Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 26/2012

AU i nyt international partnerskab om Arktis-forskning

Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen skriver i denne uge under på en ny partnerskabsaftale med University of Manitoba i Canada og The Greenland Institute of Natural Ressources i Nuuk om forskningen i Arktis.

Det sker i forbindelse med etableringen af det interdisciplinære forskningscenter Arctic Research Centre (ARC) på Aarhus Universitet.

Den nye partnerskabsaftale, benævnt ”Arctic Science Partnership”, har til formål at skabe udbytterige synergieffekter mellem den klimarelaterede forskning og uddannelse i henholdsvis Danmark, Grønland og Canada.

 


Debat om uddannelse og innovation

Rektor og prorektor har i denne uge offentliggjort indlæg om nye visioner for universiteternes uddannelsesudbud og innovationspotentiale i henholdsvis Politiken og Jyllands-Posten.

Universiteterne som krumtap i innovationsstrategi
Regeringen præsenterer til efteråret Danmarks første innovationsstrategi, og heri bør universiteterne og deres innovationskapacitet spille en nøglerolle. Det er prorektor Søren E. Frandsens budskab i en kronik, der blev bragt torsdag den 5. juli i JP. Ifølge Søren E. Frandsen kan universiteterne agere lokomotiv i innovationssamarbejdet mellem universiteter, studerende, investorer, erhvervsliv og offentlige myndigheder.


Veje ind til universitetet

Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen satte i et debatindlæg i Politiken tirsdag den 3. juli fokus på det stigende omfang af uddannelser og de udfordringer, det giver for de kommende studerende, der i denne uge skulle søge om optagelse på universitetet. Han argumenterer bl.a. for, at de danske universiteter bør skabe færre og større indfaldsveje til uddannelserne, og dermed gøre det enklere for de studerende at vælge studieretning og så opbygge deres videnspor og professionelle kompetencer undervejs.


Sommergæsten
Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen medvirker desuden i P1 programmet ”Sommergæsten” mandag den 9. juli fra kl. 10.03.


Efterårets lønforhandlinger starter i september

Den overordnede tidsplan for efterårets lønforhandlinger er nu fastlagt. Den danner rammen om den lokale proces, der tilrettelægges af de respektive ledere og tillidsrepræsentanter (TR).

1.-24. september – Forberedelse af den lokale proces mellem ledere og TR, herunder indstillings- og ansøgningsperiode.

24. september – Forhandlingsperioden påbegyndes.

9. november – ALLE forhandlinger er afsluttede, for at sikre, at lønforbedringer bliver udbetalt i 2012.

Inden lønforhandlingerne går i gang, vil den lokale ledelse orientere alle medarbejdere inden for området om processen, fx om frister for lønforhandlinger osv.

 


God sommer

Universitetsledelsen ønsker alle en god sommer og en velfortjent sommerferie.

Forårssemesteret har budt på konstruktiv og kritisk debat om Aarhus Universitet. Den har gjort indtryk på ledelsen og indgår som et vigtigt input i det fortsatte arbejde med universitetets udvikling.

Øvrige fikspunkter i foråret har blandt andet været etablering af nye Akademiske Råd og institutråd, fusionen med Ingeniørhøjskolen i Aarhus, etablering af interdisciplinære forskningscentre, underskrivelse af nye vedtægter for AU. EU-formandskabet er også blevet markeret på AU bl.a. i kraft af de to store konferencer Excellence Revisited og den netop afholdte Industrial Technologies. Begge konferencer tiltrak mange betydende forskere, politikere og erhvervsfolk fra hele EU og udmøntede sig i deklarationer med det formål at styrke den excellente forskning og partnerskabet mellem forskning og industrien i EU's kommende rammeprogram til forskning, Horizon 2020.

Endelig har AU netop underskrevet en ny udviklingskontrakt med ministeriet 2012-2014. Den nye udviklingskontrakt sætter fokus på uddannelserne. Og allerede nu kører debatten om, hvordan vi kan styrke kvaliteten, timetallet og beskæftigelsen og samtidig reducere studietiden. Studerende på AU kommer i dag forholdsvist hurtigt igennem deres studier og har en høj beskæftigelsesgrad. AU har løftet timetallet i forhold til de ekstra STÅ-midler, der blev afsat sidste år til de tørre uddannelser, men derfor skal AU alligevel styrke arbejdet med uddannelserne, så vi kan leve op til de ambitiøse mål, vi har sat os i udviklingskontrakten.

Der er ingen tvivl om, at uddannelse vil komme til at præge den kommende universitetsdebat. Det gælder naturligvis også mulighederne for de nye studerende, som i denne uge har søgt ind på universiteterne. Vi forventer igen i år et øget optag, og vi glæder os til at tage imod de mange nye studerende.

Rigtig god sommer

 


 

 

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2012 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog