordblinde, synshandicappede, hørehandicappede og motorisk handicappede. Derudover er en række tilgængelighedsforbedringer også ensbetydende med forbedring af den generelle brugervenlighed af systemet og kommer derfor alle brugere til gavn.  

AU’s systemer til studerende, phd’er og eksterne brugere er omfattet af Tilgængelighedsloven, mens systemer til medarbejdere ikke er det. 

Teknisk set betyder det, at systemer skal leve op til den internationale standard WCAG 2.1 til niveau AA, og at man for hvert system skal offentliggøre en erklæring om, at det gør man (en såkaldt WAS-erklæring).

AU’s håndtering af Tilgængelighedsloven er blevet behandlet af LEA og retningslinjerne på disse sider er en udmøntning af dette.

Læs evt. mere om loven hos Digitaliseringsstyrelsen.