Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 3/2018

 

Rektor: Forskere skal ikke beklikkes for at stå fast

I den aktuelle debat om det faglige grundlag for landbrugspakken er der desværre blevet rejst tvivl om AU-forskeres faglige integritet. Det er dybt kritisabelt, at højt respekterede forskere mistænkeliggøres på baggrund af det, der bedst kan karakteriseres som løse spekulationer. Vi har brede skuldre på Aarhus Universitet, men når medarbejdere uberettiget kommer i klemme, så må vi sige fra.

Debatten sætter dog fokus på et relevant spørgsmål: nemlig om konkurrenceudsættelsen af myndighedsrådgivning på miljø- og fødevareområdet er en hensigtsmæssig øvelse. Jeg kunne godt have ønsket mig, at den var opstået på et mere sagligt grundlag, men det er en væsentlig debat af stor betydning for både universiteter og samfund.

Allerede i sommers påpegede jeg, at konkurrenceudsættelse ikke er en blomst, der er groet i universiteternes have. Dels fordi man gambler med stærke forskningsgrupper og deres finansiering og hæmmer investeringslysten i fagområderne, dels fordi man risikerer at sende danske offentlige midler i hænderne på udenlandske konkurrenter. Derudover vil den nuværende fremgangsmåde betyde, at AU skal konkurrere uden at have sikkerhed for den grundlæggende basisfinansiering, og det kan hverken vi eller politikerne være interesseret i.

 - Brian Bech Nielsen


Teknologipagt flugter med Aarhus Universitets faglige satsninger

Regeringen lancerede i sidste uge sin længe ventede Teknologipagt, der skal få flere unge til at interessere sig for og beskæftige sig med de tekniske og digitale områder.  Teknologipagten skal udmøntes i samarbejde mellem politikere, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv, og de foreløbige konturer flugter ifølge rektor Brian Bech Nielsen med flere af de satsninger, Aarhus Universitet har igangsat de seneste år.


AU-forskere modtager priser fra Innovationsfonden

Innovationfondens Innovatørpris 2018 går til adjungeret professor Ole Green, mens seniorforsker Peter Løvendahl modtager Grand Solutions-prisen for fremavling af klimavenlige køer. Priserne blev overrakt fredag den 26. januar.


Kryptolog får prestigefyldt årslegat

Datalogi-professor Ivan Bjerre Damgård er årets modtager af Villum Kann Rasmussens Årslegat til Teknisk og Naturvidenskabelig Forskning 2018 på 5 mio. kroner, Danmarks største personlige forskningshæder. Ved prisceremonien tirsdag den 23. januar fejrede Villum Fonden samtidig årets 18 modtagere af Young Investigator-bevillinger, heriblandt Christiano Spotti fra Institut for Matematik.


40 mio. kr. fra Poul Due Jensens Fond til vandforskning

Aarhus Universitets nyåbnede interdisciplinære Centre for Water Technology (WATEC) har modtaget fire donationer på tilsammen godt 40 mio. kr. fra Poul Due Jensens Fond. Pengene går til forskning i bæredygtige vandkredsløb og er samtidig det største beløb, Poul Due Jensens Fond hidtil har doneret til vandforskning. 


Novo Nordisk Fonden bevilger 255 mio. kr. til verdens stærkeste proteinmikroskop

Forskere fra Aarhus Universitet er blandt hovedmændene bag ansøgningen til den topmoderne forskningsplatform i Lund, som netop har opnået massiv støtte fra Novo Nordisk Fonden. Platformen vil gøre det muligt at studere proteiner i en detaljegrad, der ikke tidligere har været muligt og derved danne grundlag for udvikling af bl.a. ny medicin.


Novo-pris trækker international forsker og 20 mio. kr. til universitetet

Lektor Tomonori Takeuchi modtager Novo Nordisk Fondens Young Investigators Awards. Med prisen følger 20 mio. kr., der gør det muligt for den japanske forsker at blive en del af Institut for Biomedicin og AIAS samt at etablere et forskningslaboratorium og en forskergruppe ved AU's grundforskningscenter DANDRITE.


EDU IT-indsatsen tager form

Indsatsen for at øge brugen af IT i AU’s undervisning tager form. Lederen og de første medarbejdere er nu på plads for den tværgående hub, der sammen med de pædagogiske centre skal sikre underviserne den rette støtte. Også arbejdet med at forbedre Blackboard er sat i gang. 


MatchPoints inviterer til debat om velfærdsstaten – tilmeld dig nu

Nu er der åbent for tilmelding til Aarhus Universitets tilbagevendende flagskibskonference MatchPoints Seminar. Konferencen, der er åben for offentligheden, afholdes traditionen tro i samarbejde med Aarhus Kommune og finder sted den 24.-26. maj 2018 i Søauditorierne og Musikhuset.

Professor Jørgen Elklit har i år overtaget ansvaret som primus motor for konferencen efter lektor Michael Böss. MatchPoints Seminar blev afholdt første gang tilbage i 2007 og har til formål at skabe dialog mellem Aarhus Universitet og det omgivende samfund om emner af bred samfundsinteresse.

Temaet denne gang er velfærdsstaten, og alle fire fakulteter er repræsenteret på konferencen. Her kan deltagerne blandt andre møde den amerikanske Nobelprismodtager James Heckman, en lang række eksperter, politikere, debattører og praktikere fra velfærdsområdet samt de to velfærdsrobotter Norma og Silbot.

Hvis du tilmelder dig inden den 18. marts, er der early bird-priser. Bemærk, at der er begrænset antal pladser.


Skou-byggeri er gået over budget

I sidste uge har medier omtalt, at byggeriet til Institut for Biomedicin har overskredet budgettet med 80 mio. kr. og er to år forsinket.

Det drejer sig om opførelsen af Skou Bygningen – det nye bygningskompleks med laboratoriefaciliteter beliggende i den sydlige del af Universitetsparken – samt renovering af de bygninger, forskerne flytter fra. Bygningsstyrelsen er bygherre på projektet og afsatte ved begyndelsen i 2013 i alt 813,9 mio. kr. til byggeriet

Universitetsdirektør Arnold Boon bekræfter budgetoverskridelsen. Som bygherre bærer Bygningsstyrelsen ansvaret for det samlede budget og tidsplan. Universitetet bliver lejere af det færdige byggeri, som entreprenørerne forventes at overdrage til Bygningsstyrelsen i juli. 

Overskridelserne skyldes især, at man i begyndelsen måtte finde andre funderingsmetoder end planlagt, da man frygtede, at Steno Museet ville slå revner. Dertil kommer massive regnmængder i sommeren 2016, som oversvømmede det igangværende kælderbyggeri, der efterfølgende måtte tømmes og udtørres. Og endelig har Bygningsstyrelsen undervejs været nødt til at opsige kontrakten med en entreprenør, der hverken leverede den fornødne kvalitet eller overholdt tidsplanen.


 

Flere p-pladser kræver registrering

Fra d. 1. februar bliver flere parkeringsområder på AU en del af AU’s Medarbejderparkering. Hvis du ønsker at benytte parkeringspladserne, og ikke allerede har oprettet en p-tilladelse, skal du registrere din bil på au.dk/parkering.


Folkeuniversitetet inviterer til Århundredets Festival

Folkeuniversitetet er klar med programmet for Århundredets Festival, som bliver til i et samarbejde mellem Folkeuniversitetet, Aarhus Kommune og Aarhus Universitet. Mange forskere fra Aarhus Universitet vil optræde på scener rundt omkring i byen under temaet La Belle Époque 1871-1914. 


Kalender

  • 22. februar: Bestyrelsesmøde
  • 1. marts: Uddeling af EliteForsk-priser i Operaen
  • 12. marts: Internationalt panel evaluerer AIAS
  • 14. marts: Rammekontrakt - andet forhandlingsmøde
  • 20. marts: Første spadestik til nyt byggeri for FOOD i Aarhus