21

Årsfest åbner for tilmelding mandag

Tiden nærmer sig universitetets traditionsrige årsfest. Mandag den 7. august åbner tilmeldingen for medarbejdere, som alle modtager en invitation i deres indbakke.

Årsfesten afholdes den 15. september med en højtidelighed i Aulaen, hvor der bl.a. er pris- og legatoverrækkelser, udnævnelse af årets æresalumne, promovering af æresdoktorer, festtaler og musikalske indslag – efterfulgt af et let traktement i Vandrehallen.

Aftenen byder på en koncert i Musikhusets Store Sal, hvor Shaka Loveless, Mads Langer, Dicte, Peter Sommer og Anne Dorte Michelsen er blandt solisterne. Det foregår under ledelse af kapelmestrene Per Chr. Frost og Peter Vuust og med Master Fatman som konferencier. Efter underholdningen er alle gæster inviteret til snacks og vin i foyeren.

Tilmeldingsfristen er den 22. august til begge arrangementer, og der er mulighed for at deltage med ledsager. Pladserne til Aulaen om eftermiddagen og til Store Sal om aftenen fordeles relativt efter antallet af medarbejdere på de fire fakulteter og administrationen, så alle har lige store chancer for at få en plads. Lodtrækningen foretages af KongresKompagniet, og man får besked medio uge 36.

Som noget nyt udsendes billetter og adgangskort i år elektronisk. Det betyder, at man selv skal printe og medbringe sine billetter og adgangskort. Disse udsendes sammen med svar på lodtrækningen.


Flere ansøgere med høje karakterer 

7.300 ansøgere fik i sidste uge tilbudt en studieplads på Aarhus Universitet. Antallet af ansøgere med høje karakterer er steget, hvilket tegner godt for det fremtidige faglige niveau. 

Det er også værd at bemærke en markant fremgang på ingeniør-, datalogi- og matematikuddannelserne. Alene på ingeniøruddannelserne er der i år tilbudt 100 flere studiepladser. Også universitetets nye erhvervssproglige uddannelser er kommet godt fra start. Dermed ligger fordelingen af studiepladser i tråd med universitetets strategiske satsningsområder.

Der er stadig enkelte ledige pladser på en række uddannelser. Ansøgningsfristen er i første omgang 6. august. Hvis der fortsat er ledige pladser, bliver ansøgningerne herefter behandlet løbende.


Deltag i årets inspirationsdag om uddannelse

Udvalget for Uddannelse inviterer den 14. september til inspirationsdag om uddannelse – i år med særligt fokus på kvalitet, frafald og fremdrift. Arrangementet henvender sig til alle undervisere, studieledere, uddannelsesansvarlige, studienævnsmedlemmer og andre interesserede. Anna Parpala, øverstansvarlig for et finsk kvalitetssystem ved Helsinki Universitet og specialkonsulent i EVA, Bjarke Hartkopf er blandt oplægsholderne. Der vil også være præsentation af AU-projekter, som har modtaget strategiske midler i 2016. 

Deadline for tilmelding er 1. september.


Samarbejdsaftale om CI på plads 

Samarbejdsaftalen om den nye uafhængige journalistiske enhed CI er nu underskrevet. Aftalen beskriver rammerne for samarbejdet og har været til drøftelse på fakulteterne forud for universitetsledelsens godkendelse. Den 1. september åbner CI officielt.


Landets fire sundhedsdekaner enige om behovet for flere studiepladser på medicin

Sammen med sundhedsdekanerne på KU, SDU og AAU kommenterer Health-dekan, Lars Bo Nielsen på sommerens historier om lægemangel i den almene praksis. I et debatindlæg på Altinget den 31. juli sender de i fællesskab et fremadrettet signal om, at ekspansionen af læger ét sted ikke bør gå ud over universiteter et andet sted. 


Kalender

 

  • 15. august: Indvielse af Center for Integrated Materials Research (iMAT)
  • 15. september: Årsfest

 

 

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer.

På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2016 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp