Nyhedsbrev fra universitetsledelsen nr. 34/2018

Tilmelding åben til de fire stjerneforedrag for medarbejdere og studerende

Hvorfor bliver nogle mennesker mere syge end andre, når de udsættes for smitte med infektionssygdomme? Det spørgsmål kan du få svar på den 20. november, når professor Trine Hyrup Mogensen fra Health holder det første foredrag i rækken af ”stjerneforedrag” for medarbejdere og studerende. Universitetsledelsen inviterer alle til i alt fire ”stjerneforedrag” i anledning af Aarhus Universitets 90-års fødselsdag. 

Tilmeldingen til alle fire foredrag er nu åben. Foredragene er gratis, og universitetet er vært ved kaffe og kage i pausen.

Se videoteaser for Trine Hyrup Mogensens foredrag

Læs mere om stjerneforedragene og tilmeld dig


Lige nu: Aarhus Symposium 2018 

Lige nu finder Aarhus Symposium 2018 sted på Fuglesangs Allé, hvor studerende sammen med blandt andre bestyrelsen for symposiet atter har formået at skabe et stærkt arrangement, som tiltrækker talere som Niels B. Christiansen, CEO the LEGO Group, Lene Skole, CEO Lundbeck Fonden, og Søren Skou, CEO A.P. Møller Mærsk. Årets tema er ”Creating connections”. Man kan følge arrangementet live: https://aarhus-symposium.org/. Arrangementet slutter kl. 18.30 i aften.


 


Universitetsledelsen takker for input til Campus 2.0

Høringen om den overordnede udvikling af Campus 2.0 er netop afsluttet. Processen blev sat i gang efter et stormøde 2. maj 2018, hvor universitetets planer for campusudviklingen i Aarhus blev fremlagt. De flere hundrede bidrag bliver nu samlet og præsenteret for universitetsledelsen og bestyrelsen.  

”Jeg vil gerne takke de mange medarbejdere og studerende, som er kommet med input til, hvordan vi kan skabe de bedste rammer for campus 2.0. Det er meget vigtige input, og dem ser jeg frem til at læse”, siger rektor Brian Bech Nielsen.

Når universitetsledelsen har gennemgået de indsendte forslag, følger en behandling af emnet på bestyrelsesmødet 13. december. Her vil bestyrelsen tage endelig beslutning om, hvilke elementer der skal indgå i det fremadrettede arbejde med det kommende campusområde.  

Læs mere om campusudviklingen på Aarhus Universitet på www.nycampus.au.dk   

 


Aarhus Universitet søger to eksterne medlemmer til universitetets bestyrelse

Aarhus Universitets bestyrelse skal pr. 1. februar 2019 have to nye eksterne medlemmer. Indstillingsorganet ved Aarhus Universitet efterspørger hermed forslag til nye eksterne bestyrelsesmedlemmer. De to kommende medlemmer afløser Gitte Ørskou og nuværende næstformand Peder Tuborgh. Begge har været medlem af Aarhus Universitets bestyrelse i to perioder og kan derfor ikke genudpeges. 

Se kompentenceprofil for eksterne medlemmer og læs mere om udpegningsprocessen

 


Amerikansk ekspert imponeret over AU-fastholdelsestiltag

Den amerikanske uddannelsessociolog Vincent Tinto er imponeret over de tiltag, som faglige miljøer på Aarhus Universitet har i gang i forhold til at mindske frafald. Det udtrykte han i går efter konferencen ”Hvorfor bliver de her ikke?” i Aulaen, hvor han var hovedtaler. Prorektor Berit Eika bød velkommen og påpegede i sin tale, at mange forskellige faktorer kan spille ind på studerendes beslutning om at droppe ud af en uddannelse, men selvom flere af dem ligger uden for institutionernes magt, så skal universitetet stadig søge at gøre det bedre. Derfor er det også en topprioritet for Udvalget for Uddannelse at intensivere indsatsen for fastholdelse.

Aarhus Universitet har som øvrige universiteter en klar udfordring i forhold til at fastholde de studerende, og på konferencen var der fokus på konkrete tiltag til at mindske frafaldet. Bl.a. havde Studenterrådet en workshop, og der var en poster session, hvor en række af universitetets fagmiljøer præsenterede konkrete projekter om fastholdelse af studerende. 

Læs reportage fra konferencen 

Se video med Berit Eika, Vincent Tinto og Hanne Søndergaard Birkmose.

 


Publikumspris til Aarhus Case Competition i konkurrence for frivillige

Det var tæt løb, da Aarhus Case Competition i denne uge løb med sejren med over 1000 ”synes-om”-tilkendegivelser og dermed publikumsprisen i form af 15.000 kr. i #AUfrivillig-konkurrencen, som AU har kørt de seneste måneder rettet mod de studerendes foreninger. I anledning af Aarhus' titel som Frivillighedshovedstad vil prorektor Berit Eika gerne skabe opmærksomhed på det store arbejde, foreningerne gør, og i #AUfrivillig-konkurrencen kunne de frivillige foreninger indsende en præsentationsvideo på max. 1 minut. 

Det er der kommet 11 sjove, informerende og engagerende videoer fra forskellige foreninger på alle fire fakulteter. I løbet af oktober måned blev disse bragt på universitetets Facebookside, hvor brugerne havde 24 timer til at stemme på deres favorit. 

Publikumsprisen uddeles sammen med juryens specialpris i Vandrehallen på tirsdag den 6. november kl. 16.

 


Læringsbarometeret er landet

4.000 AU-studerende har i den kommende måned en særlig mulighed for at bidrage til udviklingen af deres uddannelse. Det sker i forbindelse med det såkaldte Læringsbarometer - en landsdækkende undersøgelse, som Uddannelses- og Forskningsministeriet står bag.

Læringsbarometeret består af et spørgeskema, som ministeriet for nylig har udsendt til samtlige studerende på hhv. Nordisk, Religionsvidenskab, Økonomi, Jura, Biologi, Maskinteknik (diplom) og den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Derudover har 1.500 tilfældigt udvalgte studerende fra AU’s øvrige uddannelser også modtaget skemaet. Undersøgelsen indeholder bl.a. spørgsmål om de studerendes oplevelse af undervisningen, samarbejdet mellem studerende og undervisere, hverdagen på studiet, de studerendes egen læringsstil og undervisningsmiljøet.  

Det er første gang, Læringsbarometeret gennemføres. Undersøgelsen er en del af det kommende bevillingssystem, hvor 1,25 procent af midlerne fra 2022 skal fordeles på baggrund af de studerendes svar.

Læs mere om Læringsbarometeret på AU 

 


Nyt digitalt studieoverblik til de studerende

En ny studietidslinje på mitstudie.au.dk skal fungere som en hjælp til planlægning af studiet. Med studietidslinjen kan studerende se, hvilke fag de har afsluttet, hvilke kurser og eksamener de er tilmeldt, og hvilke de eventuelt har udsat.  

Projektet er opstået ud fra et ønske om at hjælpe de studerende med at navigere i kravene under Fremdriftsreform 2, men er desuden et vigtigt element i målsætningen om digitalisering af uddannelsesområdet under AU’s digitaliseringsstrategi.Især knytter det sig til målsætningerne om at udvikle fuld digital understøttelse af alle arbejdsprocesser for studerende og medarbejdere på studieområdet samt etablere en mere sammenhængende og målrettet kommunikation til studerende. 

Studietidslinjen er en videreudvikling af den personaliserede studieportal mitstudie.au.dk, som giver hver enkelt studerende et samlet overblik over ”dag til dag”-aktiviteter og studiet i det hele taget. 

Læs om studietidslinjen her 

 


Aarhus Universitet ny partner i stort europæisk innovationsnetværk på fødevareområdet

Aarhus Universitet er optaget som ny partner i det europæiske EIT Food-konsortium. Universitetet er en interessant partner for EIT Food takket være den stærke position inden for alle led i værdikæden på fødevareområdet. På AU ser faglige miljøer som Nationalt Center for Jordbrug og Fødevarer, Institut for Fødevarer og MAPP-centret meget frem til at samarbejde med konsortiets medlemmer. Klaus Grunert, direktør i MAPP, har været primus motor i arbejdet med at få AU optaget i EIT Food. 

EIT Food-konsortiet består af over 50 partnerne fra 13 europæiske lande, heriblandt førende internationale fødevarevirksomheder, forskningscentre og universiteter.

Læs Aarhus Universitet partner i stort europæisk innovationsnetværk på fødevareområdet

 


Tre uddannelsesprojekter får midler fra Fonden for Entreprenørskab

Tre entreprenørskabsprojekter på Aarhus Universitet er blandt de udvalgte, som har modtaget midler fra Fonden for Entreprenørskab i den seneste bevillingsrunde.

Det drejer sig om to projekter på Arts og ét på Science and Technology, som på forskellige måder skal forbedre vilkårene for entreprenørskab og iværksætteri i uddannelserne.

På Bioscience er målet at integrere entreprenørskab dybere i uddannelsens faglighed, mens man på Digital Design og Informationsvidenskab vil udvikle et undervisningsforløb, der fagligt skal understøtte de studerende, som vælger at tage praktik i egen virksomhed. Det tredje projekt er udviklet af Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier (CUDIM) i samarbejde med Studentervæksthus Aarhus. Her ønsker man at undersøge forskellige måder at kombinere entreprenørskab og bæredygtighed for blandt andet at se, om det kan gøre nye grupper af studerende interesseret i at starte egen virksomhed.

Netop iværksætteri og entreprenørskab er nogle af de felter, som Aarhus Universitet ønsker at styrke i de kommende år. Der er planer om at etablere en central iværksætter-hub i Universitetsbyen på det gamle Kommunehospitals grund, og senest har universitetets erhvervsudvalg lanceret en større indsats for at styrke iværksætterkulturen og skabe et attraktivt miljø for universitetets mange iværksættere.

Læs pressemeddelelse fra Fonden for Entreprenørskab 

Læs mere om Erhvervsudvalgets planer 

 


Uddannelsesforskning: matematik i fokus på nye ph.d.-projekter 

Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning har i denne uge uddelt 29 millioner kroner til tolv nye projekter, som skal styrke folkeskolen og læreruddannelsen, og ph.d.-studerende fra Aarhus Universitet står bag fire af projekterne. De vil især fokusere på at understøtte lærernes arbejde og øge folkeskoleelevernes udbytte af matematikundervisningen.

Alle støttede projekter foregår i samarbejde mellem universiteter og professionshøjskoler med henblik på at styrke netværk og samarbejde i sektoren. Det er ottende gang, Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning uddeler midler.

Læs mere om bevillingerne og projekterne (hos UFM)

 


Udlicitering kræver grundigt forarbejde og ordentlig proces

For at sikre et velunderbygget grundlag for eventuel udlicitering har AU lagt en strategi for konkurrenceudsættelse af driftsopgaver. Tekniske og administrative opgaver på universitetet skal med passende mellemrum gennemgås og markedsvurderes. En del af strategien er, at der tages vare på berørte medarbejdere.

Med den nye strategi for konkurrenceudsættelse af driftsopgaver vil universitetet sikre en mere strategisk tilgang til udlicitering på AU, og at de medarbejdere, der bliver berørt af eventuelle, fremtidige udliciteringer, bliver hørt og inddraget i processen". Det skriver universitetsdirektør Arnold Boon bl.a. i sit blogindlæg om konkurrenceudsættelse/udlicitering.

Læs Udlicitering kræver grundigt forarbejde og ordentlig proces 

Læs universitetsdirektør Arnold Boons blogindlæg: Hvornår er det en god ide at udlicitere? 

 


Vigtigt at følge retningslinjer for mails med personoplysninger 

Universitetsdirektør Arnold Boon har i denne uge sendt retningslinjer til medarbejderne per mail om, hvordan de skal forholde sig til mails med personoplysninger.

Mailen med nærmere information er sendt rundt til alle medarbejdere i denne uge, og information kan ligeledes findes her 

 


Dean’s challenge-projekter kommer med ideer til at nå verdens udviklingsmål

Dekan Niels Chr. Nielsen på Science and Technology kunne for fjerde gang hylde en vinder af studenterforeningen Novas casekonkurrence fredag den 26. oktober. Vinderprojektet havde en overbevisende ide om at udnytte den ekstra plads, der er i vindmøllens stamme, til at producere rent drikkevand. De deltagende studerende har haft en lille måned til at udvikle innovative løsninger til tre forskellige cases, der skal hjælpe med at nå tre af verdens udviklingsmål.

Læs mere om vinderprojektet og de øvrige finalister

 


Ny ledelse på Institut for Klinisk Medicin 

Pr. 1. december får Institut for Klinisk Medicin tre nye viceinstitutledere for henholdsvis uddannelse, forskning og talent. 

Læs Ny Ledelse på Institut for Klinisk Medicin

 


Kalender

 

 

Hver uge udsender universitetsledelsen et nyhedsbrev. Her informerer vi om beslutninger og tiltag fra universitetsledelsen samt aktuelle aktiviteter og diskussioner. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet her, hvorefter du modtager en mail, hver gang nyhedsbrevet udkommer.
Her kan du læse tidligere udgaver af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen.

Hvis du ønsker at tilmelde dig den engelske version af nyhedsbrevet fra universitetsledelsen, kan du gøre det her.