Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 35/2017

Særlig indsats for god omgangstone på Aarhus Universitet

I det kommende halve år er der særligt fokus på ”den gode omgangstone” på Aarhus Universitet. Som et led i den indsats er ledere, medlemmer af samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøorganisationen inviteret til at deltage i workshops om, hvordan de kan gå i spidsen for at fremme god omgangstone. Rektor Brian Bech Nielsen har sammen med HAMU og HSU igangsat indsatsen på baggrund af resultaterne i den psykiske arbejdspladsvurdering fra 2016.


Syv talentfylde AU-forskere bliver Sapere Aude forskningsledere 

Danmarks Frie Forskningsfond har bevilliget i alt 165 mio. kr. til Sapere Audes forskningslederprogram. Forskere fra Aarhus Universitet modtager syv af i de alt 29 prestigefulde bevillinger.  


Efter- og videreuddannelse kommer til at fylde mere i uddannelseslandskabet

Tidligere på ugen satte Aarhus Universitet med en intern konference fokus på nye behov og udviklingsmuligheder inden for efter- og videreuddannelse. Her fik medarbejdere med interesse i efter- og videreuddannelse mulighed for at udveksle erfaringer og få inspiration fra blandt andre eksterne udbydere og aftagere. Konferencen kommer i kølvandet på den trepartsaftale om efter- og videreuddannelse, som regeringen offentliggjorde for nylig.   


Årets universitetsvalg afgjort

Et nyt ansigt fra Studenterrådet i AU’s bestyrelse, og repræsentanter fra Konservative Studenter i akademiske råd og flere studienævn. Sådan ser nogle af resultaterne ud for dette års universitetsvalg, hvor der også blev stemt blandt VIP’ere til både studienævn og ph.d.-udvalg. 


Ny aftale styrker samarbejde mellem universiteter og forskningsfaciliteten ESS

Aarhus Universitet har sammen med fem af landets øvrige universiteter, Styrelsen for Forskning og Uddannelse og European Spallation Source  i Lund (ESS) aftalt at styrke samarbejdet og videndelingen mellem ESS og forskningsmiljøerne i Danmark. Emnet er materialeforskning, og aftalen blev vedtaget mandag den 20. november, hvor dekan Niels Christian Nielsens skrev under på vegne af Aarhus Universitet. Dekanen kalder aftalen en milepæl i strategien for at gøre Danmark til et af verdens førende centre for forskning i hårde, bløde og biologiske materialer og fremhæver det nyåbnede strategiske center for materialeforskning på AU (iMAT) som et vigtigt bidrag.


AU fejrer 30 år med Erasmus+

I denne uge har Aarhus Universitet fejret 30 års fødselsdag for Erasmus+. Jubilæet blev markeret med besøg fra partneruniversiteter i Coimbra-netværket. På AU har man gennem de seneste år oplevet, at flere og flere studerende vælger at tage på udveksling som et led i deres uddannelse. Prorektor Berit Eika fremhæver, at Erasmus+ har ydet et væsentligt bidrag til at bygge bro og nedbryde barrierer på tværs af grænser i Europa.


AIAS fellowships åbne for ansøgning

Så er der igen mulighed for at søge internationale og interne fellowships på AIAS. Alle akademiske discipliner er velkomne. Deadline er i slutningen af januar og begyndelsen af februar. AU-forskere opfordres til at dele budskabet i deres internationale netværk.


Ole Bækgaard bliver ny leder af Institut for Folkesundhed 

Fra årsskiftet tiltræder professor Ole Bækgaard Nielsen stillingen som leder af Institut for Folkesundhed. Han kommer fra en stilling som professor i medicinsk fysiologi på Institut for Biomedicin og driver parallelt sin egen virksomhed. 


Kalender

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på adressen http://info.au.dk/medarbbreve, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer.

På adressen http://www.au.dk/om/uni/universitetsledelsen/nyhedsbrevuniled/2016 kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det på adressen http://info.au.dk/medarbbreve/index.asp