Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 20/2017

Stor søgning til Aarhus Universitet - og fremgang på ingeniørområdet, matematik og datalogi

Knap 10.000 ansøgere har i år valgt en uddannelse ved Aarhus Universitet som deres førsteprioritet. Det svarer nogenlunde til samme høje niveau som i 2016.

Den store søgning til Aarhus Universitet bliver positivt modtaget. Særligt glædeligt er en stor fremgang i førsteprioritetsansøgningerne til datalogi, matematik og ingeniørområdet, som er steget med hhv. 20,2 pct., 44,4 pct. og 29,1 pct. sammenlignet med 2016.

Det ligger i tråd med universitetets strategiske satsningsområder, som skal bidrage til at uddanne flere dimittender med de kompetencer, der er høj efterspørgsel på.

I alt har Aarhus Universitet modtaget 26.753 ansøgninger – omkring samme niveau som sidste år. 


Er det klogt at konkurrenceudsætte rådgivning af politikere?

Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen har besluttet at konkurrenceudsætte alle ministeriets kontrakter med de universiteter, der bedriver forskningsbaseret myndighedsbetjening – er det nu klogt, eller sælger man ud af arvesølvet? Det spørgsmål rejser rektor Brian Bech Nielsen, dekan for ST Niels Christian Nielsen og prodekan Kurt Nielsen i et fælles indlæg.

De slår fast, at Aarhus Universitet er parat til at konkurrere om kontrakterne, men gør opmærksom på, at ministerens beslutning medfører ulige konkurrencevilkår for Aarhus Universitet. Samtidig peger de på faren for at undergrave den danske styrkeposition inden for miljø, fødevarer og jordbrug - bl.a. ser de en betydelig risiko for, at danske offentlige midler i praksis vil blive anvendt til at styrke konkurrerende udenlandske institutioner og deres nationale samarbejdspartnere.

Læs også:


Aarhus Universitet og industrien i nyt samarbejde om Open Science

Sammen med en række førende danske industrivirksomheder åbner Aarhus Universitet en ny platform for Open Science. Her stiller forskere og virksomheder resultater og data gratis og åbent til rådighed for alle interesserede. Platformen bliver således en patentfri zone, hvor virksomheder og universitetet kan prøve ideer af uden at løbe for store risici. Den første Open Science platform fokuserer på smarte materialer og omfatter foreløbig knap 20 virksomheder, herunder ECCO, LEGO, Velux, Vestas og Grundfos.  Fra AU deltager forskere fra kemi, fysik, ingeniørvidenskab og iNANO. Industriens Fond har bevilliget godt 2,5 mio. kr.

Initiativet blev officielt indviet ved landets første Open Science Festival torsdag i sidste uge med Aarhus Universitet som vært og med aktiv deltagelse af både rektor Brian Bech Nielsen, dekan Niels Christian Nielsen og professor Kim Daasbjerg fra iNANO, som står i spidsen for platformen.


AU-professor modtager pris for fremragende forskning

Professor dr.phil. Helle Vandkilde har som den første forsker ved et dansk universitet modtaget hædersprisen Europa 2017 for sin fremragende forskning i forhistorisk arkæologi. Tidligere prisvindere er topforskere fra Europa, Asien og USA.  


AU søger indflydelse på Horizon 2020-programmer

Arts-dekan Johnny Laursen mener, at Aarhus Universitet har stor indflydelse på delprogrammerne i Horizon 2020. Det siger han i et interview, som er bragt i nyhedsbrevet fra Forskningsstøtteenheden.

Som national ekspert i EU's programkomite for ”Europe in a changing world – Inclusive, innovative and reflective Societies” fremhæver Johnny Laursen bl.a., at Danmark har stærke alliancepartnere. Han betoner også vigtigheden af netværk og internationalt samarbejde og ser en tæt sammenhæng mellem gode netværk og EU-ansøgninger.


Dekaner ønsker god sommer

Flere dekaner har i anledning af sommerens komme samlet op på det forgangne halvår og ser frem mod resten af 2017 på fakulteterne. Læs deres sommerhilsner.


Kalender

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer.

På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2016 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp