Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 12/2017

Årsrapport 2016: Sund økonomi giver plads til faglige investeringer

Aarhus Universitet kom ud af 2016 med et overskud på 200 mio. kr. Det fremgår af årsrapporten, som bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet onsdag den 5. april. Øget uddannelsesaktivitet, flere renteindtægter og tilbageholdenhed i administrationen er årsagen til det ekstraordinært gode regnskabsresultat. Pengene skal kanaliseres ind i faglige tiltag, som styrker universitetets kerneopgaver.

Årsrapporten beskriver tillige de strategiske satsninger, bestyrelsen vedtog i sommeren 2016: Flere ingeniører, kvalitetsløft af sproguddannelserne, etablering af Nationalt Center for Skoleforskning, forskningstyngde på businessområdet og åbning af sundhedsvidenskaben mod industrien.

”AU har på ansvarlig vis levet op til politikernes ønske om, at flere studerende bliver hurtigere færdig, og det er en væsentlig forklaring på vores overskud. Den sunde økonomi giver nu AU mulighed for at investere mere i kvalitet og de strategiske satsninger,” lyder det fra bestyrelsesformand Connie Hedegaard.

Derudover er det værd at bemærke, at målene i universitetets udviklingskontrakt med ministeriet på uddannelsesområdet stort set er blevet indfriet, ligesom resultatet for hjemtag af eksterne bevillinger fra udenlandske kilder lever op til forventningerne.


AU’s biblioteker bliver en del af Det Kgl. Bibliotek

Ifølge planen bliver AU’s biblioteker pr. 1. juli 2017 en del af det nye nationale bibliotek, Det Kgl. Bibliotek. Beslutningen blev endeligt vedtaget af bestyrelsen i onsdags efter flere måneders forhandling og høringer på fakulteterne og blandt AU Library’s medarbejdere.

Aftalen fastholder serviceniveauet for medarbejdere og studerende, og biblioteket vil fortsat være fysisk til stede med betjeningssteder på hvert fakultet. Overdragelsen af AU’s biblioteker til Det Kgl. Bibliotek vil føre til faglige og økonomiske synergier. Samtidig vil universitetets biblioteksbetjening få større andel i den digitale udvikling på biblioteksområdet.


AU-forskere kan søge midler til tværgående forskningsnetværk

Unge forskere kan nu søge universitetet om midler til tværgående netværk, der styrker samarbejdet på tværs af fakulteterne. Der gives støtte til op til 10 netværk i to år, hvor der kan søges om op til 150.000 kr. i 2017 og op til 230.000 kr. i 2018. Ansøgningsfristen er 8. maj, og ansøgere kan forvente svar omkring 30. maj.


AU med i nyt samarbejde om spinouts

AU er med i et nystartet 4-årige projekt Åbent Entreprenørskab, som er finansieret af Industriens Fond. Institut for Biomedicin og iNano er med som spydspidser i pilotprojektet, der både skal skabe flere spinouts og styrke universitetets samarbejde med innovative virksomheder, som kan anvende forskningen kommercielt. Indtil videre deltager foruden AU også DTU, ITU og AAU.


Et nyt år med kvalitetsprocesser er skudt i gang

For AU markerede torsdag den 6. april starten på et nyt års arbejde med kvalitetsprocesser. På et kick off-møde var udvalget for uddannelse sammen med uddannelsesrådgivere, uddannelseschefer og kvalitetsmedarbejdere samlet for at skabe fælles fodslag om tværgående indsatser, der skal understøtte et fælles kvalitetssystem.

Uddannelsesberetningen, som giver en årlig status for uddannelsernes kvalitet på AU, var udgangspunkt for kick off-mødet. 


Nyt udvalg under UFM vil skabe bedre sammenhæng mellem job og uddannelse

Uddannelses- og Forskningsministeriet har nedsat et nyt udvalg, der skal se på, hvordan universitetsuddannelser kan gøres endnu bedre. Ifølge en pressemeddelelse, som ministeriet har sendt ud i dag den 7. april, skal udvalget både lægge vægt på at sikre uddannelserne et højt fagligt niveau og relevans for arbejdsmarkedet, herunder de teknologiske muligheder i undervisningen. Der henvises til nye tal fra UFM, som viser, at 59 pct. af de kandidatstuderende i Danmark føler sig godt forberedt til mødet med arbejdsmarkedet. 

I AU's egen beskæftigelsesundersøgelse, som blev offentliggjort i februar 2017, har 89 pct. af kandidaterne angivet, at deres uddannelse i ’i nogen grad’ eller ’i høj grad’ har rustet dem til arbejdslivet.

Udvalget er sammensat af både formand og næstformand i Danske Universiteter, erhvervsliv, arbejdstagere, eksperter og ministerier. Lektor Tina Bering Keiding, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier fra Aarhus Universitet er med i udvalget som faglig ekspert.


Prorektor: Konkurrence kan løfte de studerende

I et indlæg bragt i Politiken den 2. april, gør prorektor Berit Eika op med myten om, at konkurrence i uddannelsessystemet per definition fører til mistrivsel. Med udgangspunkt i den netop offentliggjorte studiemiljøundersøgelse på Aarhus Universitet, argumenterer hun for, at sund konkurrence fungerer som en positiv drivkraft, der er med til at ruste de studerende til et konkurrencepræget arbejdsmarked. Samtidig understreger hun, at universitetet har et ansvar for, at det skal foregå i en positiv ånd.


 

Prestigefuld international pris til AU’s CON AMORE

The Center on Autobiographical Memory Research (CON AMORE) har modtaget The Aristotle Prize 2017. Den fornemme pris uddeles af The European Federation of Psychology Associations, som er en sammenslutning af europæiske psykologforeninger. CON AMORE med professor Dorthe Berntsen i spidsen modtager Aristoteles-prisen for et afgørende og originalt bidrag til studiet af selvbiografisk hukommelse.


Kalender

  • 19. april: Tiltrædelsesreception for ny dekan på Health
  • 19.-24. april: Arktisk Forum
  • 20.-21. april: AU vært for møde i det europæiske netværk The Guild
  • 27. april: Forskningens Døgn
  • 28. april: Kapsejlads
  • 20.-21. maj: MatchPoints Seminar om Reformationen og det danske samfund

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer.

På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2016 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp