Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 30/2012

Fire æresdoktorer udnævnes ved årsfest

Aarhus Universitet udnævner ved universitetets årsfest den 14. september fire betydelige samarbejdspartnere til æresdoktorer. Samarbejdet med de fremtrædende forskere finder sted inden for forskning, undervisning og i de videnskabelige netværk, og det er med til at sikre Aarhus Universitet nære forbindelser til internationalt førende forskning.

Udnævnelsen af de kommende æresdoktorer sker formelt ved selve årsfesten, hvor alle fire vil være til stede. De vil under deres besøg på Aarhus Universitet også deltage i aktiviteter ved det faglige miljø, de er tilknyttet.

De fire nye æresdoktorer er: 

  • Professor Isabelle Stengers, Université Libre de Bruxelles
  • Professor James W. Hicks, University of California
  • Professor Aandreas Engel, Case Western Reserve University, Cleveland
  • Professor David C. Rubin, Duke University
  • Læs mere om æresdoktorerne og årsfesten

Uddannelser i fokus hos Rektorkollegiet

Universitetsuddannelserne og deres værdi for samfundet og individet stod øverst på dagsordenen, da Danske Universiteters Rektorkollegium for nylig afholdt deres årlige døgnseminar, som denne gang fandt sted på Aarhus Universitet.

Drøftelserne leder blandt andet frem mod en konference, som formentlig arrangeres næste år i samarbejde med Akademiet for Tekniske Videnskaber og Danmarks Forskningspolitiske Råd.

Rektorkollegiet drøftede også de foreslåede rammer for det europæiske forskningsprogram Horizon 2020 og de danske universiteters muligheder for at hjemtage bevillinger.

På seminaret var der desuden genvalg til Jens Oddershede som formand og Lauritz B. Holm-Nielsen som næstformand for Rektorkollegiet.


Nyt dansk akademi for diabetesforskning

Ny viden om diabetes og nye måder at forebygge og behandle sygdommen på. Det er det langsigtede perspektiv i det Danske Diabetes Akademi, der bliver etableret den 1. september. Akademiet vil få tilknyttet godt 300 forskere, og dekan Allan Flyvbjerg er blevet udpeget som universiteternes repræsentant i akademiets bestyrelse.

Det Danske Diabetes Akademi etableres på baggrund af en donation på godt 200 mio. kroner fra Novo Nordisk Fonden og 40 mio. fra the Juvenile Diabetes Research Foundation. De danske universiteter bidrager med godt 50 mio. kroner.


Forbedret administrativ service på nettet

For at forbedre information fra administrationen til universitetets medarbejdere er alle administrationens hjemmesider blevet relanceret i denne uge. Al information er samlet under navnet ”medarbejderservice” på den særlige medarbejderportal, medarbejdere.au.dk.

Formålet er at gøre det nemmere for medarbejdere på AU at finde de informationer, de har brug for i det daglige arbejde. Medarbejderservicesiden er tænkt ud fra brugerens behov, og en af de nye funktioner er bl.a. et tværgående emneindeks, hvor man på en overskuelig måde kan finde de vigtigste emner fra hele administrationen uden at skulle vide, hvilket administrativt område der har ansvaret for den pågældende service.


Ny direktør i DCE

Hanne Bach tiltrådte 1. august som  ny direktør for Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet (DCE).

Den nye direktør er et kendt ansigt i organisationen. Siden efteråret 2011 har hun arbejdet som chefkonsulent ved DCE med projektledelse, koordinering og kvalitetssikring af universitetets forskningsbaserede myndighedsrådgivning inden for miljø og natur med særligt ansvar for områderne arktisk miljø, atmosfærisk miljø og socioøkonomiske perspektiver for miljø- og naturforhold. Desuden var hun i 1999-2088 forskningschef ved Danmarks Miljøundersøgelsers Afdeling for Systemanalyse. Hanne Bach afløser prodekan Kurt Nielsen, som har været konstitueret direktør for DCE siden 1. juli 2011.

Stillingen som direktør for et andet nationalt center, Aarhus Universitets Nationale Center for Fødevarer og Jordbrug (DCA) er netop slået op.

  • Læs mere om stillingen

Ny vicedirektør for kommunikation

Christina Breddam er netop blevet ansat som ny vicedirektør for AU Kommunikation. Stillingen har været i opslag hen over sommeren.

Christina Breddam har været konstitueret i stillingen siden 1. maj i år. Inden da har hun blandt andet været funktionschef i enheden for Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø i AU HR, hvor hun i en periode også vikarierede som vicedirektør, mens Louise Gade var på barsel. Før Christina Breddam blev ansat i HR, var hun administrationschef på det daværende Danmarks JordbrugsForskning.


Kalender

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2012 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog