Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 43/2012

Institutlederne arrangerer ledelsesseminar

Institutlederne, vicedirektørerne, administrationschefer, chefrådgivere, prodekaner og universitetsledelsen havde sat hinanden i stævne til et 24 timers ledelsesseminar på Sandbjerg den 28.-29. november. Seminaret var arrangeret af en gruppe institutledere, der med udgangspunkt i institutternes udfordringer gav kvalificerede oplæg til diskussionerne.
 
Diskussionerne foregik hovedsagelig i ti tværgående arbejdsgrupper og afslørede, at udfordringerne er mangeartede og forskellige på de 26 institutter. Den generelle opfattelse var dog, at man på institutterne nu mærker et løft i samarbejdet på tværs af faglighederne, og at samspillet med de administrative centre specielt er forbedret det sidste halve år.
 
Men der er stadig en række udfordringer, som bunder i institutternes store kompleksitet, ledelsesudfordringer og kommunikationsbehov. Af konkrete problemstillinger som blev drøftet på seminaret kan nævnes:

  • Institutternes autonomi og delegering af ansvar og ledelse fra dekanater til institutledere
  • Institutternes samspil med aktiviteterne i de tværgående bånd (forskning, uddannelse, talent og vidensdeling)
  • Behovet for fælles økonomimodel
  • Regionale udfordringer
  • Institutternes samarbejde med medarbejdere i front offices

Diskussionerne ledte bl.a. frem til en række anbefalinger fra de tværgående grupper. Disse vil nu blive samlet og systematiseret. Universitetsledelsen rundede seminaret af med at takke arrangørerne for et godt og inspirerende arrangement og understregede, at AU med Udviklingskontrakten og Strategien 2013-2020, når den efter høring og behandling vedtages af bestyrelsen først i det nye år, har sat sig klare mål. En vigtig ledelsesopgave bliver at justere kursen og hastigheden i forhold til de udfordringer, AU møder i strategiperioden

Både på hjemmesiden og i Univers, vil der blive fulgt op på seminaret .


Nye studenterrepræsentanter i bestyrelsen

Valget til de to studenterrepræsentanter i AU’s bestyrelse er netop offentliggjort. Det blev de to kandidater fra Studenterrådet Heidi Klokker og Benjamin Bilde Boelsmand, der fra februar 2013 skal repræsentere de studerende i bestyrelsen. Den samlede stemmeprocent var på 13,77 procent.
 
Benjamin Bilde Boelsmand fastholder således sin plads i bestyrelsen, mens Heidi Klokker erstatter den nuværende studenterrepræsentant Karen Marie Kjeldsen, der ikke genopstillede.

  • Læs mere om valgresultaterne 

Psykisk APV afsluttes om få dage

Mandag den 3. december kl. 08:00 er sidste chance for at deltage i den psykiske Arbejdspladsvurdering (APV) på Aarhus Universitet.
 
72 pct. af medarbejderne har på nuværende tidspunkt bidraget til undersøgelsen, som skal give indblik i, hvordan medarbejderne på AU trives. Jo flere der svarer, jo mere retvisende billede kommer der ud af undersøgelsen.

APV’en vil dels belyse, hvor der er behov for en målrettet indsats for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Dels vise hvor det går godt, og hvad der ligger til grund for det, så de bedste tiltag kan blive udbredt på hele universitetet.
 
Resultaterne af APV-undersøgelsen offentliggøres i februar 2013.


AU får fælles MUS-koncept

Forslaget til et nyt, fælles koncept for medarbejderudviklingssamtaler (MUS) på AU ligger nu klar.
 
Det nye MUS-koncept består af fire dele, herunder en vejledende spørgeguide og et aftaleskema, der tilsammen skal sikre højere kvalitet i medarbejderudviklingsprocessen og en mere målrettet kompetenceudvikling for samtlige medarbejdere og ledere på AU. Desuden indeholder det nye koncept en mere elektronisk baseret proces både før og efter samtalen, der skal sikre en bedre styring af de angivne mål og resultater.
 
Forslaget vil blive sendt i høring den 18. december i de tre samarbejdsudvalg; Fakultetssamarbejdsudvalget (FSU), Administrationens samarbejdsudvalg (ASU) samt de lokale samarbejdsudvalg (LSU) med frist den 28. februar 2013.
 
Det nye koncept forventes at træde i kraft i efteråret 2013.


AU bliver hovedsæde for ny forskning i børn og unges trivsel??

Aarhus Universitet bliver hovedsæde for et nyt forskningscenter i børn og unges trivsel, som TrygFonden står bag med en bevilling på 60 millioner kroner.

Det nye center skal over de næste seks år bidrage til at opkvalificere arbejdet med at forbedre børn og unges trivsel i Danmark ved blandt andet at undersøge, om og hvordan aktuelle initiativer målrettet børn og unges opvækst og udvikling virker i praksis.

Det er professor Michael Rosholm, Institut fra Økonomi, der skal stå i spidsen for det nye forskningscenter. Han skal samarbejde med både danske og internationale forskere inden for en bred vifte af faglige discipliner på børne- og ungeområdet.     
?
De første forskningsprojekter sættes i gang i løbet af 2013.


Julearrangement i nye omgivelser den 19. december

Universitetsledelsen inviterer til et uformelt julearrangement den 19. december kl. 15, som for første gang afholdes i Stakladen.

Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen vil se tilbage på året der gik og frem mod 2013. Der vil desuden være rig mulighed for at ønske hinanden glædelig jul over et glas gløgg og æbleskiver.

Alle medarbejdere er velkommen.
 
Programmet for arrangementet kommer snart 


 Kalender

Med venlig hilsen,

Universitetsledelsen, den 30. november 2012

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi kort om aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer. På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2012 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp?sprog